IQOS logo
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
2020 жылдың 19 шілдесінен бастап жарамды
COOKIE ФАЙЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
2017 жылғы 10 қаңтарынан бастап жарамды
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
Маңызды ақпарат
ЖАРИЯ ОФЕРТА
ЖАРИЯ ОФЕРТА

Кіру

Телефон
Email
+7(---)-------
СМС-кодты қабылдау
Сіз сайтта бірінші рет жүрсіз бе?
Тіркеу
Артқа

Алынған СМС кодын енгізіңіз

Сіз кодты 60 сек кейін қайта сұрай аласыз Кодты қайта сұраңыз

Кіру

Сіз сайтта бірінші рет жүрсіз бе?
Тіркелу
Артқа

Для восстановления пароля
введите ваш Email

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
Артқа

Алынған СМС кодын енгізіңіз

Сіз кодты 60 сек кейін қайта сұрай аласыз Кодты қайта сұраңыз

Құпиясөзді өзгерту

Кемінде 8 таңба
Тек латын әріптері
Бір немесе бірнеше сандар
Бас және кіші әріптер
Жіберу
Cannot find 'docs_menu' template with page ''

ЖАРИЯ ОФЕРТА

(барлық елеулі шарттарды қамтитын бөлшек сатып алу-сату
келісімшартын бекіту туралы ұсыныс)

2020 жылдың _____________ бастап жарамды

«Филип Моррис Қазақстан» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі темекі тұтынушы болып табылатын және жиырма бір жасқа толған, Тауарлар сатып алуға қызығушылық танытатын кез келген жеке тұлғаға келесі жария келісімшартты бекітуді ұсынады:

www.kaspi.kz/shop интернет-ресурсында Тауарларды бөлшек сатып алу-сатудың

ЖАРИЯ КЕЛІСІМШАРТЫ

Кіріспе

Аталған жария сатып алу-сату келісімшарты (бұдан әрі – « Келісімшарт») жария офертаның ажырамас бөлігі болып табылады және Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, пошталық индекс: B40A6M8 немесе 040700 мекенжайы бойынша тіркелген заңды тұлға «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бұдан әрі «Сатушы», бір тараптан, және жиырма бір жасқа толған, темекі тұтынушы болып табылатын және www.kaspi.kz/shop интернет-ресурсында Тауарлар сатып алуға қызығушылық танытатын, Келісімшарт бекіту туралы ұсынысты (жария офертаны) қабылдаған кез келген әрекетке қабілетті жеке тұлға арасында, әрі қарай «Тұтынушы», екінші тараптан, Сатушының талаптарын өзгертусіз, www.kaspi.kz/shop (бұдан әрі – « Интернет-ресурс») интернет-ресурсында Тауарларды бөлшек сатып алу-сату мәселелері бойынша жалпы және негізгі өзара іс-қимыл шарттарын реттейді.

1. Анықтамалар

1.1. Тауар – IQOS электр темекі қыздыру жүйесі, IQOS электр темекі қыздыру жүйесіне арналған аксессуарлар, қыздырылатын темекісі бар өнімдер, дәлірек айтсақ HEETS қыздырылатын темекі таяқшалары, сондай-ақ Сатушы Тұтынушыға ұсынған, Тапсырысты рәсімдеген сәтте қолда бар, Сатушының Каталогына сәйкес белгілі бір бағамен сатылымға қойылған кез келген өзге тауарлар. Сатушы сатылымға ұсынған Тауарлар тізілімі және оның тарапынан тауарлар құны біржақты тәртіппен айқындалады және Сатушының Каталогында қамтылады.

1.2. Каталог – Интернет-ресурста орналасқан, Сатушы Тұтынушыға Тауарлар ассортименті мен тиісті бағаларын көрсете отырып ұсынатын Тауарлар тізілімі.

1.3. Тапсырыс – Тұтынушының Интернет-ресурстан таңдаған Тауарларды сатып алу және жеткізуге тиісінше рәсімделген сұранысы.

1.4. Қолдау қызметі – Тапсырысты қабылдау және өңдеуге, сондай-ақ Тауарды жеткізу және сатуды ұйымдастыруға жауапты Сатушының байланыс орталығы, телефон нөмірі: 8-8000-80-12-21.

1.5. Тараптар – бірлесіп аталған Сатушы мен Тұтынушы.

1.6. Кепілдік жарна – Тұтынушы Тауарға тиісті Тапсырыс рәсімдегеннен кейін кепілдік жарнаны төлеу туралы Тараптар қол жеткізген келісім негізінде келешекте өзара Келісімшарт бекітуді қамтамасыз ету үшін Тұтынушы Сатушыға төлейтін ақша қаражаты.

2. Келісімшарт пәні

2.1. Сатушы Тұтынушыға Тауарды кәсіпкерлік қызметке байланыссыз пайдалану мақсатында беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы тапсырыс рәсімдеген сәтте қолданыстағы Тауарлар Каталогына және осы Келісімшарттың өзге шарттарына, оның ішінде Сатушының бекіткен бұйрықтары және (немесе) өзге құжаттарына сәйкес төлем жүргізеді және Тауар қабылдайды.

2.2. Тауардың өзіне тән ерекшелігіне, Сатушы белгілеген Тауарды сатып алу тәсілі және (немесе) сатып алу-сату шарттарына байланысты, Сатушының жекелеген бұйрықтарында, ережелері немесе өзге құжаттарында қамтылуы мүмкін қосымша, өзгертетін, нақтылайтын және өзге жағдайлар болуы мүмкін, олар аталмыш Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тұтынушы олармен Интернет-ресурста немесе Қолдау қызметіне жүгіну арқылы таныса алады.

3. Келісімшарт бекіту және оның шарттарын өзгерту тәртібі

3.1. Бұл Келісімшарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес жария Келісімшарт болып табылады, яғни Тауарлардың бағасы мен Келісімшарттың өзге шарттары Келісімшарт бекітуге қатысты бір Тұтынушыға екінші тұтынушы алдында артықшылық көрсетпестен барлық Тұтынушыға бірдей Тапсырыс рәсімдеу кезінде Сатушы тарапынан белгіленеді.

3.2. Сатушы Тапсырыс рәсімдеу сәтіне дейін біржақты түрде Жария Оферта мен оның ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшарт талаптарын өзгертуге құқылы. Тапсырыс рәсімделгеннен кейін оған өзгерістер енгізуге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жол беріледі.

3.3. Оферта алу, оның барлық шарттарымен және акцептеу тәртібімен танысуды растау Тұтынушыны Интернет-ресурста тіркеу және Сатушының Интернет-ресурстағы парақшасына кіру болып табылады. Тұтынушы Келісімшарт талаптарына сәйкес келесі әрекеттерді жиынтықта орындаған кезде оферта акцептелген (акцепт жасалды деп танылады), ал Келісімшарт бекітілген болып танылады:

3.3.1. Интернет-ресурста Тауарға Тапсырыс рәсімдеу;

3.3.2. Кепілдік жарна төлеу;

3.3.3. Тұтынушының тапсырыс берген және кепілдік жарнасын төлеген тұлға екенін көрсету үшін Тауарды алғанға дейін жеке басын куәландыратын құжат түпнұсқасын Сатушыға (оның өкіліне) тікелей ұсыну, ал сатушы тұтынушының жиырма жасқа толғанына күмәндан жағдайда – оның көрсетілген жасқа жеткендігін растау үшін.

Тұтынушының Келісімшарттың аталған тармағындағы жоғарыда аталған әрекеттердің кез келгенін жасамауы немесе Келісімшарт талаптарын бұза отырып жасауы Тұтынушының аталмыш жария офертаны қабылдаудан және Келісімшарт бекітуден бас тартуы болып саналады. Тұтынушының акцепті орындауы оның Тауарды сатып алу шарттарымен танысқанын және келісімін растайды, сондай-ақ Тұтынушының осы аталған Келісімшарт жағдайында Сатушымен Тауар сатып алу-сату келісімшартын бекітуге келісетінін растайды. Тұтынушының Тапсырысты әрбір рәсімдеуі осындай Тапсырыспен айқындалатын Тауарға қатысты Келісімшарт бекіту үшін өзіндік негіз ретінде қарастырылады. Тұтынушы Тауарға Тапсырысты рәсімдеуді аяқтаған және Сатушы осы Тапсырысты қабылдаған сәттен бастап осы Келісімшартта қаралған жағдайларда Тұтынушының Кепілдік жарнаны төлеу туралы келісім бекітуге акцепт жасалған болып саналады, ал Кепілдік жарна төлеу туралы келісімнің өзі Сатушымен бекітілген болып саналады.

4. Тауар туралы жалпы ережелер

4.1. Тараптар Интернет-ресурста орналастырылған барлық ақпараттық материалдар (видео, фото, мәтін және т.б.) анықтамалық сипатта екенін және Тауардың түсін, көлемі мен пішінін қоса алғанда, қасиеттері мен сипаттамалары туралы мәліметті толық бере алмайтынын мойындайды. Тауар туралы барынша толық және өзекті ақпарат Тұтынушының қызығушылығын туғызған Тауар таңбалауында тікелей қамтылған. Тұтынушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, Тұтынушы Тауар сатып алардан бұрын Сатушының ішкі сауда нысандарына немесе Қолдау қызметіне жүгініп, Тауар туралы қажет ақпарат алуына, оның ішінде жеке таныстырылымға құқығы бар.

4.2. Сатушы Тапсырыс рәсімдеу кезінде өз қоймасында бар, сапалы Тауарды сатылымға ұсынады. Тараптар Тауарлар Каталогында көрсетілген белгілі бір Тауар түрінің аз уақыт аралығында Сатушының қоймасында болмай қалу ықтималдығын мойындайды. Бұл жағдайда Сатушы осы Тауардың қоймаға жақын арада түсуіне барынша күш салуы қажет, ал егер Тауар ассортиментін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда Тауарлар Каталогына тиісті өзгерістер енгізуі тиіс.

4.3. Тауарға меншік құқығы және оған байланысты тәуекелдіктер Тауарды Тұтынушыға беру кезінде Сатушыдан Тұтынушыға өтеді.

4.4. Тауарлардың белгілі бір түрлеріне кепілдік беріледі. Тауарлардың кепілдік мерзімі мен қызмет ету мерзімі Тауарлар жинағына кіретін тиісті құжаттарда көрсетілген (бұдан әрі – « Кепілдік мерзімі»). Тауар жинағының құрамында Кепілдік мерзімін айқындайтын арнайы құжаттардың жоқтығы мұндай Тауарларға кепілдік қаралмағанын білдіреді.

5. Интернет-ресурстарда тіркелу

5.1. Тұтынушының Интернет-ресурста тіркелуі және Сатушының парақшасына кіруі Тұтынушыға Интернет-ресурсқа қол жеткізу және Тапсырыс жасау мүмкіндігін береді. Интернет-ресурстағы Сатушы парағына кіруге қызығушылық білдірген тұлға жасының жиырма бірден асқанын растауы қажет.

5.2. Жиырма бір жасқа толмаған тұлғалар Интернет-ресурста Сатушының парағына кіре алмайды және Тауарларға тапсырыс бере алмайды.

6. Тапсырыс рәсімдеу және Кепілдік жарна төлеу тәртібі

6.1. Тұтынушының Тапсырыс рәсімдеуі келесі қадамдарды орындау арқылы жүзеге асырылады:

- Интернет-ресурсқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие болу үшін Тұтынушының Интернет-ресурсқа тіркелуі;

- Интернет-ресурста орналастырылған Каталогтағы Тауарларды таңдау және таңдалған Тауардар «Себетін» құру;

- «Себеттегі» Тауарлар ассортиментін тексеру және «Тапсырыс рәсімдеу» тетігін таңдау;

- құрылған Тапсырыс шарттарын (Тұтынушы туралы деректер, жеткізу мекенжайы, Тұтынушының байланыс телефон нөмірі) көрсету (тексеру);

- «Төлеу» тетігін таңдау, Тұтынушы көрсеткен жеткізу мекенжайына сәйкес жеткізуді ескере отырып, Тапсырыстың қорытынды құнымен танысу;

- Интернет-ресурста қаралған төлем құралдарының көмегімен Кепілдік жарна сомасын төлеу. [BZ1]

6.2. Тұтынушы Кепілдік жарнаны сәтті төлегеннен кейін Сатушының Тауар тапсырысын қабылдағаны туралы мәлімет алады.

7. Тауар бағасы мен Кепілдік жарнаны төлеу шарттары

7.1. Тауар бағасы Каталогта, сондай-ақ төлем құжаттарында Тауар бірлігі үшін теңгемен көрсетіледі. Тауар бағасы қосымша құн салығын ескере отырып көрсетіледі.

7.2. Тауардың Тұтынушыға дейін жеткізілім бағасы Тауар бағасына енгізілмеген. Тұтынушы жеткізу бағасын Тапсырысты рәсімдеу аяқталған сәтте қолданыстағы Интернет-ресурста көрсетілген тарифтерге және жеткізу шарттарына сәйкес төлейді.

7.3. Сатушы Каталогқа өзгерістер енгізу арқылы біржақты түрде Тауардың бағасын өзгерте алады. Бұл жағдайда Тұтынушы Тапсырыс рәсімдеп, Кепілдік жарна төлеген Тауарлардың бағасы өзгермейді.

7.4. Кепілдік жарна сомасы Тапсырыс құнының 100%-дық мөлшерінде айқындалады және Интернет-ресурста қаралған төлем құралдарының көмегімен тұтынушы тарапынан төленеді.

7.5. Сатушы өз ережелері немесе өзге де құжаттарымен белгіленген жеңілдіктер және өзге де арнайы ұсыныстарды пайдалануға құқылы, Алаңда олар туралы ақпарат Тұтынушыға қолжетімді болуы тиіс. Мұндай жағдайда Сатушы жеңілдіктер немесе өзге арнайы ұсыныстарды алу шарттарын белгілеуге құқылы.

8. Тауарды жеткізу

8.1. Сатушы Тапсырыс рәсімделген және Кепілдік жарна төленген Тауарды Тұтынушы Тапсырысында көрсеткен жерге (жеткізілім мекенжайы) жеткізуді жүзеге асырады. Тауарлардың бағасы, жеткізудің шамамен мерзімі мен тәсілдері Интернет-ресурстың тиісті бөлімінде орналастырылған және Тапсырыс рәсімдеу кезіндегі жеткізу Шарттарында көрсетіледі.

8.2. Жеткізу барысында Тапсырыста көрсетілген Тауар Тұтынушыға жиырма бір жасқа толғанын растаған жағдайда ғана беріледі.

Жеткізу кезінде Тапсырыста көрсетілген Тауарлар Тұтынушыға Сатушы (оның өкілі) Тұтынушыны Тапсырысты орналастырған және кепілдік жарнасын төлеген тұлға ретінде анықтаған жағдайда ғана беріледі, ал егер Сатушы (оның өкілі) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмәнданса, Тұтынушы Келісім шарттарына сәйкес көрсетілген жасқа жеткенін растайды. Тұтынушыны сәйкестендіру және (қажет болған жағдайда) оның жасын растау Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы бойынша жүзеге асырылады.

8.3. Тұтынушы Тауарды Сатушы (оның өкілі) өзіне бергенге дейін өзінің жиырма бір жасқа толғанын куәландыратын түпнұсқа құжатты Сатушыға (оның өкіліне) көрсетуге міндетті.

8.4. Тұтынушы Сатушыға (оның өкіліне) өзінің жиырма бір жасқа толғанын куәландыратын түпнұсқа құжатты көрсетпесе және/немесе ұсынған құжатқа сәйкес Тұтынушы жиырма бір жасқа толмаған болса, Сатушы Тапсырысты орындаудың күшін жояды және Тұтынушыға Кепілдік жарна сомасын кері қайтарады.

8.5. Тұтынушы Келісімшарттың 8.3 тармақ шарттарын орындағаннан кейін және Сатушы (оның өкілі) өзіне тапсырған Тауарды қабылданғаннан кейін, Сатушы Кепілдік жарна сомасын тиісті Тапсырыста көрсетілген Тауар мен жеткізу құнының төлемі ретінде есептейді.

8.6. Тұтынушы Тауардың жеткізілгенін және қолына тапсырылғанын растайтын құжаттарға қол қойған сәтінен бастап Тұтынушыға кездейсоқ мерт болу немесе Тауардың кездейсоқ бүліну тәуекелдігі өтеді.

8.7. Сатушының Тауарды Тұтынушыға беру міндеті Тауарды Сатушы (оның өкілі) Тұтынушыға тапсырған сәтінде орындалған болып саналады.

8.8. Сатушыдан (оның өкілінен) Тауар қабылдау кезінде Тұтынушы жеткізілген Тауарды қарауға және Тауар жинағында көрсетілген санына сәйкестігін және қаптаманың бүтіндігін тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға қатысты шағым болмаған жағдайда Тұтынушы Сатушы өкілі ұсынған ілеспе жүкқұжатқа немесе жеткізу тізімдемесіне қол қояды. Тұтынушының ілеспе жүкқұжатқа немесе жеткізу тізімдемесіне қол қоюы Тауарға Тұтынушы тарапынан наразылық болмағанын және Сатушы Тауарды Тұтынушыға беру міндетін толық және тиісінше орындағанын айғақтайды. Тұтынушының көрсетуі бойынша, жеткізілген Тауарға қатысты наразылықтар (Тауарды толық салмау, жеткізу сипаттамасында көрсетілгеннен басқа Тауар салу, өзге де шағымдар) болған жағдайда, Сатушы өкілі анықталған сәйкессіздіктер туралы акт жасайды және Тұтынушы мұндай Тауарды қабылдау туралы шешім қабылдаған, бұл туралы актіде және жеткізу тізімдемесінде көрсеткен жағдайды қоспағанда, Тауар Тұтынушыға берілмейді. Бұл жағдайда, егер Тұтынушы Тауарды қабылдаудан бас тартса, Қолдау қызметі анықталған сәйкессіздіктер туралы акт жасаған Сатушы өкілінен мәлімет алғаннан соң, Тауарды қабылдамаған Тұтынушымен байланысып, тиісті Тауарды жеткізу немесе Кепілдік жарнаны қайтару бойынша келесі әрекетін айқындайды.

9. Сапасы сай емес Тауарды ауыстыру немесе қайтару

9.1. Кепілдік мерзімі ішінде Тауар ақауы байқалған жағдайда, егер Сатушы өзге тәртіпті қосымша белгілемеген болса, Тұтынушы Қолдау қызметіне шағым түсіреді, ол жайында Тұтынушы Қолдау қызметіне жүгіну арқылы біле алады.

9.2. Кепілдік жағдай туындаған кезде Тауарды ауыстыру немесе қайтару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

9.3. Азық-түлік емес Тауарлардың жекелеген түрлеріне арналған кепілдендірілген және кепілдендірілмеген жағдайлар тізімі аталмыш Келісімшарттың №1 Қосымшасында бекітіледі.

9.4. Келісімшарттың аталған бабы негізінде Тауарды ауыстыру кезінде табысталған (алмастыру ретінде) Тауардың кепілдік мерзімі қайта берілмейді.

9.5. Сапасы сай келмейтін Тауарды ауыстыру немесе қайтару барысында Сатушы сапасыз Тауарды Сатушының мекенжайына жеткізу шығынын өзі тартады.

10. Сапасы сәйкес Тауарды ауыстыру немесе қайтару

10.1. Сапасы сәйкес Тауарды ауыстыру немесе қайтару қажет болған жағдайда, Тұтынушы сапасы сай Тауарды ауыстыру немесе қайтару тәртібі туралы ақпарат алу үшін Қолдау қызметіне жүгінеді.

10.2. Сапасы сай келетін Тауарды қайтару және алмастыру, егер ол пайдаланылмаған болса, тауарлық қалпы, тұтыну қасиеттері, жапсырмалары, сондай-ақ Тауар сатып алғанын растайтын құжат сақталған болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес он төрт күн ішінде жүзеге асырылады.

10.3. Келесі жағдайларда Тауар пайдаланылмаған, оның тауарлық қалпы мен тұтыну қасиеттері сақталған болып есептеледі:

· Тауар қаптамасы/беткі жағы бүлінбеген;

· жарамды қуаттау құрылғысы, ұстағышы, қуат блогы, USB кабелінің болуы;

· Тауардың беткі жағында сызылған немесе басқа бүліну белгілерінің болмауы;

· темекі ұстағыш пен қуаттау құрылғыда темекі бөлшектерінің және темекі иісінің болмауы, ұстағыш жүзінің (қыздыру элементінің) бүтін болуы;

· тазалағыш құрылғыда темекі бөлшектерінің және темекі иісінің болмауы, сондай-ақ жинақтамада ілгіштің болуы, қылшағының бүтін болуы;

· қуаттау құрылғысында жапсырманың, қуат блогында қорғаныс үлдірінің және USB кабелінде бекіту сақинасының болуы;

· Тауардың сериялық нөмірі сақталған;

· қуаттау құрылғысына арналған пластик тұғырдың және ұстағыштың, үш тілдегі пайдалану нұсқаулығының және кепілдігінің болуы.

Тауар қорабында үлдірдің болмауы тауар қалпын бұзған болып саналмайды.

10.4. Сапасы сай Тауарды алмастыру немесе қайтару жағдайында Тұтынушы сапасы сай Тауарды Сатушының мекенжайына жеткізуге қатысты барлық шығынды өзі көтереді.

10.5. Тауарды алмастыру белгіленген формадағы Тұтынушының арызы бойынша жүзеге асырылады.

11. Жеке мәліметтер

Сатушы Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау саласындағы, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Жеке мәліметтер және оларды қорғау туралы» 2013 жылдың 21 мамырында бекітілген № 94-V Заңында көзделген жеке мәліметтер операторының міндеттері, қағидалар, талаптарды сақтай отырып, жеке мәліметтер субъектісі ретінде Тұтынушының жеке мәліметтерін өңдеу және құпиялығын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тұтынушы Тапсырыс рәсімдеу арқылы Тапсырыс жеткізуге қажетті көлемде Сатушыға берілген тұтынушының жеке мәліметтері Тауар жеткізуді жүзеге асыратын курьерге берілуі мүмкін екеніне өз келісімін береді. Сатушының курьерге мұндай ақпарат беруі Тараптар жағынан мәлімет тарату заңды деп, яғни мәлімет оны жинау мақсатына сәйкес таратылған болып танылады.

12. Қорытынды ережелер

12.1. Аталған Келісімшарт талаптары мен Тұтыну келісімінің шарттары немесе www.kaspi.kz/shop Error! Hyperlink reference not valid. интернет-ресурсында Тауарларды бөлшек сатып алу-сатуға қатысты өзге құжаттар арасында қарама-қайшылық туындаған жағдайда, осы Келісімшарт талаптары артықшылық күшке ие.

12.2. Тұтынушы мен Сатушы арасындағы қатынасқа Қазақстан Республикасының заңнама ережелері қолданылады.

12.3. Бұл Келісімшартты Сатушы Тұтынушыға ескертпестен біржақты түрде өзгерте алады. Келісімшарттың жаңа редакциясы Тұтынушы танысу үшін Алаңда орналастырылған уақыттан бастап күшіне енеді.


Kaspi электрондық сауда алаңында Тауарды бөлшек сатып алу-сатудың Жария Келісімшартына арналған №1 Қосымша

IQOS электр темекі қыздыру жүйесінің кепілдендірілген және кепілдендірілмеген жағдайлар тізімдемесі

1) Кепілдендірілмеген жағдайлар:

Ұстағыштың зақымдануы

C001

Қақпақшасы зақымданған

С002

Қыздыру элементі зақымданған

С004

ұстағыш зарядының контактісі зақымданған

С020

ұстағыш қуаттау құрылғыда кептеліп қалады немесе кептеліп қалды

С021

Ұстағыш қуаттау құрылғыға теріс (басқа жағымен) салынған

С022

ұстағыш корпусының артқыортаңғы бөлігі зақымданған

С025

механикалық ықпал салдарынан ұстағыштың сыры кеткен

С027

ұстағыш батырмасы зақымданған

С028

қызу (температураның сыртқы әсері) салдарынан ұстағыштың зақымдануы

C004

Ұстағыштың зарядтау Контактісінің зақымдануы

Қуаттау құрылғының зақымдануы

С007

дисплей зақымданған

С010

USB кабеліне арналған тесік бүлінген

С025

қуаттау құрылғының сыры кеткен

С026

қуаттау құрылғының қақпағы зақымданған

С027

қуаттау құрылғының батырмалары зақымданған

С028

қызу (температураның сыртқы әсері) салдарынан қуаттау құрылғының зақымдануы

C005

Қақпақ ысырмасы мен серіппесінің зақымдануы

C006

Қақпақ ашатын батырманың зақымдануы

Аксессуарлар зақымдануы

С011

қуат блогының зақымдануы

С012

USB кабелінің зақымдануы

С024

тазартқыш құрылғының зақымдануы

С028

қызу (температураның сыртқы әсері) салдарынан аксессуарлардың зақымдануы

Бұдан басқалар

C999

Қателіктер ағашында көрсетілмеген қателіктер коды, егер зақымдану тауарды тұтынушы нұсқаулығына, сатушыныің және/немесе өндірушінің ұсынысына сәйкес пайдаланбаудан туындаған болса.

2) Кепілдендірілген жағдайлар:

A004

Темекі таяқшасын пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин кем

A006

Ұстағыш индикаторы қосылмайды

A008

Ұстағыш және қуаттау құрылғының индикаторы қосылмайды

A010

Ұстағыш индикаторы қызыл болып жанады

A011

Ұстағыш индикаторы қызыл сары болып жанады

A012

Тазартқыш индикаторы қызыл болып жанады

A015

Ұстағыш индикаторы қызыл болып жанады

A033

Тазартқыш және Ұстағыш индикаторлары қызыл болып жанады

A034

Қуаттау құрылғы зарядталмайды

A035

Қуаттау құрылғының индикаторы 1 сек жасыл болып жанады

B000

Қыздырылатын темекі таяқшасы пайдалану кезінде немесе соңында жанады

B004

Қыздырылатын темекі таяқшасын пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин кем

B006

Қуаттау құрылғыда Ұстағыш зарядкасының индикаторы жанбайды

B008

Ұстағыш және қуаттау құрылғының индикаторы қосылмайды

B010

Ұстағыш индикаторы қызыл болып жанады/жыпылықтайды

B011

Қуаттау құрылғыда Ұстағыш зарядкасының индикаторы қызыл сары болып жанады/жыпылықтайды

B012

Ұстағышты тазартқыш индикаторы үнемі қызыл болып жанады

B015

Ұстағыштың жарық индикаторы қызыл болып жанады

B018

Ұстағыштың жарық индикаторы қызыл сары болып, содан кейін қызыл болып жанады

B019

Ұстағыштың жарық индикаторы қызыл сары болып жанады, бірақ қалыпты жұмыс істейді

B023

Алюминий элемент дұрыс емес анодталған

B028

Қақпақ корпус шетінен шығып кеткен

B029

Қақпақты жабу механизмі корпус шетінен шығып кеткен

B031

Қуаттау құрылғыда Ұстағыш зарядкасының индикаторы қызыл сары болып жанады/жыпылықтайды

B032

Қуаттау құрылғы Ұстағышты 20 реттен кем қуаттайды

B033

Ұстағыш тазартқыш және қуаттау индикаторлары қызыл болып жанады

B034

Қуаттау құрылғы зарядталмайды

B035

Қуаттау құрылғы индикаторлары 1 секунд жасыл болып жанады

B999

Элементтің қайсысы зақымданғанын анықтау мүмкін емес: Ұстағыш немесе Қуаттау Құрылғы