ЖАРИЯ ОФЕРТА

(барлық маңызды шарттардан тұратын,
бөлшек сауда сатып алу-сату шартын жасау туралы ұсыныс)

2021 жылдың 10 ақпанынан бастап жарамды

«Филип Моррис Қазақстан» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі темекі тұтынушысы болып табылатын және Тауарларды сатып алуға мүдделі кез келген жасы жиырма бірге толған жеке тұлғаға төмендегі келесі жария шартты жасасуға ұсынады:

ЖАРИЯ ШАРТ

WWW.IQOS.COM электрондық коммерция вебсайтында Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату

Преамбула

Осы бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты (әрі қарай – «Шарт») жария офертаның ажырамас бөлігі болып табылады және әрі қарай «Сатушы» деп аталатын, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, пошта индексі B40A6M8 немесе 040700 мекенжайы бойынша тіркелген заңды тұлға «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бір тарап, және темекі тұтынушысы болып табылатын және Тауарларды (анықтамасы төменде берілген) сатып алуға қызығушылық танытатын, әрі қарай « Тұтынушы» деп аталатын, Сатушының шарттарында өзгертусіз Шартты жасасуға ұсынысты (жария офертаны) акцептілеген, кез келген жасы жиырма бірге толған, құқықтық қабілетке ие жеке тұлға, екінші тарап, арасындағы Тауарларды WWW.IQOS.COM электрондық коммерция веб-сайтында (әрі қарай – «Веб- сайт») сату-сатып алу мәселелері бойынша жалпы және негізгі шарттарды реттейді.

 1. Анықтама
 • Тауар – IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесі, қыздыратын темекісі бар бұйым, атап айтқанда, HEETS қыздыратын темекі таяқшалары, сондай-ақ, Тапсырысты рәсімдеу сәтінде Сатушы Каталогына сәйкес Сатушының Тұтынушыға белгілі бір бағамен сатуға ұсынылған қолда бар кез келген басқа тауарлары. Сатушымен сатуға ұсынылатын Тауарлар тізімі мен олардың құны онымен бір жақты тәртіпте анықталады және Сатушы Каталогында көрсетіледі.
 • Каталог –ассортиментті және Тауарлардың тиісті бағаларын көрсетумен, Сатушы Тұтынушыға ұсынатын Веб-сайттың тиісті бөлімінде орналастырылған Тауарлар тізімі.
 • Тапсырыс – Тапсырыс – Веб-сайтта таңдалған Тұтынушының Тауарды сатып алу және тұтынушыға жеткізу туралы тиісті түрде ресімделген сұранысы.
 • Қолдау қызметі – Тапсырысты қабылдауға, сондай-ақ, Тауарды жеткізуді және сатуды ұйымдастыруға жауапты Сатушының байланыс орталығы, телефон нөмірі: 8-8000-80-12-21 .
 • Тараптар – бірлесе аталған кездегі Сатушы мен Тұтынушы.
 • Кепілдік жарна –Тұтынушы Сатушыға Тұтынушы Тауарға тиісті Тапсырысты рәсімдегеннен кейін Тараптар кепілдік жарнаны төлеу туралы қол жеткізген келісім негізінде болашақта олар арасында Шарттың жасалуын қамтамасыз ету мақсатында төлейтін ақша сомасы.
 1. Шарттың мәні
 • Сатушы кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес пайдалану мақсатында жеке меншікке Тұтынушыға Тауар беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы Тапсырысты рәсімдеу сәтінде әрекет ететін Тауарлар Каталогына және осы Шарттың басқа ережелеріне, соның ішінде Сатушының бұйрықтарына және (немесе) басқа құжаттарына сәйкес белгіленген Тауарды төлеп, қабылдайды.
 • Тауардың ерекшелігіне, оны сатып алу әдісіне және (немесе) Сатушы белгілеген Тауарды сатып алу-сатудың басқа шарттарына байланысты Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын және Тұтынушы Веб-сайтта немесе Қолдау қызметіне хабарласу арқылы таныса алатын Сатушының бөлек бұйрықтарында, ережелерінде және басқа құжаттарында қамтылатын толықтыратын, өзгеретін, айқындайтын және өзге ережелер болуы мүмкін.
 1. Шарт жасасу және ережелерін өзгерту тәртібі
 • Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес жария Шарт болып табылады, яғни, Сатушы Тапсырысты рәсімдеу сәтінде Тауарлардың бағасы мен Шарттың басқа ережелерін Шартты жасауға қатысты басқа тараптар алдында бір Тұтынушыға артықшылық көрсетпестен, барлық Тұтынушыларға бірдей етіп белгілейді.
 • Сатушы Тараптардың Тапсырысты рәсімдегенге дейін бір жақты тәртіпте ажырамас бөлігі болып табылатын Жария Оферта мен Шарттың ережелерін өзгертуге құқылы. Тапсырыс рәсімделгеннен кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген негіздер бойынша және тәртіпте оған өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.
 • Офертаны алудың, оның талаптары мен оны акцептеу тәртібімен танысудың растауы болып Тұтынушының Веб-сайтқа тіркелуі табылады. Оферта Шарттың талаптарына сәйкес төмендегі әрекеттер жиынтығының орындалған кезінде акцептелген (акцепт Тұтынушымен жасалған деп танылады), ал Шарт жасалған деп танылады:
  • Тауарға Тапсырысты рәсімдеу;
  • Кепілдік жарнаны төлеу;
  • Тұтынушыға Тауарды бермес бұрын, Тұтынушыны оған тапсырыс берген және кепілдік жарнасын төлеген тұлға ретінде анықтау үшін, ал егер Сатушы (оның өкілі) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмәнданса, Тұтынушының көрсетілген жасқа толғандығын растау үшін жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын сатушыға (оның өкіліне) көрсету.

Тұтынушының Шарттың осы тармағының жоғарыда көрсетліген әрекеттердің кез келгенін орындамауы немесе оларды Шарттың талаптарын бұза отыра орындауы Тұтынушының осы жария офертаны қабылдадуан және Шартты жасасудан бас тартуы деп саналады. Тұтынушының акцептті жасауы Тұтынушының Тауарды сатып алу шарттарымен танысып, келіскенін растау, сондай-ақ, Тұтынушының осы Шарттың талаптарымен Сатушымен Тауарды сатып алу-сату шартын жасасуға келісімін растауы болып табылады. Тұтынушының Тапсырысты әрбір рәсімдеуі осындай Тапсырыс анықтаған Тауарға қатысты онымен Шарт жасасу үшін жеке негіз болып қаралады. Тұтынушы Кепілдік жарнаны төлеу туралы келісімді жасасуға акцепттеу, ал Кепілдік жарнаны төлеу туралы келісімнің өзі Тұтынушы Тауарға Тапсырысты рәсімдеген және Сатушы осы Тапсырысты алған сәттен бастап Сатушымен осы Шартта ескерілген талаптармен жасалған болып саналады.

 1. Тауар туралы жалпы ережелер
 • Тараптар Веб-сайтқа орналастырылған барлық ақпараттық материалдар (видео, фото, мәтін және т.б.) анықтама сипатына ие екенін және Тауардың түсін, өлшемі мен пішінін қоса алғанда, қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толық көлемде бере алмайтынын мойындайды. Тауар туралы толығырақ әрі маңызды ақпарат Тұтынушыны қызықтыратын Тауардың таңбаламасында тікелей көрсетілген. Тұтынушының Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтары туындаған жағдайда, Тауарды сатып алу алдында Тұтынушы оны Тауар туралы қызықтыратын ақпаратты алу үшін, соның ішінде жеке таныстырылым үшін Сатушының ішкі сауда нысандарына немесе Қолдау қызметіне хабарласуға құқылы. Сатушының мекенжайлары көрсетілген ішкі сауда нысандарының тізімі Веб-сайттың тиісті бөлімінде қолжетімді.
 • Сатушы Тапсырысы рәсімдеу сәтінде Сатушының қоймасында бар тиісті сападағы Тауарды өткізуге ұсынады. Тараптар осымен Сатушының қоймасында Тауарлар Каталогында көрсетілген белгілі бір түрдегі Тауардың қысқа мерзімде болмау мүмкіндігін мойындайды. Бұл ретте Сатушы қоймада осындай Тауардың бар болуын жылдам жаңартуға қажетті күш жұмсауы тиіс немесе Тауардың ассортиментін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, Тауарлар Каталогына тиісті өзгертулер енгізуі тиіс.
 • Тауарға меншік құқығы және онымен байланысты тәуекелдер оны Тұтынушыға берген сәтте Сатушыдан Тұтынушыға өтеді.
 • Тауарлардың белгілі бір түрлеріне кепілдік беріледі. Кепілдік қамтылатын Тауарлардың кепілдік мерзімі мен қызмет ету мерзімі (әрі қарай – «Кепілдік мерзімі») Тауарлар жинағына кіретін тиісті құжаттарда көрсетілген. Тауарлар жинағына кіретін, Кепілдік мерзімін анықтайтын арнайы құжаттардың болмауы осындай Тауарларға кепілдік қарастырылмағанын білдіреді.
 1. Веб-сайтқа тіркелу
 • Веб-сайтқа тіркелу Тұтынушыға Веб-сайтқа қолжетімділік және Тапсырыс жасау құқығын береді.
 • Жасы жиырма бірге толмаған тұлға Веб-сайтқа тіркелуге құқылы емес.
 • Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаға Веб-сайтқа тіркелу үшін тіркелу нысанында жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) енгізу қажет. Сатушы Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаның жасын көпшілікке қолжетімді дереккөздердегі оның ЖСН-ін пайдалана тексереді және Веб-сайтқа тіркелуін тек сол тұлғаның жасы жиырма бірге толғанда ғана растайды.
 • Егер тексеріс нәтижелері бойынша Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаның жасы жиырма бірге толмағаны анықталатын болса, Сатушы осындай тұлғаның Веб-сайтқа тіркелуін қабылдамайды. Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаның жасы туралы ақпарат көпшілікке дереккөздерде жоқ болған жағдайда, Сатушы сол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының сканерленген көшірмесін Сатушының электрондық мекенжайына жолдау немесе Сатушы анықтайтын өзге жолмен ұсынылуын сұрауға құқылы. Құжаттың түпнұсқалылығы немесе оның деректерінің жалғандығы туралы күмән бар болған жағдайда, Сатушы жеке басты куәландыратын құжаттың нотариалды куаландырылған көшірмесінің ұсынылуын сұрауға құқылы.
 • Веб-сайтқа тіркелу кезінде Тұтынушы ұсынатын деректердің анықтығына және нақтылығына Тұтынушы жауапты болады.
 • Тұтынушы Веб-сайтқа тіркелу кезінде Тұтынушы көрсеткен құпия сөзді үшінші тұлғаларға айтпауға міндеттенеді. Тұтынушыда құпия сөзінің қауіпсіздігіне немесе есептік жазбаны үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күмән туындаған жағдайда Тұтынушы Веб-сайтта өз құпия сөзін дереу ауыстыруы қажет.
 1. Тапсырысты рәсімдеу және Кепілдік жарнаны төлеу тәртібі
 • Тұтынушының Тапсырысты рәсімдеуі келесі әрекеттерді бірізділікпен орындау арқылы жүзеге асырылады:
  • Тауарлар Каталогынан Сатып алу бөліміне өту, Тауарды таңдау және «Қоржынға» Таңдаған Тауарларды қосу керек;
  • «Қоржындағы» ассортимент таңдаған Тауарларға сәйкес келуін тексеру және қажет болғанда «Қоржынға» Тауарларды қосу немесе жою, одан кейін «Тапсырысты ресімдеу» батырмасына басу керек;
  • «Жеке деректер» бөлігінде тегінің, атының, телефон нөмірінің дұрыстығын тексеру, сондай-ақ, басқанда келіп түсетін тізімнен қаланы таңдау арқылы тиісті бөлімде жеткізу орны (мекенжайын) көрсету және пошта индексін, үйдің нөмірі, пәтердің нөмірін (егер ондайы болса) көрсету, одан кейін «Төлем жасау» бөліміне өту үшін «Келесі қадам» батырмасына басу керек;
  • «Төлем жасау» бөлімінде жеткізу құнын қоса алғанда, Тапсырыстың қорытынды құнымен танысу және ұсынылған тізімнен Кепілдік жарнаны төлеу әдісін таңдау керек;
  • тиісті орында белгі қою арқылы Жеткізу Шартын қоса алғанда, Жария оферта мен Жария шартпен танысып, келіскенін растау, одан кейін «Растау» батырмасына басу керек;
  • Epay төлем парақшасында банк картасының деректерін енгізу және төлем жасауға (Кепілдік жарнаны төлеу үшін) қажетті әрекеттерді орындау қажет. Осыдан кейін IQOS.COM Веб-сайтына ораласыз, бұнда жүйе төлемнің сәтті авторизациялау жағдайында Тапсырыс нөмірі жайында хабарлайды. Авторизациялау расталған жағдайда Тапсырыс белгіленген ережелерге сәйкес автоматты түрде өңделеді;
  • Кепілдік жарнаны сәтті төлегеннен кейін Тұтынушы Тапсырысты растайтын және егжей-тегжейі туралы мәліметі бар, Веб-сайтқа тіркелу кезінде Тұтынушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына электрондық хабарлама алады.
 1. Тауардың құны және Кепілдік жарнаны төлеу шарттары
 • Тауардың Құны Каталогта, сондай-ақ төлем құжаттарында Тауардың бір бірлігі үшін теңгемен көрсетіледі. Тауардың құны қосылған құн салығын есептей отырып көрсетіледі.
 • Тауарды Тұтынушыға дейін жеткізудің құны Тауардың құнына қосылмайды. Жеткізу құнын Тапсырысты рәсімдеуді аяқтаған сәтте Веб-сайтта көрсетілген тарифтерге және жеткізу шарттарына сәйкес Тұтынушы төлейді.
 • Сатушы тауардың құны мен жеткізу құнын тиісінше Каталогқа және Веб-сайтқа өзгерістер енгізу арқылы бір жақты тәртіппен өзгерте алады. Бұл ретте Тұтынушы Тапсырыс рәсімдеп қойған және Кепілдік жарна төлеп қойған Тауарлардың құны мен жеткізу құны өзгертілмейді.
 • Кепілдік жарна сомасы Тапсырыстың 100 % (жүз пайыздық) құны (Тауар құны мен жеткізу құны) мөлшерінде анықталады және Тұтынушымен банк картасы арқылы төленеді.
 • Кепілдік жарнаны банк картасымен төлеу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ төлем парақшасы арқылы жүзеге асырылады. Кепілдік жарнаны банк картасымен онлайн төлеген кезде, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Тұтынушы банк картасының деректерін PCI DSS қауіпсіздік стандарты бойынша қорғап, өңдейді. Тұтынушы банк картасының деректері шифрланған түрде ғана беріліп, Веб-сайтта сақталмайды. Сатушы Тұтынушының банк картасының деректеріне қатынай алмайды және оларды сақтамайды. Интернет-төлемдердің өңделу қауіпсіздігіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кепілдік береді. Қосымша сәйкестендіру ережелері мен әдістері туралы, сондай-ақ, мүмкін комиссиялар туралы ақпаратты банк картасын берген банктен анықтап алу қажет.
 • Осы Шартпен көзделген мақсаттарға сәйкес келмейтін тауарды сатып алу бойынша әлеуетті сатып алушылар тарапынан алақол әрекеттерге жол бермеу үшін Сатушы келесі шектеулерді орнатады: Тұтынушы жиырма төрт сағат ішінде бір төлем карточкасын пайдалана отырып, Веб-сайтта Кепілдік жарнаның бес реттен аспайтын төлемін жасауға құқылы.
 • Сатушы Сатушының ережелерімен немесе басқа құжаттармен белгіленетін шегерімдерді және басқа арнайы ұсыныстарды пайдалануға құқылы, ол туралы ақпарат Веб-сайтта Тұтынушыға қол жетімді болуы тиіс. Бұл ретте Сатушы шегерімдерді немесе басқа арнайы ұсыныстарды алу шартын орнатуға құқылы.

 1. Тауарды жеткізу
 • Сатушы оған қатысты Тасырыс рәсімделген және Кепілдік жарна төленген Тауарды Тұтынушы Тапсырыста көрсеткен жерге (жеткізу мекенжайына) жеткізіп береді. Әдістер, құны, сондай-ақ, Тауарларды жеткізудің болжамды мерзімдері Веб-сайттың тиісті бөлімінде орналастырылған және Тапсырысты ресімдеген кезде Жеткізу шарттарында көрсетіледі.
 • Тұтынушы Тапсырыстың жағдайын Қолдау қызметінде, Telegram мессенджері арқылы немесе Веб-сайтта көрсетілген онлайн чатта біле алады.
 • Тауарларды жеткізу аймағы Қазақстан Республикасының шекарасымен шектелген.
 • Жеткізу кезінде Тапсырыста көрсетілген тауарлар Тұтынушыға Сатушы (оның өкілі) Тұтынушыны Тапсырысты орналастырған және кепілдік жарнасын төлеген тұлға ретінде анықтаған жағдайда ғана беріледі, ал егер Сатушы (оның өкілі) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмәнданса, ол сонымен қатар Тұтынушының Келісім шарттарына сәйкес көрсетілген жасқа жеткенін растағаннан кейін беріледі. Тұтынушыны анықтау және (қажет болған жағдайда) оның жасын растау Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы бойынша жүзеге асырылады.
 • Тұтынушы Сатушы (оның өкілі) оған Тауарды бермес бұрын, Сатушыға (оның өкіліне) Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсетуге және Сатушыға (оның өкіліне) жеке басын куәландыратын осы құжаттың нөмірі жайлы ақпаратты беруге міндетті.
 • Тұтынушы Сатушыға (оның өкіліне) Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсетпеген және/немесе Тұтынушының ол көрсеткен құжатқа сәйкес жасы жиырма бірге толмаған жағдайда, Сатушы Тапсырысты орындаудың күшін жояды және Тұтынушыға Кепілдік жарна сомасын қайтарады. Бұл ретте Сатушы Кепілдік жарна сомасынан жеткізу құнын шегеріп қалуға құқылы.
 • Тұтынушы Шарттың 8.5-тармағының талаптарын орындаған және Сатушы (оның өкілі) оған берген Тауарды қабылдағаннан кейін, Сатушы Кепілдік жарна сомасын тиісті Тапсырыста көрсетілген Тауар мен жеткізу құнын төлеу есебіне жатқызады.
 • Тауардың кездейсоқ бүліну немесе кездейсоқ зақымдалу тәуекелі оған Тауардың берілген сәттен және Тауарды жеткізілгенін және оған берілгенін растайтын құжаттарға Тұтынушы қол қойған сәттен бастап Тұтынушыға өтеді.
 • Тұтынушы оған Тауар жеткізілмей Тапсырыстың күшін жойған немесе Тауар Тұтынушыға жеткізілмеген жағдайда, Сатушының өкілдері Тапсырыс күшінің жойылғаны, Тауардың жоғалуы немесе оны жеткізу мүмкін еместігін растағаннан кейін СатушыТұтынушыға оның төлеген Кепілдік жарна сомасын толық көлемде қайтарады.
 • Сатушы (оның өкілі) Тауарды Тұтынушыға берген сәтте Сатушының Тұтынушыға Тауарды беру міндеті орындалған болып есептеледі.
 • Тауарды Сатушыдан (оның өкілінен) қабылдаған кезде Тұтынушы жеткізілген Тауарды қарап шығып, оның мәлімделген санына, ассортиментіне, Тауар жиынтығына және қаптаманың бүтіндігіне сәйкестігін тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға шағым болмағанда Тұтынушы ілеспе жүкқұжатқа немесе Сатушының өкілі беретін жеткізу тізіліміне қол қояды. Ілеспе жүкқұжатқа немесе жеткізу тізіліміне Тұтынушының қойылған қолтаңбасы Тұтынушының Тауарға шағымы жоқ екенін және Сатушы Тауарды Тұтынушыға беру міндетін толық әрі тиісті түрде орындағанын білдіреді. Жеткізілген Тауарға шағым болған жағдайда (толық салмау, жөнелтім тізімдемесінде көрсетілгеннен ерекшеленетін Тауарды салу, өзге шағымдар) Тұтынушының нұсқауымен Сатушының өкілі анықталған сәйкессіздік туралы акт жасайды және Тұтынушы осындай Тауарды қабылдауға шешім қабылдап, актіде және жеткізу тізілімінде осы жөнінде белгілеген жағдайларды қоспағанда, Тауар Тұтынушыға берілмейді. Бұл ретте Тұтынушы Тауарды қабылдаудан бас тартқан жағдайда, анықталған сәйкессіздіктер туралы акт жасаған Сатушының өкілінен ақпарат алғаннан кейін Қолдау тиісті Тауарды жеткізу немесе Кепілдік жарнаны қайтару бойынша кейінгі әрекеттерді анықтау үшін Тұтынушымен байланысады.
 • Тұтынушы Веб-сайтқа тіркелген кезде және Тапсырысты рәсімдеген кезде берілген барлық ақпараттың дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады. Тараптар осымен Тұтынушы дұрыс емес немесе жалған ақпаратты берген жағдайда Сатушы Тауардың уақтылы және тиісті жеткізіліміне кепілдік бере алмайтынымен келіседі.

 1. Тиісті емес сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару
 • Кепілдік мерзімі ішінде Тауардың кемшіліктері анықталғанда, Сатушы тарапынан қосымша түрде өзге тәртіпті белгіленбесе, Тұтынушы Қолдау қызметіне шағымданады, бұл жөнінде Тұтынушы Қолдау қызметіне хабарласып біле алады.
 • Кепілдік жағдайы басталғанда Тауарды ауыстыру немесе қайтару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Қайтарылған Тауарға арналған қаражатты Сатушы сатып алушыға төлем бұрын жүзеге асырылған Тұтынушының банктік картасына ғана аударады. Ақшаны Тұтынушының банктік картасына есептеудің тәртібі мен мерзімдері Тұтынушы мен Тұтынушының банкі арасында жасалған тиісті келісіммен белгіленеді.
 • Азық-түлік емес Тауарлардың бөлек түрлері үшін кепілдік және кепілдік емес жағдайлар тізімі осы Шартқа №1 Қосымшада анықталады.
 • Шарттың осы бабы негізінде Тауарды ауыстыру кезінде берілген Тауарға кепілдік мерзімі (ауыстыру ретінде) қайтадан есептелінбейді.
 • Тиісті емес сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару жағдайында Сатушы тиісті емес сападағы Тауарды Сатушы мекенжайына жеткізу шығынын өзі көтереді.
 • Тауарды ауыстыру белгіленген нысандағы Тұтынушының өтінішімен (осы Шартқа №2 Қосымша) жүзеге асырылады.

 1. Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару
 • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару қажет болған жағдайда Тұтынушы тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару тәртібі жөнінде ақпаратты алу үшін Қолдау қызметіне жүгінеді.
 • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес он төрт күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады, бұндайда ол қолданылмаған болып, тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, затбелгілері сақталған, сондай-ақ, Тауарды сатып алу дерегін растайтын құжат сақталған болуы тиіс.
 • Келесі жағдайларда Тауар қолданыста болмаған және тауарлық түрі мен тұтыну қасиеттері сақталған деп саналады:
  • тауардың қаптамасы/беті зақымдалмаған;
  • жұмыс істейтін қуаттау құрылғысы, тұтқышы, қуат блогы, USB кабелі бар;
  • тауардың беті сызылмаған немесе басқа зақымдары жоқ.
  • тұтқышта және қуаттау құрылғысында темекі бөлшектері мен темекі иісі жоқ, тұтқыштың (қыздыру элементінің) жүзі бүтін;
  • тазалау құрылғысында темекі бөлшектері мен темекі иісі жоқ, сондай-ақ, жиынтығы - ілмегі бар, щеткасы бүтін;
  • қуаттау құрылғысында жапсырмасы, қуат блогында қорғаныш үлдірі және USB кабелінде бекітетін сақинасы бар;
  • тауардың сериялық нөмірі сақталған;
  • қуаттау құрылғысы мен тұтқышқа арналған пластик тұғырдың, үш тілде жазылған пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдіктің болуы.

Тауар қорабында үлдірдің болмауы тауардың түрі бұзылған деп саналмайды.

 • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару жағдайында Тұтынушы тиісті сападағы Тауарды Сатушы мекенжайына жеткізудің бүкіл шығынын өзі көтереді.
 • Тауарды ауыстыру Тұтынушының белгіленген нысандағы өтінішімен жүзеге асырылады.

 1. Дербес деректер
 • Сатушы жеке деректерді сақтау саласында Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданыстағы талаптарын сақтай отырып, соның ішінде, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңымен белгіленген қағидаларды, талаптарды, дербес деректер операторының міндеттемелерін сақтай отырып, дербес деректер субъектісі ретінде Тұтынушының дербес деректерін өңдеп, құпиялылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

 1. Қорытынды ережелер
 • Тұтынушы мен Сатушының арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады.
 • Осы Шартты Сатушы Тұтынушыға хабарламастан бір жақты тәртіпте өзгерте алады. Шарттың жаңа редакциясы Тұтынушы танысып шығу үшін Веб-сайтқа орналастырған күннен бастап күшке енеді.

IQOS.COM электрондық коммерция веб-сайтында Тауарды бөлшек саудада сатып алу-сату Жария Шартына №1 Қосымша

IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесіне арналған кепілдік және кепілдік емес жағдайлар тізімі

1) Кепілдік емес жағдайлар:

Тұтқыштың зақымдалуы

С001

Қалпақша зақымдалған

С002

Қыздыру элементі зақымдалған

С004

тұтқыштың қуаттау түйіспелері зақымдалған

С020

тұтқыш тұрып қалады немесе қуаттау құрылғысында тұрып қалған

С021

Тұтқыш қуаттау құрылғысына кері (қате жағымен) салынған

С022

тұтқыш корпусының артқы/ортаңғы бөлігі зақымдалған

С025

механикалық әсер салдарынан тұтқышта бояуы көтеріліп кеткен

С027

тұтқыш батырмалары зақымдалған

С028

қызып кету салдарынан (температураның сыртқы әсерінен) тұтқыштың зақымдалуы

C004

Тұтқыштың қуаттау Түйіспелерінің зақымдалуы

Қуаттау құрылғысының зақымдалуы

С007

дисплей зақымдалған

С010

USB кабелінің саңылауы зақымдалған

С025

қуаттау құрылғысының бояуы көтеріліп кеткен

С026

қуаттау құрылғысының қақпағы зақымдалған

С027

қуаттау құрылғысының батырмалары зақымдалған

С028

қызып кету салдарынан (температураның сыртқы әсерінен) қуаттау құрылғысының зақымдалуы

C005

Бекіткіш пен қақпақ серіппелерінің зақымдалуы

C006

Қақпақты ашу батырмаларының зақымдалуы

Аксессуарлардың зақымдалуы

С011

қуат блогының зақымдалуы

С012

USB кабелінің зақымдалуы

С024

тазалау құрылғысының зақымдалуы

С028

қызып кету салдарынан (температураның сыртқы әсерінен) аксессуарлардың зақымдалуы

Басқалары

C999

Қателіктер дарағында көрсетілмеген қателік коды, егер зақым тауарды пайдаланушы нұсқаулығына, сатушы және/немесе өндіруші ұсыныстарына сәйкес емес пайдаланудан туындаған болса

2) Кепілдік жағдайлары:

A004

Темекі стигін пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин аспайды

A006

Тұтқыштың индикаторы қосылмай тұр

A008

Тұтқыш индикаторы мен Қуаттау құрылғысы қосылмай тұр

A010

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A011

Тұтқыш индикаторы қызылғылт-сары түспен жанып тұр

A012

Тазалау индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A015

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A033

Тазалау мен Тұтқыш индикаторлары қызыл түспен жанып тұр

A034

Қуаттау құрылғысы қуатталмай тұр

A035

Қуаттау құрылғысының индикаторы 1 сек жасыл түспен жанады

B000

Стик пайдалану кезінде немесе соңында жанды

B004

Темекі стигін пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин аспайды

B006

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы жанбай тұр

B008

Тұтқыш индикаторы мен Қуаттау құрылғысы қосылмай тұр

B010

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып/жыпылықтап тұр

B011

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы қызғылт-сары түспен жанып/жыпылықтап тұр

B012

Тұтқышты тазалау индикаторы үнемі қызыл түспен жанып тұр

B015

Тұтқыштың жарық индикаторы қызыл түспен жанып тұр

B018

Тұтқыштың жарық индикаторы қызылғылт-сары түспен, кейін қызыл түспен жанып тұр

B019

Тұтқыштың жарық индикаторы қызғылт-сары түспен жанып тұр, бірақ қалыпты жұмыс істейді

B023

Алюминий элементі дұрыс анодталмаған

B028

Қақпақ корпус шетінен шығып тұр

B029

Қақпақты жабу механизмі корпус шетінен шығып тұр

B031

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы қызғылт-сары түспен жанып/жыпылықтап тұр

B032

Қуаттау құрылғысы Тұтқышты 20 реттен аз қуаттайды

B033

Тұтқыштың тазалау және қуаттау индикаторлары қызыл түспен жанып тұр

B034

Қуаттау құрылғысы қуатталмай тұр

B035

Қуаттау Құрылғысының индикаторлары 1 секунд жасыл түспен жыпылықтайды

B999

Тұтқыш па, әлде Қуаттау Құрылғысы ма, қай элементтің зақымдалғанын анықтау мүмкін емес

A004

Темекі стигін пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин аспайды

A006

Тұтқыштың индикаторы қосылмай тұр

A008

Тұтқыш индикаторы мен Қуаттау құрылғысы қосылмай тұр

A010

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A011

Тұтқыш индикаторы қызылғылт-сары түспен жанып тұр

A012

Тазалау индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A015

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып тұр

A033

Тазалау мен Тұтқыш индикаторлары қызыл түспен жанып тұр

A034

Қуаттау құрылғысы қуатталмай тұр

A035

Қуаттау құрылғысының индикаторы 1 сек жасыл түспен жанады

B000

Стик пайдалану кезінде немесе соңында жанды

B004

Темекі стигін пайдалану сеансының ұзақтығы 6 мин аспайды

B006

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы жанбай тұр

B008

Тұтқыш индикаторы мен Қуаттау құрылғысы қосылмай тұр

B010

Тұтқыш индикаторы қызыл түспен жанып/жыпылықтап тұр

B011

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы қызғылт-сары түспен жанып/жыпылықтап тұр

B012

Тұтқышты тазалау индикаторы үнемі қызыл түспен жанып тұр

B015

Тұтқыштың жарық индикаторы қызыл түспен жанып тұр

B018

Тұтқыштың жарық индикаторы қызылғылт-сары түспен, кейін қызыл түспен жанып тұр

B019

Тұтқыштың жарық индикаторы қызғылт-сары түспен жанып тұр, бірақ қалыпты жұмыс істейді

B023

Алюминий элементі дұрыс анодталмаған

B028

Қақпақ корпус шетінен шығып тұр

B029

Қақпақты жабу механизмі корпус шетінен шығып тұр

B031

Қуаттау құрылғысындағы Тұтқыштың қуаттау индикаторы қызғылт-сары түспен жанып/жыпылықтап тұр

B032

Қуаттау құрылғысы Тұтқышты 20 реттен аз қуаттайды

B033

Тұтқыштың тазалау және қуаттау индикаторлары қызыл түспен жанып тұр

B034

Қуаттау құрылғысы қуатталмай тұр

B035

Қуаттау Құрылғысының индикаторлары 1 секунд жасыл түспен жыпылықтайды

B999

Тұтқыш па, әлде Қуаттау Құрылғысы ма, қай элементтің зақымдалғанын анықтау мүмкін емес

Бұл өнім зиянсыз емес және құрамында тәуелділік туғызатын никотин бар.
Тек темекі шегуді немесе құрамында никотині бар өнімдерді тұтынуды жалғастыруды қалайтын 21 жасқа
толған және одан асқан тұлғаларға арналған.

ВЕБ-САЙТҚА КІРУ ШЕКТЕУЛІ

Веб-сайтқа кіру тек қана 21 жастан асқан темекі тұтынушыларына сайтта тіркелгеннен кейін рұқсат етіледі.
Егер IQOS.COM сайтының парақшаларын қарауды жалғастырсаңыз, сіз веб-сайтты пайдалану шарттарымен және Cookie файлдарын пайдалану туралы хабарламамен келісесіз.

АККАУНТЫҢЫЗ БАР МА?

ВОЙТИ С ПАРОЛЕМ
ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?
-немесе-

ЖАҢА ПАЙДАЛАНУШЫ БОЛАСЫЗ БА?

Country

It looks like you are in United States
This website is intended for Kazakhstan

товар добавлен в корзину!

ваша корзина

Количество товара:

1

ИТОГО:

32 990 тг

ВАША КОРЗИНА

Количество товара:

ИТОГО: