• Алғашқы қадамдар Құрылғыны қолдану, тазалау және зарядтау жөніндегі кеңестер мен ұсынымдар
 • Диагностикалау Құрылғыны диагностикалау және ақауларын анықтау
 • Сұрақтар мен жауаптар
 • IQOS IQOS-пен алғашқы қадамдар
  slider-image-0
 • lil lil-пен алғашқы қадамдар
  slider-image-1
 • IQOS IQOS диагностикалау
  slider-image-0
 • lil lil диагностикалау
  slider-image-1
 • Құжаттар тізімі arrow-icon

  ЖАРИЯ ОФЕРТА

  (барлық маңызды шарттардан тұратын,
  бөлшек сауда сатып алу-сату шартын жасау туралы ұсыныс)

  2021 жылдың 21 қыркүйегінен бастап жарамды

  «Филип Моррис Қазақстан» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі темекі тұтынушысы болып табылатын және Тауарларды сатып алуға мүдделі кез келген жасы жиырма бірге толған жеке тұлғаға төмендегі келесі жария шартты жасасуға ұсынады:

  ЖАРИЯ ШАРТ

  WWW.IQOS.COM электрондық коммерция вебсайтында Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату

  Преамбула

  Осы бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты (әрі қарай – «Шарт») жария офертаның ажырамас бөлігі болып табылады және әрі қарай «Сатушы» деп аталатын, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, пошта индексі B40A6M8 немесе 040700 мекенжайы бойынша тіркелген заңды тұлға «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бір тарап, және темекі тұтынушысы болып табылатын және Тауарларды (анықтамасы төменде берілген) сатып алуға қызығушылық танытатын, әрі қарай « Тұтынушы» деп аталатын, Сатушының шарттарында өзгертусіз Шартты жасасуға ұсынысты (жария офертаны) акцептілеген, кез келген жасы жиырма бірге толған, құқықтық қабілетке ие жеке тұлға, екінші тарап, арасындағы Тауарларды WWW.IQOS.COM электрондық коммерция веб-сайтында (әрі қарай – «Веб- сайт») сату-сатып алу мәселелері бойынша жалпы және негізгі шарттарды реттейді.

  1. Анықтама
  • Тауар – IQOS және/немесе lil электрлік темекі қыздыру жүйесі, қыздыратын темекісі бар бұйым, атап айтқанда, HEETS және/немесе Fiit қыздыратын темекі таяқшалары, сондай-ақ, Тапсырысты рәсімдеу сәтінде Сатушы Каталогына сәйкес Сатушының Тұтынушыға белгілі бір бағамен сатуға ұсынылған қолда бар кез келген басқа тауарлары. Сатушымен сатуға ұсынылатын Тауарлар тізімі мен олардың құны онымен бір жақты тәртіпте анықталады және Сатушы Каталогында көрсетіледі.
  • Каталог - Сатушы Тұтынушыға сатуға ұсынатын, интернет-ресурстың тиісті бөлімінде, сонымен қатар @IQOSKZ_Support_bot Жеделхат бот интерфейсінің «Дүкен» бөлімінде орналасқан , тауардың номенклатурасы мен тиісті бағалары көрсетілген тауарлардың тiзбесi.
  • Тапсырыс – Тапсырыс – Веб-сайтта таңдалған Тұтынушының Тауарды сатып алу және тұтынушыға жеткізу туралы тиісті түрде ресімделген сұранысы, соның ішінде бот интерфейсі арқылы.
  • Қолдау қызметі – Тұтынушыға Тапсырыс, Тауарлар және оларды жеткізу туралы, сондай-ақ, осы Келісім-шарттың шеңберінде Тұтынушыға қажетті басқа ақпаратты беру үшін жауапты Сатушының байланыс орталығы. Телефон нөмірі: 2121.
  • Тараптар – бірлесе аталған кездегі Сатушы мен Тұтынушы.
  • Кепілдік жарна –Тұтынушы Сатушыға Тұтынушы Тауарға тиісті Тапсырысты рәсімдегеннен кейін Тараптар кепілдік жарнаны төлеу туралы қол жеткізген келісім негізінде болашақта олар арасында Шарттың жасалуын қамтамасыз ету мақсатында төлейтін ақша сомасы.
  1. Шарттың мәні
  • Сатушы кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес пайдалану мақсатында жеке меншікке Тұтынушыға Тауар беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы Тапсырысты рәсімдеу сәтінде әрекет ететін Тауарлар Каталогына және осы Шарттың басқа ережелеріне, соның ішінде Сатушының бұйрықтарына және (немесе) басқа құжаттарына сәйкес белгіленген Тауарды төлеп, қабылдайды.
  • Тауардың ерекшелігіне, оны сатып алу әдісіне және (немесе) Сатушы белгілеген Тауарды сатып алу-сатудың басқа шарттарына байланысты Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын және Тұтынушы Веб-сайтта, бот интерфейсінде немесе Қолдау қызметіне хабарласу арқылы таныса алатын Сатушының бөлек бұйрықтарында, ережелерінде және басқа құжаттарында қамтылатын толықтыратын, өзгеретін, айқындайтын және өзге ережелер болуы мүмкін.
  1. Шарт жасасу және ережелерін өзгерту тәртібі
  • Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес жария Шарт болып табылады, яғни, Сатушы Тапсырысты рәсімдеу сәтінде Тауарлардың бағасы мен Шарттың басқа ережелерін Шартты жасауға қатысты басқа тараптар алдында бір Тұтынушыға артықшылық көрсетпестен, барлық Тұтынушыларға бірдей етіп белгілейді.
  • Сатушы Тараптардың Тапсырысты рәсімдегенге дейін бір жақты тәртіпте ажырамас бөлігі болып табылатын Жария Оферта мен Шарттың ережелерін өзгертуге құқылы. Тапсырыс рәсімделгеннен кейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген негіздер бойынша және тәртіпте оған өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.
  • Тұтынушының Интернет-ресурста немесе Бот интерфейсіңде тіркелуі оның офертаны алуын, барлық шарттарымен және акцептілеу тәртібімен танысуын растауды білдіреді. Егер Келісім-шарттың шарттарына сәйкес Тұтынушы аталған жағдайлардың әрқайсысына қатысты әрекеттердің жиынтығын орындаған болса, оферта Тұтынушымен акцепттелген (акцепт жасалған болып мойындалады), ал Келісім-шарт төмендегі 3.3.1. және 3.3.2. тармақшаларында көрсетілген жағдайларда жасалған болып мойындалады:
   • Кепілді жарнаны төлеген кезде:
  1. Тауарға Тапсырысты рәсімдеу;
  2. Кепілді жарнаны төлеу;
  3. Тұтынушыны Тапсырысты рәсімдеген және Кепілді жарнаны төлеген тұлға ретінде сәйкестендіру мақсатында, ал Сатушыда (оның өкілінде) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмән болған жағдайда – сондай-ақ, аталған жасқа толғанын растау мақсатында Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын оған Тауарды берген сәтке дейін Сатушыға (оның өкіліне) көрсету.
 • Тауарды жеткізген кезде төлем жасауда:
  1. Тауарға Тапсырысты рәсімдеу;
  2. Тұтынушыны Тапсырысты рәсімдеген тұлға ретінде сәйкестендіру мақсатында, ал Сатушыда (оның өкілінде) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмән болған жағдайда – сондай-ақ, аталған жасқа толғанын растау мақсатында Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын оған Тауарды берген сәтке дейін Сатушыға (оның өкіліне) көрсету;
  3. осы Келісімде көзделген шарттарға сәйкес Тауар үшін төлем;

  Тұтынушының Шарттың осы тармағының жоғарыда көрсетліген әрекеттердің кез келгенін орындамауы немесе оларды Шарттың талаптарын бұза отыра орындауы Тұтынушының осы жария офертаны қабылдадуан және Шартты жасасудан бас тартуы деп саналады. Тұтынушының акцептті жасауы Тұтынушының Тауарды сатып алу шарттарымен танысып, келіскенін растау, сондай-ақ, Тұтынушының осы Шарттың талаптарымен Сатушымен Тауарды сатып алу-сату шартын жасасуға келісімін растауы болып табылады. Тұтынушының Тапсырысты әрбір рәсімдеуі осындай Тапсырыс анықтаған Тауарға қатысты онымен Шарт жасасу үшін жеке негіз болып қаралады. Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеу жағдайлары үшін – Осы Келісім-шартта қарастырылған шарттардың негізінде, Тұтынушының Тауарға Тапсырысты рәсімдеуі аяқталған және осы Тапсырысты Сатушының қабылдаған сәтінен бастап, Кепілді жарнаны төлеу туралы келісімді жасауға Тұтынушының Акцепті жасалған болып, ал Кепілді жарнаны төлеу туралы келісімнің өзі Сатушымен жасалған болып саналады.

  1. Тауар туралы жалпы ережелер
  • Тараптар Веб-сайтқа және Бот интерфейсіңде орналастырылған барлық ақпараттық материалдар (видео, фото, мәтін және т.б.) анықтама сипатына ие екенін және Тауардың түсін, өлшемі мен пішінін қоса алғанда, қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толық көлемде бере алмайтынын мойындайды. Тауар туралы толығырақ әрі маңызды ақпарат Тұтынушыны қызықтыратын Тауардың таңбаламасында тікелей көрсетілген. Тұтынушының Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтары туындаған жағдайда, Тауарды сатып алу алдында Тұтынушы оны Тауар туралы қызықтыратын ақпаратты алу үшін, соның ішінде жеке таныстырылым үшін Сатушының ішкі сауда нысандарына немесе Қолдау қызметіне хабарласуға құқылы. Сатушының мекенжайлары көрсетілген ішкі сауда нысандарының тізімі Веб-сайттың тиісті бөлімінде қолжетімді.
  • Сатушы Тапсырысы рәсімдеу сәтінде Сатушының қоймасында бар тиісті сападағы Тауарды өткізуге ұсынады. Тараптар осымен Сатушының қоймасында Тауарлар Каталогында көрсетілген белгілі бір түрдегі Тауардың қысқа мерзімде болмау мүмкіндігін мойындайды. Бұл ретте Сатушы қоймада осындай Тауардың бар болуын жылдам жаңартуға қажетті күш жұмсауы тиіс немесе Тауардың ассортиментін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, Тауарлар Каталогына тиісті өзгертулер енгізуі тиіс.
  • Тауарға меншік құқығы және онымен байланысты тәуекелдер оны Тұтынушыға берген сәтте Сатушыдан Тұтынушыға өтеді.
  • Тауарлардың белгілі бір түрлеріне кепілдік беріледі. Кепілдік қамтылатын Тауарлардың кепілдік мерзімі мен қызмет ету мерзімі (әрі қарай – «Кепілдік мерзімі») Тауарлар жинағына кіретін тиісті құжаттарда көрсетілген. Тауарлар жинағына кіретін, Кепілдік мерзімін анықтайтын арнайы құжаттардың болмауы осындай Тауарларға кепілдік қарастырылмағанын білдіреді.
  1. Веб-сайтқа тіркелу
  • Веб-сайтқа және Бот интерфейсіне тіркелу Тұтынушыға Веб-сайтқа қолжетімділік және Тапсырыс жасау құқығын береді.
  • Жасы жиырма бірге толмаған тұлға Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелуге құқылы емес.
  • Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелуге қызыққан тұлғаға Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелу үшін тіркелу нысанында жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) енгізу қажет. Сатушы Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаның жасын көпшілікке қолжетімді дереккөздердегі оның ЖСН-ін пайдалана тексереді және Веб-сайтқа тіркелуін тек сол тұлғаның жасы жиырма бірге толғанда ғана растайды.
  • Егер тексеріс нәтижелері бойынша Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелуге қызыққан тұлғаның жасы жиырма бірге толмағаны анықталатын болса, Сатушы осындай тұлғаның Веб-сайтқа тіркелуін қабылдамайды. Веб-сайтқа тіркелуге қызыққан тұлғаның жасы туралы ақпарат көпшілікке дереккөздерде жоқ болған жағдайда, Сатушы сол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының сканерленген көшірмесін Сатушының электрондық мекенжайына жолдау немесе Сатушы анықтайтын өзге жолмен ұсынылуын сұрауға құқылы. Құжаттың түпнұсқалылығы немесе оның деректерінің жалғандығы туралы күмән бар болған жағдайда, Сатушы жеке басты куәландыратын құжаттың нотариалды куаландырылған көшірмесінің ұсынылуын сұрауға құқылы.
  • Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелу кезінде Тұтынушы ұсынатын деректердің анықтығына және нақтылығына Тұтынушы жауапты болады.
  • Тұтынушы Веб-сайтқа немесе Бот интерфейсіне тіркелу кезінде Тұтынушы көрсеткен құпия сөзді үшінші тұлғаларға айтпауға міндеттенеді. Тұтынушыда құпия сөзінің қауіпсіздігіне немесе есептік жазбаны үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күмән туындаған жағдайда Тұтынушы Веб-сайтта өз құпия сөзін дереу ауыстыруы қажет.

  6.2. Тапсырысты рәсімдеу және Кепілдік жарнаны төлеу тәртібі

  • Тұтынушының Тапсырысты рәсімдеуі келесі әрекеттерді бірізділікпен орындау арқылы жүзеге асырылады:
   • Тауарлар Каталогынан Сатып алу бөліміне өту, Тауарды таңдау және «Қоржынға» Таңдаған Тауарларды қосу керек;
   • «Қоржындағы» ассортимент таңдаған Тауарларға сәйкес келуін тексеру және қажет болғанда «Қоржынға» Тауарларды қосу немесе жою, одан кейін «Тапсырысты ресімдеу» батырмасына басу керек;
   • «Жеке деректер» бөлігінде тегінің, атының, телефон нөмірінің дұрыстығын тексеру, сондай-ақ, басқанда келіп түсетін тізімнен қаланы таңдау арқылы тиісті бөлімде жеткізу орны (мекенжайын) көрсету және пошта индексін, үйдің нөмірі, пәтердің нөмірін (егер ондайы болса) көрсету, одан кейін «Төлем жасау» бөліміне өту үшін «Келесі қадам» батырмасына басу керек;
   • «Төлем жасау» бөлімінде Тапсырыстың қорытынды құнымен танысу, жеткізу құнын қоса, және ұсынылған төлем жасау тәсілдерінің бірін таңдау: Кепілді жарнаны төлеу немесе Тауарды жеткізген кезде төлем жасау;
   • тиісті орында белгі қою арқылы Жеткізу Шартын қоса алғанда, Жария оферта мен Жария шартпен танысып, келіскенін растау, одан кейін «Растау» батырмасына басу керек;
   • Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеу жағдайын таңдауда – Epayтөлем парағында банк картасының деректерін енгізу және төлемді жасау (Кепілді жарнаны төлеу) үшін қажетті әрекеттерді орындау. Осыдан кейін WWW.IQOS.COM Интернет-ресурсына қайтып оралу орындалады, онда жүйе төлемнің табысты авторизациясы жағдайында Тапсырыстың нөмірі туралы хабарлайды. Авторизация расталған жағдайда Тапсырыс берілген шарттарға сәйкес автоматты түрде өңделеді;
   • Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеу жағдайын таңдауда – Кепілді жарнаны табысты төлегеннен кейін Тұтынушы Интернет-ресурста тіркелген кезде көрсеткен электрондық поштасына Тапсырысты растау туралы және егжей-тегжейімен электрондық хабарлама алады;
   • Тапсырысты рәсімдеген кезде Тауарды жеткізген кезде төлем жасауды таңдау жағдайында– Тапсырыс табысты рәсімделгеннен кейін Тұтынушы Интернет-ресурста тіркелген кезде көрсеткен электрондық поштасына Тапсырысты растау туралы және егжей-тегжейімен электрондық хабарлама алады;
   • Кепілдік жарнаны сәтті төлегеннен кейін Тұтынушы Тапсырысты растайтын және егжей-тегжейі туралы мәліметі бар, Веб-сайтқа тіркелу кезінде Тұтынушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына электрондық хабарлама алады.

  6.2. Тұтынушының Тапсырысты Бот интерфейсі арқылы рәсімдеуі келесі әрекеттерді бірізділікпен орындау арқылы Бот интерфейсінде жүзеге асырылады

  • Бот интерфейсіндегі мәзірдегі тиісті өрісті таңдау арқылы «Дүкен» бөліміне өтіңіз, содан кейін «Сатып алуға бару» бөліміне өтіңіз;
  • Жеткізу қаласын растау (қажет болған жағдайда жеткізу қаласын дұрыстау);
  • Өнімді таңдап, «Сауда арбасына» өту;
  • «Арбадағы» тапсырыстың ассортименті мен көлемі таңдалған Өнімге сәйкес келетінін тексеріп, қажет болған жағдайда Өнімді «Арбаға» қосыңыз немесе алып тастаңыз, содан кейін «Тапсырысты ресімдеу» батырмасын басыңыз;
  • Егер сақталған жеткізу мекенжайы болса, соны таңдаңыз, егер сақталған жеткізу мекенжайы болмаса, Тапсырысқа өзекті жеткізу мекенжайын енгізіңіз;
  • -Төлем әдісін таңдау: Тапсырысты орналастыру кезінде Кепілдік жарнаны төлеу немесе тауарды жеткізгеннен кейін төлеу
  • -Төлем әдісін таңдағаннан кейін жария ұсыныспен танысқанын растап, тапсырыстың төлеміне кіру керек;
  • -Тапсырысты орналастыру кезінде Кепілдік жарнаны төлеуді таңдаған жағдайда банк карточкасының деректерін тиісті өрістерге енгізіп, төлемді (Кепілдік жарнаны төлеуді) жүзеге асыру үшін қажетті іс-қимылдарды орындау қажет. Бұдан кейiн Бот интерфейсiне қайтарым жасалады, жүйе төлемге сәтті авторизацияланған жағдайда Тапсырыстың нөмiрi туралы сізге хабарлама келіп, Тапсырыс көрсетiлген шарттарға сәйкес автоматты түрде өңделетiн болады.
  • -Тауарды жеткізгеннен кейін оны төлеуді таңдаған жағдайда – Тапсырыс сәтті аяқталғаннан кейін Тұтынушыға «Бот интерфейсі» арқылы хабарлама немесе Ғаламтор-ресурсында тіркелу кезінде Тұтынушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына Тапсырыстың расталуы және деректемелері туралы мәліметтер көрсетілген электрондық хат арқылы хабар беріледі.
  1. Тауардың құны және Кепілді жарнаны төлеу немесе Тауарды жеткізген кезде төлем жасау шарттары
  • Тауардың Құны Каталогта, сондай-ақ төлем құжаттарында Тауардың бір бірлігі үшін теңгемен көрсетіледі. Тауардың құны қосылған құн салығын есептей отырып көрсетіледі.
  • Тауарды Тұтынушыға дейін жеткізудің құны Тауардың құнына қосылмайды. Жеткізу құнын Тапсырысты рәсімдеуді аяқтаған сәтте Веб-сайтта немесе Бот интерфейсіне көрсетілген тарифтерге және жеткізу шарттарына сәйкес Тұтынушы төлейді.
  • Сатушы тауардың құны мен жеткізу құнын тиісінше Каталогқа, Веб-сайтқа және Бот интерфейсіне өзгерістер енгізу арқылы бір жақты тәртіппен өзгерте алады. Бұл ретте Тұтынушы Тапсырысты рәсімдеген және Кепілді жарнаны төлеген Тауарлардың бағасы және жеткізу құны (егер осы Келісім-шарттың 6.1 тармағына сәйкес таңдалған төлем тәсіліне сай қолданылатын болса) өзгертілмейді.
  • Кепілдік жарнаны банк картасымен төлеу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ төлем парақшасы арқылы жүзеге асырылады. Кепілдік жарнаны банк картасымен онлайн төлеген кезде, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Тұтынушы банк картасының деректерін PCI DSS қауіпсіздік стандарты бойынша қорғап, өңдейді. Тұтынушының банк картасының деректері тек шифрланған түрде беріледі және Интернет-ресурста немесе Сатушының басқа да жүйелерінде сақталмайды. Сатушы Тұтынушының банк картасының деректеріне қатынай алмайды және оларды сақтамайды. Интернет-төлемдердің өңделу қауіпсіздігіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кепілдік береді. Қосымша сәйкестендіру ережелері мен әдістері туралы, сондай-ақ, мүмкін комиссиялар туралы ақпаратты банк картасын берген банктен анықтап алу қажет.
  • Осы Шартпен көзделген мақсаттарға сәйкес келмейтін тауарды сатып алу бойынша әлеуетті сатып алушылар тарапынан алақол әрекеттерге жол бермеу үшін Сатушы келесі шектеулерді орнатады: Тұтынушы жиырма төрт сағат ішінде бір төлем карточкасын пайдалана отырып, Веб-сайтта және Бот интерфейсінде Кепілдік жарнаның бес реттен аспайтын төлемін жасауға құқылы.
  • Тауарды жеткізген кезде төлем сомасы Тапсырыс құнының (Тауардың және жеткізудің құны) 100% (жүз пайыздық) мөлшерінде анықталады және Тұтынушы оны «Kaspi Bank» АҚ электрондық банк қызметін көрсету тәсілі ретінде QR-код көмегімен (бұдан әрі – «QR-кодпен төлеу») төлейді.
  • Тауарды жеткізген кезде төлем жасау үшін Сатушы (оның өкілі) QR-кодты шығарады, оны Тұтынушы «Kaspi Bank» АҚ мобильді қолданбасы арқылы сканерлейді. QR-кодпен төлем жасау үшін Тұтынушы «Kaspi Bank» АҚ мобильді қолданбасында көрсетілген барлық нұсқауларды орындауы тиіс. QR-кодпен төлем жасауда «Kaspi Bank» АҚ Тұтынушының төлем деректерін қорғайды және өңдейді. Тұтынушының банк картасының деректері тек шифрланған түрде беріледі және Интернет-ресурста немесе Сатушының басқа да жүйелерінде сақталмайды. Сатушы (оның өкілі) Тұтынушының банк картасының деректеріне қол жеткізе алмайды және оларды сақтамайды. Интернет-төлемдерді өңдеу қауіпсіздігіне «Kaspi Bank» АҚ кепілдік береді. Қосымша сәйкестендірудің қағидалары мен әдістері туралы, сондай-ақ, ықтимал комиссиялар туралы ақпаратты «Kaspi Bank» АҚ банкінде нақтылау қажет.
  • Сатушы Сатушының ережелерімен немесе басқа құжаттармен белгіленетін шегерімдерді және басқа арнайы ұсыныстарды пайдалануға құқылы, ол туралы ақпарат Веб-сайтта Тұтынушыға қол жетімді болуы тиіс. Бұл ретте Сатушы шегерімдерді немесе басқа арнайы ұсыныстарды алу шартын орнатуға құқылы.

  1. Тауарды жеткізу
  • Сатушы Тапсырыс рәсімделген Тауарды жеткізуді іске асырады, ал Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеу таңдалған жағдайда Кепілді жарна да төленген болса, Тұтынушының Тапсырыста көрсеткен жеткізу орнына (мекенжайына) жеткізеді. Әдістер, құны, сондай-ақ, Тауарларды жеткізудің болжамды мерзімдері Веб-сайттың тиісті бөлімінде орналастырылған және Тапсырысты ресімдеген кезде Жеткізу шарттарында көрсетіледі.
  • Тұтынушы Тапсырыстың жағдайын Қолдау қызметінде, Бот интерфейсінде немесе Веб-сайтта көрсетілген онлайн чатта біле алады.
  • Тауарларды жеткізу аймағы Қазақстан Республикасының шекарасымен шектелген.
  • Сатушы Тұтынушыны Тапсырысты рәсімдеген және Кепілді жарнаны төлеген тұлға ретінде сәйкестірген жағдайда ғана Тапсырыста көрсетілген Тауар жеткізілген кезде Тұтынушыға беріледі, Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеу жағдайында, ал Сатушыда (оның өкілінде) Тұтынушының жиырма бір жасқа толғанына күмән болған жағдайда – сондай-ақ, Тұтынушының аталған жасқа толғанын растау жағдайында – Келісім-шарттың шарттарына сәйкес. Тұтынушыны анықтау және (қажет болған жағдайда) оның жасын растау Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы бойынша жүзеге асырылады.
  • Тұтынушы Сатушы (оның өкілі) оған Тауарды бермес бұрын, Сатушыға (оның өкіліне) Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсетуге және Сатушыға (оның өкіліне) жеке басын куәландыратын осы құжаттың нөмірі жайлы ақпаратты беруге міндетті.
  • Тұтынушы Сатушыға (оның өкіліне) Тұтынушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсетпеген және/немесе Тұтынушының ол көрсеткен құжатқа сәйкес жасы жиырма бірге толмаған жағдайда, Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеуді таңдаған жағдайда Сатушы Тапсырыстың орындалуын жояды және Тұтынушыға Кепілді жарнаның сомасын қайтарады. Бұл ретте Сатушы Кепілдік жарна сомасынан жеткізу құнын шегеріп қалуға құқылы.
  • Тұтынушы Келісім-шарттың 8.5 тармағының шарттарын орындағаннан және Сатушы (оның өкілі) оған берген Тауарды қабылдағаннан кейін Тұтынушы Тауардың және жеткізудің құнына QR-кодпен төлем жасайды немесе Сатушы Кепілді жарнаның сомасын тиісті Тапсырыста көрсетілген Тауардың және жеткізудің құнын төлеу есебіне жатқызады.
  • Тұтынушы Шарттың 8.5-тармағының талаптарын орындаған және Сатушы (оның өкілі) оған берген Тауарды қабылдағаннан кейін, Сатушы Кепілдік жарна сомасын тиісті Тапсырыста көрсетілген Тауар мен жеткізу құнын төлеу есебіне жатқызады.
  • Тауардың кездейсоқ бүліну немесе кездейсоқ зақымдалу тәуекелі оған Тауардың берілген сәттен және Тауарды жеткізілгенін және оған берілгенін растайтын құжаттарға Тұтынушы қол қойған сәттен бастап Тұтынушыға өтеді.
  • Тұтынушы оған Тауар жеткізілмей Тапсырыстың күшін жойған немесе Тауар Тұтынушыға жеткізілмеген жағдайда, Сатушының өкілдері Тапсырыс күшінің жойылғаны, Тауардың жоғалуы немесе оны жеткізу мүмкін еместігін растағаннан кейін СатушыТұтынушыға оның төлеген Кепілдік жарна сомасын толық көлемде қайтарады.
  • Сатушы (оның өкілі) Тауарды Тұтынушыға берген сәтте Сатушының Тұтынушыға Тауарды беру міндеті орындалған болып есептеледі.
  • Тауарды Сатушыдан (оның өкілінен) қабылдаған кезде Тұтынушы жеткізілген Тауарды қарап шығып, оның мәлімделген санына, ассортиментіне, Тауар жиынтығына және қаптаманың бүтіндігіне сәйкестігін тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға шағым болмағанда Тұтынушы ілеспе жүкқұжатқа немесе Сатушының өкілі беретін жеткізу тізіліміне қол қояды. Ілеспе жүкқұжатқа немесе жеткізу тізіліміне Тұтынушының қойылған қолтаңбасы Тұтынушының Тауарға шағымы жоқ екенін және Сатушы Тауарды Тұтынушыға беру міндетін толық әрі тиісті түрде орындағанын білдіреді. Жеткізілген Тауарға шағым болған жағдайда (толық салмау, жөнелтім тізімдемесінде көрсетілгеннен ерекшеленетін Тауарды салу, өзге шағымдар) Тұтынушының нұсқауымен Сатушының өкілі анықталған сәйкессіздік туралы акт жасайды және Тұтынушы осындай Тауарды қабылдауға шешім қабылдап, актіде және жеткізу тізілімінде осы жөнінде белгілеген жағдайларды қоспағанда, Тауар Тұтынушыға берілмейді. Бұл ретте, Тұтынушы Тауарды қабылдаудан бас тартқан жағдайда Қолдау қызметі анықталған сәйкессіздік туралы акт жасаған Сатушының өкілінен ақпарат алғаннан кейін тиісті Тауарды жеткізу немесе Кепілді жарнаны қайтару (Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеуді таңдаған жағдайда) бойынша одан әрі әрекеттерді анықтау үшін Тауарды қабылдамаған Тұтынушымен байланысқа шығады.
  • Тұтынушы Веб-сайтқа тіркелген кезде және Тапсырысты рәсімдеген кезде берілген барлық ақпараттың дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады. Тараптар осымен Тұтынушы дұрыс емес немесе жалған ақпаратты берген жағдайда Сатушы Тауардың уақтылы және тиісті жеткізіліміне кепілдік бере алмайтынымен келіседі.

  1. Тиісті емес сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару
  • Кепілдік мерзімі ішінде Тауардың кемшіліктері анықталғанда, Сатушы тарапынан қосымша түрде өзге тәртіпті белгіленбесе, Тұтынушы Қолдау қызметіне шағымданады, бұл жөнінде Тұтынушы Қолдау қызметіне хабарласып біле алады.
  • Кепілдік беру жағдайы орын алған кезде Тауарды айырбастау немесе қайтару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Қайтарылған Тауар үшін ақшалай қаражатын Сатушы осылайша аударады:
   • Тапсырысты рәсімдеген кезде Кепілді жарнаны төлеуді таңдаған жағдайда – тек Тұтынушының алдында сатып алуға төлем жасаған банк картасына ғана. Тұтынушының банк картасына ақшаны есепке жатқызу тәртібі мен мерзімдері Тұтынушы мен Тұтынушыға қызмет көрсететін банк арасында жасалған тиісті Келісім-шартпен белгіленеді;
   • Тапсырысты рәсімдеген кезде Тауарды жеткізгенде төлем жасауды таңдау жағдайында(QR-кодпен төлеу) – Тұтынушының «Kaspi Bank» АҚ банк шотына. Тұтынушының банк шотына ақшаны есепке жатқызу тәртібі мен мерзімдері Тұтынушы мен Тұтынушыға қызмет көрсететін банк арасында жасалған тиісті Келісім-шартпен белгіленеді
  • Азық-түлік емес Тауарлардың бөлек түрлері үшін кепілдік және кепілдік емес жағдайлар тізімі осы Шартқа №1 Қосымшада анықталады.
  • Шарттың осы бабы негізінде Тауарды ауыстыру кезінде берілген Тауарға кепілдік мерзімі (ауыстыру ретінде) қайтадан есептелінбейді.
  • Тиісті емес сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару жағдайында Сатушы тиісті емес сападағы Тауарды Сатушы мекенжайына жеткізу шығынын өзі көтереді.
  • Тауарды ауыстыру белгіленген нысандағы Тұтынушының өтінішімен (осы Шартқа №2 Қосымша) жүзеге асырылады.
  • Қазақстан Республикасы аумағынан тыс кепілдікті қызмет көрсету шеңберінде, осы Жария офертаға сәйкес кепілдік жағдайына жатқызылатын ақаулығына байланысты IQOS құрылғысын ауыстыру www.iqos.kz сайтында орналастырылған myIQOS (бұрынғы CarePlus) бағдарламасының шарттарына сәйкес жүргізіледі.

  1. Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару
  • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару қажет болған жағдайда Тұтынушы тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару тәртібі жөнінде ақпаратты алу үшін Қолдау қызметіне жүгінеді.
  • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес он төрт күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады, бұндайда ол қолданылмаған болып, тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, затбелгілері сақталған, сондай-ақ, Тауарды сатып алу дерегін растайтын құжат сақталған болуы тиіс.
  • Келесі жағдайларда Тауар қолданыста болмаған және тауарлық түрі мен тұтыну қасиеттері сақталған деп саналады:
   • тауардың қаптамасы/беті зақымдалмаған;
   • жұмысқа қабілетті IQOS немесе lIl құрылғысының, қуат беру блогының, USB кабельдің болуы;
   • тауардың беті сызылмаған немесе басқа зақымдары жоқ.
   • тұтқышта және қуаттау құрылғысында темекі бөлшектері мен темекі иісі жоқ, тұтқыштың (қыздыру элементінің) жүзі бүтін;
   • тазалау құрылғысында темекі бөлшектері мен темекі иісі жоқ, сондай-ақ, жиынтығы - ілмегі бар, щеткасы бүтін;
   • қуаттау құрылғысында жапсырмасы, қуат блогында қорғаныш үлдірі және USB кабелінде бекітетін сақинасы бар;
   • тауардың сериялық нөмірі сақталған;
   • қуаттау құрылғысы мен тұтқышқа арналған пластик тұғырдың, үш тілде жазылған пайдаланушы нұсқаулығы мен кепілдіктің болуы.

  Тауар қорабында үлдірдің болмауы тауардың түрі бұзылған деп саналмайды.

  • Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру немесе қайтару жағдайында Тұтынушы тиісті сападағы Тауарды Сатушы мекенжайына жеткізудің бүкіл шығынын өзі көтереді.
  • Тауарды ауыстыру Тұтынушының белгіленген нысандағы өтінішімен жүзеге асырылады.

  1. Дербес деректер
  • Сатушы жеке деректерді сақтау саласында Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданыстағы талаптарын сақтай отырып, соның ішінде, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңымен белгіленген қағидаларды, талаптарды, дербес деректер операторының міндеттемелерін сақтай отырып, дербес деректер субъектісі ретінде Тұтынушының дербес деректерін өңдеп, құпиялылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

  1. Қорытынды ережелер
  • Тұтынушы мен Сатушының арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады.
  • Осы Шартты Сатушы Тұтынушыға хабарламастан бір жақты тәртіпте өзгерте алады. Шарттың жаңа редакциясы Тұтынушы танысып шығу үшін Веб-сайтқа және Бот интерфейсіне орналастырған күннен бастап күшке енеді.

  Тауарды IQOS.COM электрондық коммерция Интернет ресурсында бөлшектеп сатып алу-сатуға шығару Жария Шартына № 1 Қосымша

  IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесі үшін кепілдікті және кепілдіксіз жағдайлардың тізбесі

  1) Кепілдік емес жағдайлар:

  Тұтқыштың зақымдалуы

  C101

  Механикалық зақымдану

  C002

  Қыздыру элементінің зақымдалуы

  C004

  Тұтқыштың зарядтау түйіспелерінің зақымдалуы


  Зарядтау құрылғысының зақымдануы

  С101

  Механикалық зақымдану

  С010

  Зарядтауға арналған USB ағытпасының зақымдалуы

  C005

  Ысырма мен қақпақ серіппесінің зақымдалуы


  2) Кепілдік жағдайлары:

  Тұтқыш

  B004

  Темекі таяқшасын пайдалану сеансының ұзақтығы 6 (алты) минуттан кем

  B043

  Тұтқыш аккумуляторының төмен сыйымдылығы

  B101

  Бағдарламалық жасақтаманың басқа ақаулары

  B102

  Тұтқыштағы индикатор қызыл түсті болып жыпылықтайды

  B103

  Тұтқыштағы индикатор қызыл түсті болып жанады немесе қосылмайды

  D001

  Жұмыс істеп тұрған құрылғы қордың/ассортименттің болмауы себебінен ауыстырылды (тек қана ұқсас үлгілерді ауыстыруға қолданылады)


  Зарядтау құрылғысы

  B006

  Зарядтау Құрылғысындағы Тұтқышты зарядтау индикаторы жанбайды

  B032

  Зарядтау Құрылғысы Тұтқышты 20 (жиырма) реттен аз зарядтайды

  B038

  Зарядтау Құрылғысы Тұтқышты 20 (жиырма) реттен аз зарядтайды

  B101

  Бағдарламалық жасақтаманың басқа ақаулары

  B104

  Зарядтау Құрылғысы зарядталмайды

  D001

  Жұмыс істеп тұрған құрылғы қордың/ассортименттің болмауы себебінен ауыстырылды (тек қана ұқсас үлгілерді ауыстыруға қолданылады)


  lil SOLID 2.0 электрлік темекі қыздыру жүйесіне арналған кепілдік жағдайлар тізбесі

  B004

  Темекі таяқшасын пайдалану сеансының ұзақтығы 5 (бес) минуттан кем

  B019

  Индикатор қызғылт сары түсті болып жанады

  B101

  Бағдарламалық жасақтаманың басқа ақаулары

  B102

  Тұтқыштағы индикатор қызыл түсті болып жыпылықтайды

  B104

  Құрылғы зарядталмайды


  lil SOLID 2.0 электрлік темекі қыздыру жүйесіне кепілдікті қызмет көрсету шеңберінде "Кепілдікті емес жағдайлар" көзделмеген.


  Тауарды IQOS.COM электрондық коммерцияның Интернет ресурсында бөлшек саудаға шығарудың Жария Келісім-шартына №2 Қосымша

  қ . ___________ «__» __________ 20__ ж.

  Бұл акт арасында жасалды: ________________________________________________________________________________( Толық аты)

  Жеке куәлік / паспорт №_______________, күні және шығарушы орган _____________________,

  Тіркеу мекенжайы ______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________,

  бұдан әрі бір жағынан «Тұтынушы» деп аталады және

  «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бұдан әрі «Сатушы» деп аталады, бұл1. Потребитель произвел возврат Продавцу, а Продавец принял от Потребителя следующий товар:

  Өнімнің атауы, мақаласы

  Заттың сәйкестендіру нөмірі

  Өнімнің түпнұсқалық қаптамасының ID нөмірі

  Тауарды сатып алу күні:: «__» ______________ 20__ жылы.

  2. Сатушы, қабылданған тауардың орнына, Тұтынушыны ұсынды, ал Тұтынушы Сатушыдан келесі тауарларды қабылдады:

  Өнімнің атауы, мақаласы

  Заттың сәйкестендіру нөмірі

  Өнімнің түпнұсқалық қаптамасының ID нөмірі

  Тауар шығарылған жер: _______________________________________________________________________

  Тауардың шығарылған күні: «__» ______________ 20__ жылы.

  Тауарды ауыстыру / ауыстыру негізі

  Тауарды ауыстыру / ауыстыру себебін сипаттаңыз

  14 күнтізбелік күн ішінде сапалы тауарлармен алмасу

  30 күнтізбелік күн ішінде сәйкес келмейтін тауарлармен алмасу

  Кепілдік жағдайы болған кезде ауыстыру

  Тапсырыс бойынша қосымша арнайы шарт бойынша ауыстыру

  Басқа

  Қолтаңбалар:

  Тұтынушы: Қолтаңбаның шифрын ашу

  «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС

  Сатушы:__ Қолтаңбаның шифрын ашу _________ _______

  Бұл өнім зиянсыз емес және құрамында тәуелділік туғызатын никотин бар. Тек темекі шегуді немесе құрамында никотині бар өнімдерді тұтынуды жалғастыруды қалайтын 21 жасқа толған және одан асқан тұлғаларға арналған.

  phone-icon 2121
  ВЕБ-САЙТҚА КІРУ ШЕКТЕУЛІ Кіру Веб-сайтқа кіру тек қана 21 жастан асқан темекі тұтынушыларына сайтта тіркелгеннен кейін рұқсат етіледі.

  SMS - коды бойынша кіру

  SMS - кодты қабылдау Құпия сөзбен кiру
  Аккаунтыңыз жоқ па?
  Тіркелу

  SMS - коды бойынша кіру

  ____

  Алынған SMS-кодты теріңіз

  59 сек
  send-again-icon Кодты қайта жіберу
  Растау Құпия сөзбен кiру
  Аккаунтыңыз жоқ па?
  Тіркелу

  Жаңа құпиясөзді енгізіңіз:

  Растау

  Құпия сөзбен кiру

  Растау Смс-код арқылы кіру
  Аккаунтыңыз жоқ па?
  Тіркелу

  Құпия сөзбен кiру

  Растау
  Аккаунтыңыз жоқ па?
  Тіркелу

  ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?

  ЖІБЕРУ Кіру

  Құпиясөзді қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулықтар сіздің электронды поштаңызға жіберілді.

  ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?

  ЖІБЕРУ Кіру

  SMS - коды бойынша кіру

  ____

  Алынған SMS-кодты теріңіз

  59 сек
  send-again-icon Кодты қайта жіберу
  Растау Құпия сөзбен кiру
  Аккаунтыңыз жоқ па?
  Тіркелу

  Жаңа құпиясөзді енгізіңіз:

  Растау

  Пароль изменен

  Растау

  Жеке деректерді жинау мен өңдеуге келісім беру

  Мен 21 жасқа толғанымды және темекі өнімдерін, темекіні немесе никотині бар, бірақ никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препараттар болып табылмайтын өзге де өнімдерді тұтынушы екенімді растаймын. Мен ұсынған барлық деректер дұрыс.

  Осы арқылы мен «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС-не, БСН 040440000348 (бұдан әрі – «Компания») және Компания жұмысқа тартатын тұлғаларға менің дербес деректерімді, оның ішінде аудиожазба және (немесе) фото-/бейнетүсіру арқылы тегімді, атымды, әкемнің атын, туған күнімді, ЖСН, жынысымды, жеке басымды куәландыратын құжаттар деректерін, тұратын және тіркелген мекенжайымды, орналасқан жерімді, телефон(-дар)ымның нөмір(-лер)ін, электрондық пошта мекенжай(-лар)ымды, әлеуметтік желілердегі және хабарлама алмасуға арналған қосымшалардағы пайдаланушы ат(-тар)ымды, электрондық тұтыну жүйелері, темекіні қыздыруға арналған жүйелер, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, «IQOS» және «lil SOLID» электрлік темекі қыздыру жүйелері (бұдан әрі – «құрылғы») сияқты менің сатып алған және/немесе пайдаланатын құрылғы(-лар)дағы деректерді, темекі өнімдерін, темекіні немесе никотині бар, бірақ никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препараттар болып табылмайтын өзге де өнімдерді тұтынушының дербес ұсынымдар кодын және мәртебесін келесі мақсаттарда жинау мен өңдеуге рұқсат беремін:

  • маған тауарларды сату және жеткізу, қызметтер көрсету үшін, оның ішінде Компания тауарларына кепілдікті қызмет көрсету және Компания тауарлары мен қызметтеріне ақы төлеу үшін;
  • маған Компания және оның үлестес тұлғалары туралы, Компанияның тауарлары мен қызметтері туралы, Компания белсенділіктері туралы, темекі өнімдеріне, темекіге немесе никотині бар өзге де бұйымдарға, құрылғыларға қатысты құқықтық актілердің жобалары және/немесе заңнама туралы, Компанияның тауарларына немесе қызметтеріне қатысты ғылыми зерттеулер немесе өзге де деректер туралы ақпарат ұсыну үшін;
  • бейілділік бағдарламалары бойынша Компанияның және/немесе серіктестердің міндеттемелерін орындауын қоса алғанда, белсенділіктерге, сауалнамаларға және зерттеулерге, акцияларға, іс-шараларға, бағдарламаларға, оның ішінде Компанияның немесе оның серіктестерінің бейілділік бағдарламаларына шақыру және қатысу үшін;
  • тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсарту, тұтынушының Компаниямен өзара әрекеттесу тәжірибесін жақсарту, коммуникациялар мен сервистік шешімдерді әзірлеу, сондай-ақ құрылғыларға қызмет көрсету кезінде оларды диагностикалау үшін;
  • маған Компанияның, оның серіктестерінің веб-сайттарына, әлеуметтік желілердің парақшаларына немесе мобильді қосымшаларына және басқа ақпараттық ресурстарына кіруді және оларды пайдалануды ұсыну үшін.

  Мен жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін әңгімелесуді, телефон қоңырауларын шалуды, поштаны, телефонды (оның ішінде SMS, MMS), электрондық поштаны, әлеуметтік желілерді, мессенджерлерді, веб-сайттарды, электрондық ақпараттық ресурстарды және өзге де ақпараттық жүйелер мен мобильді қосымшаларды пайдалана отырып, маған хабарламалар жіберуді жүзеге асыру арқылы менімен байланысуға рұқсат беремін.

  Компания жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Компания белгілеген мерзім шеңберінде менің Дербес деректерімді сақтауға, менің Дербес деректерімді Қазақстан аумағынан тыс жерлерге таратуға және оларды Қазақстаннан тыс жерлерде өңдеуге (трансшекаралық беру), менің Дербес деректерімді Компанияның үлестес тұлғалары мен серіктестеріне (контрагенттеріне), сондай-ақ Компанияның үлестес тұлғаларының серіктестеріне (контрагенттеріне) таратуға (беруге) құқылы (мен бұл ретте басқа тұлғалардың мүдделері қозғалмайтынын растаймын), мен туралы қосымша ақпаратты әлеуметтік желілерден немесе өзге де жария дереккөздерден өз бетінше және/немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып іздеуге және жинауға құқылы. Мен Компания мен жайлы жинаған Дербес деректерді жалпыға қолжетімді деп тануға келісімімді растаймын. Осы арқылы мен ұсынған деректер құпия емес және қолжетімділігі шектеулі деректер болып табылмайтынын және оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолжетімділігі шектеулі деректер туралы ережелер мен құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтынын растаймын.

  Менің тегімді, атымды, әкемнің атын, электрондық поштамды және (немесе) мен Компания белсенділіктеріне қатысқан кезде әлеуметтік желілердегі және хабарлама алмасуға арналған қосымшалардағы пайдаланушы атымды жариялау жағдайын қоспағанда, Компания менің Дербес деректерімді жалпыға қолжетімді дереккөздерде жарияламайтын болады.

  Заңда көзделген жағдайларда, мен осы Келісімді кері қайтарып ала аламын, сондай-ақ Дербес деректерді Компанияның info@iqos.kz электрондық поштасына электрондық хабарлама жіберу арқылы, Ілияс Жансүгіров, 90, Өтеген батыр ауылы, Іле ауданы, Алматы обл., Қазақстан, 040700 немесе B40A6M8 мекенжайына жазбаша сұрау жолдау арқылы немесе Компанияда қолжетімді өзге заңды тәсілде кез келген уақытта толықтыра аламын немесе өзгерте аламын, ол бойынша ақпарат маған 2121 нөмірі бойынша берілетін болады. Осы келісімді кері қайтарып алған жағдайда, менің барлық Дербес деректерім Компанияның дерекқорынан жойылуға жатады.

  Мен ұсынған Дербес деректер Компанияға мені Компания үшін жеке анықталған тұлға ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Мен компанияға менің ұсынатын Дербес деректерім менің жеке, отбасылық немесе басқа да құпия емес екенін растаймын.

  Осымен мен осы келісім беру (жасау) нысанын жазбаша мәміле нысанына теңестіруге Компаниямен келісімге келдім. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге берілген осы келісім жоғарыда баяндалған мақсаттар үшін, тәртіппен және шарттарда менің Дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісімімді бергенімді (ұсынғанымды) растау болып табылады және мен Компанияның дерекқор(-лар)ында тіркелген сәттен бастап туындаған мен және Компания арасындағы қатынастарымызға қолданылады.

  Келісемін. SMS кодын алу Келіспеймін. Сайтқа өту
  ____

  Алынған SMS-кодты теріңіз

  59 сек
  Кодты қайта жіберу
  Растау
  Егер IQOS.COM сайтының парақшаларын қарауды жалғастырсаңыз, сіз веб-сайтты пайдалану шарттарымен және Cookie файлдарын пайдалану туралы хабарламамен келісесіз.
  ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
  ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
  2020 жылдың 19 шілдесінен бастап жарамды
  COOKIE ФАЙЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
  2017 жылғы 10 қаңтарынан бастап жарамды
  ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

  Назар аударыңыз, бұл сайт Қазақстан Республикасында тұратын пайдаланушыларға арналған, және жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін біз сізді тұратын еліңізге бағыттауымыз қажет

  Жалғастыру