IQOS logo
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
2020 жылдың 19 шілдесінен бастап жарамды
COOKIE ФАЙЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
2017 жылғы 10 қаңтарынан бастап жарамды
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
Маңызды ақпарат
ЖАРИЯ ОФЕРТА
ЖАРИЯ ОФЕРТА
Cannot find 'docs_menu' template with page ''

Тұтынушының басқа тұтынушының кодын қолдануы қағидалары

(бұдан әрі - "Қағидалар")


Кез келген тұтынушыға – жиырма бір жасқа толған және одан асқан, темекі, темекі өнімдерін және (немесе) құрамында никотин бар өнімді (никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препарат болып табылмайтын), «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС деректер қорында бұрын тіркелген темекі қыздыру жүйесінің құрылғысы жоқ/болмаған, Деректер қорында бұрын тіркелген басқа Тұтынушының Кодын (құрамында «IL-» алғашқы екі әрпі бар) төменде көрсетілген әрекеттердің бірін жасайтын жеке тұлғаға (бұдан әрі – «Тұтынушы») ФМҚ ішкі сауда нысанында (бұдан әрі – «IQOS Дүкендері») немесе https://kz.iqos.com (бұдан әрі – «Сайт») сайтында Тұтынушының қалауы бойынша бір рет Тұтынушы алғаш рет сатып алатын IQOS ILUMA PRIME индукциялық темекі қыздыру жүйесін және кез келген дәмі бар «TEREA» қыздырылатын темекі бар бұйымдардың 3 (үш) бумасын қамтитын жинақты (бұдан әрі – «1-жинақ») немесе Тұтынушы алғаш рет сатып алатын IQOS ILUMA индукциялық темекі қыздыру жүйесін және кез келген дәмі бар «TEREA» қыздырылатын темекі бар бұйымдардың 3 (үш) бумасын қамтитын жинақты (бұдан әрі – «2-жинақ») немесе Тұтынушы алғаш рет сатып алатын IQOS ILUMA ONE индукциялық темекі қыздыру жүйесін және кез келген дәмі бар «TEREA» қыздырылатын темекі бар бұйымдардың 3 (үш) бумасын қамтитын жинақты (бұдан әрі – «3-жинақ») сатып алу мүмкіндігі қамтамасыз етілсін:

A. IQOS дүкендерінде 1-жинақты сатып алғанда жеңілдік 7,360 (жеті мың үш жүз алпыс) теңгені (бұдан әрі – «1-сома»), 2-жинақты сатып алғанда жеңілдік 5,360 (бес мың үш жүз алпыс) теңгені (бұдан әрі – «2-сома»), 3-жинақты сатып алғанда жеңілдік 8,360 (сегіз мың үш жүз алпыс) теңгені (бұдан әрі – «3-сома») құрайды.

Ә. Тұтынушы осы Ә) қосалқы тармағы аясындағы мүмкіндігін жүзеге асырған күні әрекет ететін, kz.iqos.com Сайтата Тауарларды бөлшек саудада сатып алуға-сатуға арналған Жария шарт шеңберінде электрондық коммерция интернет-ресурсында рәсімделгеннен кейін Тапсырысты төлеу кезінде, сондай-ақ телефон бойынша тапсырыс беру арқылы Тауарды қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып сатып алу кезінде – Кепілді жарнаның сомасын (қолданылса), сол сияқты тиісті Жария шарт шеңберінде төленуге жататын Тауардың құны мен оны жеткізу құнын 1-сома немесе 2-сома немесе 3-сома мөлшеріндегі сомаға азайтуға.


2. Тұтынушы осы Қағидалар шеңберінде тиісінше 1-сома, 2-сома және 3-соманы ескере отырып, осы шарттарда көзделген бағалар бойынша жинақтардың 1-ден (біреуінен) аспайтын бағаны тұтынушы ФМҚ-дан оны көрсете отырып, әлеуетті сатып алынатын құрылғы туралы ақпаратты міндетті түрде алған, сондай-ақ IQOS дүкендерінде көміртегі тотығының деңгейін айқындайтын сынақтан өткен жағдайда бір рет сатып ала алады.


3. Осы Қағидалардың 1-тармағының А және Ә тармақшаларында көзделген іс-қимылдардың бірін жасаған кезде тұтынушы IQOS дүкендерінде, Сайтта немесе қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, тауарларды телефон тапсырысы арқылы бөлшек сатып алу-сату Жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы тауарларды сатып алу кезінде тауарлар ассортиментінен 1000 (бір мың) теңгеден бастап сомаға тауарларды кейіннен сатып алу үшін 1000 (бір мың) теңге мөлшерінде жеңілдікпен (жеңілдік коды) ваучер алады. Тауарлар ассортименті деп Тұтынушы осы қағидаларда көзделген өз құқығын іске асырған (жүзеге асырған) сәтте IQOS дүкенінде немесе Сайтта орналастырылған сатылатын ФМҚ тауарларының барлық ассортименті түсініледі (HEETS, TEREA қыздырылатын темекіге арналған бұйымдар үшін сатып алу немесе тапсырыс беру кезінде тауарлар саны сауда жабдықтарында орналастырылған 10 (он) бумадан кем болмауы керек (FIIT қыздырылатын темекі таяқшаларын қоспағанда, осы Қағидаларда көзделген жеңілдік қолданылатын тауарлар ассортиментіне кірмейді). Осы тармақта көзделген ваучердің қолданылу мерзімі тұтынушыға жіберілген күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Ваучердің қолданылу мерзімі өткеннен кейін ваучерді пайдаланбаған Тұтынушы ФМҚ-дан Тұтынушы IQOS дүкендерінде, Сайтта тауарларды сатып алған кезде немесе Тауарларды телефон тапсырысы арқылы, қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, Тауарларды бөлшек сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы сатып алған кезде осы ваучерді қолдануды талап етуге құқылы емес.


4. Осы Қағидалар шеңберіндегі Жинақтар бағасы ФМҚ-ның басқа жеңілдіктерімен және арнайы ұсыныстарымен жинақталмайды.


5. Электрондық коммерция интернет-ресурсында немесе телефон бойынша тапсырыс беру арқылы Жинаққа тапсырыс беру кезінде жеткізу шарттары мен құны Сайттың тиісті бөлімінде толығырақ танысуға болатын стандартты ережелермен реттеледі Жеткізу Шарттары. Жеткізу құны және мерзімдері Жинақтың құнын ескерумен чектің жалпы сомасының негізінде анықталады.


6. Осы Қағидаларда келтірілген жеке түсініктер Сайтта жарияланған ФМҚ-ның өзге жария оферталарында берілген олардың мағыналарын ескере отырып, назарға алынуы тиіс.


7. ФМҚ кез келген уақытта осы Қағидалардың қолданылуын алдын ала ескертусіз өзгертуге немесе жоюға құқылы.

«Стартер» мәртебесінде тұтынушылардың кодтарды қолдану қағидалары

(бұдан әрі — «қағидалар»)


1. 2024 жылғы 15 шілдеден дейін алынған «Стартер» мәртебесінің иегері болып табылатын, ФМҚ тұтынушылар дерекқорында тіркелген, темекіні, темекі бұйымдарын және (немесе) құрамында никотин бар өнімдерін (никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препарат болып табылмайтын) тұтынушы (бұдан әрі – «Тұтынушы») болып табылатын және ФМҚ ішкі сауда объектісінде (бұдан әрі – «IQOS дүкені»), kz.iqos.com сайтында (бұдан әрі – «Сайт») кез келген сомаға төменде атап өтілген әрекеттердің бірін жасайтын жиырма бір жасқа толған және одан асқан кез келген тұтынушы – жеке тұлғаға оның кодын әрбір белсендіруді ескере отырып, көрсетілген Тұтынушының таңдауына бір рет келесіні қамтамасыз ету:


A. IQOS дүкенінде ассортименттегі тауарларды сатып алу кезінде: - 5000 (бес мың) теңге мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуға немесе


Ә. - Тұтынушы kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында Тапсырысты ресімдеген күнге қолданыстағы Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде Сайттағы тауарлар ассортиментінен Сайт арқылы (және оның ішінде IQOSKZ_Support_bot Телеграм-бот интерфейсі арқылы) ресімдейтін Тауарларға тапсырыстың ақысын төлеу кезінде, сондай-ақ Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы Тауарларды телефон арқылы сатып алу-сату арқылы: - Кепілдік жарна сомасын, сондай-ақ көрсетілген Жария шарт шеңберінде төленуге жататын тауарлардың және оларды жеткізудің құнын 5000 (бес мың) теңге мөлшерінде сомаға (жеңілдік) төмендетуді. Осы қағидалардың қолданысы, осы Ә тармақшасында көрсетілгендей, Сайтта, телефон тапсырысы арқылы Тауарларды сатып алу-сату шеңберінде ФМҚ тиісті техникалық пысықтауларды орындағаннан кейін қолжетімді болады, бұл туралы коммуникациялардың рұқсат етілген арналары арқылы Тұтынушылардың назарына жеткізуге болады.


2. Осы Қағидаларда келтірілген жеке түсініктер Сайтта жарияланған ФМҚ-ның өзге жария оферталарында берілген олардың мағыналарын ескере отырып, назарға алынуы тиіс. Тауарлар ассортименті деп Тұтынушы осы қағидаларда көзделген өз құқығын іске асырған (жүзеге асырған) сәтте IQOS дүкенінде немесе Сайтта орналастырылған сатылатын ФМҚ тауарларының барлық ассортименті түсініледі (қыздырылатын темекіге арналған бұйымдар үшін сатып алу немесе тапсырыс беру кезінде тауарлар саны сауда жабдықтарында орналастырылған 5 (бес) блоктан кем болмауы керек (fiit қыздырылатын темекі таяқшаларын қоспағанда, осы Қағидаларда көзделген жеңілдік қолданылатын тауарлар ассортиментіне кірмейді). Осы қағидалардың 1-тармағында көзделген жеңілдіктің қолданылу мерзімі Тұтынушыға тағайындалған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Жеңілдіктің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жеңілдікті пайдаланбаған Тұтынушы ФМҚ-дан Тұтынушы Тауарларды IQOS дүкендерінде, Сайтта немесе қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, телефон тапсырысы арқылы сатып алған кезде осы жеңілдікті қолдануды талап етуге құқылы емес.


3. 2024 жылғы 20 мамырдан бастап 2024 жылғы 8 шілдеге дейін алынған «Стартер» Мәртебесінің иесі болып табылатын және IQOS дүкенінде, Сайтта төменде көрсетілген әрекеттердің бірін орындайтын кез келген Тұтынушыға оның кодының әрбір Белсендірілуін ескере отырып, көрсетілген Тұтынушының таңдауына кез келген сомаға бір рет мүмкіндік қамтамасыз етілсін:


А. IQOS дүкенінен тауарлар ассортиментінен тауарларды сатып алу кезінде: - сатып алынатын тауарлардың жалпы құнынан 15% (он бес пайыз) мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуды немесе


Ә. Тұтынушы kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында Тұтынушы Тапсырысты ресімдеген күнге қолданыстағы Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде Сайттағы тауарлар ассортиментінен Сайт арқылы (және оның ішінде IQOSKZ_Support_bot Телеграм-бот интерфейсі арқылы) ресімдейтін Тауарларға тапсырыс ақысын төлеу кезінде, сондай-ақ Тауарды қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы сатып алу кезінде: - Кепілдік жарна сомасын және көрсетілген Жария шарт шеңберінде төленуге жататын тауарлардың және оларды жеткізудің құнын 15% (он бес) пайыз мөлшеріндегі сомаға (жеңілдік) төмендетуді; Осы Қағидалардың қолданысы, осы Ә тармақшасында көрсетілгендей, Сайтта, телефон тапсырысы арқылы Тауарларды сатып алу-сату шеңберінде ФМҚ тиісті техникалық пысықтауларды орындағаннан кейін қолжетімді болады, бұл туралы коммуникациялардың рұқсат етілген арналары арқылы Тұтынушылардың назарына жеткізуге болады


4.Осы қағидаларда келтірілген бөлек ұғымдар ФМҚ-ның сайтта жарияланған басқа да жария оферталарында берілген мағыналарын есепке ала отырып ескерілуі тиіс. Тауарлардың ассортименті деп Тұтынушының осы қағидаларда көзделген өз құқығын орындау (жүзеге асыру) сәтінде IQOS дүкенінде немесе Сайтта сауда жабдығында орналастырылған (кез келген қыздырылатын темекі таяқшаларын, оның ішінде TEREA, HEETS, FIIT, қоспағанда), сатылатын тауарлардың барлық ассортименті түсініледі. Осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген жеңілдіктің қолданылу мерзімі Тұтынушыға тағайындалған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Жеңілдіктің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жеңілдікті пайдаланбаған Тұтынушы ФМҚ-дан Тұтынушы Тауарларды IQOS дүкендерінде, Сайтта немесе қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, телефон тапсырысы арқылы сатып алған кезде осы жеңілдікті қолдануды талап етуге құқылы емес.


4.1. 2024 жылғы 9 шілдеден бастап алынған «Стартер» Мәртебесінің иесі болып табылатын және IQOS дүкенінде, Сайтта төменде көрсетілген әрекеттердің бірін орындайтын кез келген Тұтынушыға оның кодының әрбір Белсендірілуін ескере отырып, көрсетілген Тұтынушының таңдауына кез келген сомаға бір рет мүмкіндік қамтамасыз етілсін:


А. IQOS дүкенінен тауарлар ассортиментінен тауарларды сатып алу кезінде: - сатып алынатын тауарлардың жалпы құнынан 10% (он пайыз) мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуды немесе

Ә. Тұтынушы kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында Тұтынушы Тапсырысты ресімдеген күнге қолданыстағы Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде Сайттағы тауарлар ассортиментінен Сайт арқылы (және оның ішінде «IQOS_Support_bot» Телеграм-бот интерфейсі арқылы) ресімдейтін Тауарларға тапсырыс ақысын төлеу кезінде, сондай-ақ Тауарды қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, Тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы сатып алу кезінде: - Кепілдік жарна сомасын және көрсетілген Жария шарт шеңберінде төленуге жататын тауарлардың және оларды жеткізудің құнын 10% (он) пайыз мөлшеріндегі сомаға (жеңілдік) төмендетуді;


4.2. Тауарлардың ассортименті деп Тұтынушының осы қағидаларда көзделген өз құқығын орындау (жүзеге асыру) сәтінде IQOS дүкенінде немесе Сайтта сауда жабдығында орналастырылған (HEETS, FIIT қыздырылатын темекі таяқшаларын қоспағанда), сатылатын тауарлардың барлық ассортименті түсініледі. Осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген жеңілдіктің қолданылу мерзімі Тұтынушыға тағайындалған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Жеңілдіктің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жеңілдікті пайдаланбаған Тұтынушы ФМҚ-дан Тұтынушы Тауарларды IQOS дүкендерінде, Сайтта немесе қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, телефон тапсырысы арқылы сатып алған кезде осы жеңілдікті қолдануды талап етуге құқылы емес.


5. Бұл қағидалар 2024 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда әрекет етеді.


6. ФМҚ кез келген уақытта алдын ала ескертусіз осы Бұйрықты өзгертуге немесе оның күшін жоюға құқылы.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қағидалар шеңберінде ұсынылатын жеңілдіктер ФМҚ-ның басқа оферталары шеңберінде ФМҚ-ға берілетін басқа жеңілдіктермен, арнайы бағалармен және ұсыныстармен жинақталмайды.№1 қосымша

2024 жылғы 16 мамырдағы №79 бұйрыққа«Стартер» мәртебесіндегі тұтынушылардың VC кодтарын қолдану қағидалары

(бұдан әрі — «қағидалар»)


Қағидалардың бұл редакциясы 2024 жылғы 20 мамыр сағат 09.00-ден (Астана қ. уақытына сәйкес) бастап қолданылады


1. «Стартер» мәртебесінің иегері болып табылатын ФМҚ тұтынушылар дерекқорында тіркелген, темекіні, темекі бұйымдарын және (немесе) құрамында никотин бар өнімдерді (никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препарат болып табылмайтын) тұтынушы (бұдан әрі – «Тұтынушы») болып табылатын, VC (VC*******, VC2*******) ФМҚ бұрын берген ваучер(лер)і бар және VC (VC1*******, VC3*******) ФМҚ бұрын берген ваучер(лер)і бар «Активаторы» бар (бұдан әрі – тиісінше «Ваучер» немесе «Ваучерлер»), ФМҚ ішкі сауда объектісінде (бұдан әрі – «IQOS дүкені»), kz.iqos.com сайтында (бұдан әрі – «Сайт») төменде көрсетілген әрекеттердің бірін орындайтын жиырма бір жасқа толған және одан асқан кез келген тұтынушы – жеке тұлғаға Ваучерлерінің әрбір белсендірілуін ескере отырып, көрсетілген Тұтынушының таңдауына қарай бір рет келесіні қамтамасыз ету:


А. • VC немесе VC2 Ваучерін қолдана отырып, IQOS дүкенінде тауарлар ассортиментінен 3000 (үш мың) теңгеден басталатын сомаға тауарлар сатып алу кезінде: - 3000 (үш мың) теңге мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуды;

• V1 немесе VC3 ваучерін қолдана отырып, IQOS дүкенінде тауарлар ассортиментінен 4000 (төрт мың) теңгеден басталатын сомаға тауарлар сатып алу кезінде: - 4000 (төрт мың) теңге мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуды; немесе


Ә. • Тұтынушы kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде Сайттағы тауарлар ассортиментінен Сайт арқылы (және оның ішінде IQOSKZ_Support_bot Телеграм-бот интерфейсі арқылы) ресімдейтін тауарларға тапсырысты төлеу кезінде, Тұтынушы Тапсырыс берген күні, сондай-ақ сатып алу кезінде жарамды VC немесе VC2 Ваучерін қолданған кезде 3000 (үш мың) теңгеден басталатын сомаға қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы тауарларды телефон арқылы сатып алу-сату арқылы: - Кепілдік жарна сомасын, сондай-ақ көрсетілген Жария шарт шеңберінде төленуге жататын тауарлардың және оларды жеткізудің құнын 3000 (үш мың) теңге мөлшерінде сомаға (жеңілдік) төмендетуді;

• Тұтынушы kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде Сайттағы тауарлар ассортиментінен Сайт арқылы (және оның ішінде IQOSKZ_Support_bot Телеграм-бот интерфейсі арқылы) ресімдейтін тауарларға тапсырысты төлеу кезінде, Тұтынушы Тапсырысты ресімдеген күні, сондай-ақ VC1 немесе VC3 ваучерін қолдана отырып, 4000 (төрт мың) теңгеден басталатын сомаға қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, тауарларды бөлшек саудада сатып алу-сату жария шарты шеңберінде телефон тапсырысы арқылы тауарды сатып алған кезде: - Кепілдік жарна сомасын, сондай-ақ көрсетілген Жария шарт шеңберінде төленуге жататын тауарлардың және оларды жеткізудің құнын 4000 (төрт мың) теңге мөлшеріндегі сомаға (жеңілдік) төмендетуді.


2. Осы Қағидаларда келтірілген жеке түсініктер Сайтта жарияланған ФМҚ-ның өзге жария оферталарында берілген олардың мағыналарын ескере отырып, назарға алынуы тиіс.


3. Тауарлар ассортименті деп Тұтынушы осы Қағидаларда көзделген өз құқығын жүзеге асыру сәтінде IQOS дүкенінде немесе Сайтта сауда жабдығында орналастырылған сатылатын тауарлардың барлық ассортименті түсініледі (қыздырылатын темекісі бар бұйымдар үшін сатып алу немесе тапсырысты ресімдеу кезінде тауарлар саны TEREA, HEETS 3 (үш) блоктан кем болмауы тиіс, қолдану кезінде VC және VC2 ваучерлері, сондай-ақ Тұтынушы осы Қағидаларда көзделген өз құқығын жүзеге асырған сәтте IQOS дүкенінде немесе Сайтта сауда жабдығында орналастырылған VC1 және VC3 ваучерлерін қолданған кезде кемінде 4 (төрт) TEREA, HEETS блогы болуы керек.


4. Осы Қағидалардың 1-тармағында көзделген Ваучерлердің қолданылу мерзімі осы Қағидалардың қолданылу күнінен бастап 12 (он екі) айды құрайды. Ваучерлердің қолданылу мерзімі өткеннен кейін Ваучерлерді пайдаланбаған Тұтынушы Тауарларды ФМҚ-дан Тұтынушы Тауарларды IQOS дүкендерінде, Сайтта немесе қолма-қол ақшасыз төлемді пайдалана отырып, телефон тапсырысы арқылы сатып алған кезде осы Ваучерлерді қолдануды талап етуге құқылы емес.


5. Осы Қағидалар 2024 жылғы 20 мамырдан бастап қолданылады.


6. ФМҚ кез келген уақытта алдын ала ескертусіз осы Бұйрықты өзгертуге немесе оның күшін жоюға құқылы.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы Қағидалар шеңберінде ұсынылатын жеңілдіктер ФМҚ-ның басқа оферталары шеңберінде ФМҚ-ға берілетін басқа жеңілдіктермен, арнайы бағалармен және ұсыныстармен жинақталмайдыНазар аударыңыз, бұл сайт Қазақстан Республикасында тұратын пайдаланушыларға арналған, және жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін біз сізді тұратын еліңізге бағыттауымыз қажет

Жалғастыру