ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?


Логинмен жалғастыру
НЕМЕСЕ

ОФЕРТА ЖӘНЕ ШАРТТЫ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

2018 жылдың 6 желтоқсаннан бастап күшіне болады және Оферта немесе Шарттың жаңа нұсқасының күшіне енуіне дейін әрекет етеді.

Анықтамалар

Оферта мен шарт жасасу тәртібінің мәтінінде келесі анықтамалар қолданылады: Оферта немесе Шарт - Веб-сайтта сатылатын Тауарлар туралы мәліметтердің ұсынылуы, төменде мазмұндалған талаптарда Тауарларды сатып алу ұсынысы, сілтеме жолымен төмендегі мәтінге енгізілген бөлек талаптар мен мәліметтерді қоса, төменде көрсетілген барлық талаптар мен мәліметтер жинағы; Тапсырыс - Сатып алушының Веб-сайтта таңдап алған Тауарларды сатып алуға және Сатып алушымен көрсетілген мекен жай бойынша жеткізуге лайықты түрде рәсімделген сұранысы; Сатушы - Ілияс Жансүгіров к., 90, Өтеген батыр кенті, Іле ауданы, Алматы обл., Қазақстан, 040700 мекен жайы бойынша орналасқан "Филип Моррис Қазақстан" ЖШС, келесі байланыс мәліметтерге ие: телефон нөмірі 8-8000-80-12-21 (қоңырау шалушыға тегін), электрондық поштасы: info@iqos.kz. Пайдаланушы - Веб-сайтта тіркелген және Тапсырысты жүзеге асыруға ниет білдіретін Веб-сайтқа келуші жеке тұлға; Сатып алушы - Тапсырысты лайықты түрде жүзеге асырған Пайдаланушы; Веб-сайт - Сатышыға тиесілі WWW.IQOS.COM Веб-сайты; Қолдау қызметі - Сатушының Тапсырысты қабылдау және орындауға және де Тауарды жеткізуді ұйымдастыруға жауапты бөлімшесі, телефон нөмірі: 8-8000-80-12-21 (қоңырау шалушыға тегін); Тауар - Веб-сайттың Каталог бөлімінде көрсетілген кез келген тауар.

1. Жалпы ережелер

Сатушы Тауарлардың сатылуын мына мекенжай бойынша: http://WWW.IQOS.COM жүзеге асырады. Веб-сайтта ұсынылған Тауар жайлы ақпарат, және де төменде мазмұндалған Тауарлардың сатып алу-сату талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оферта болып табылады. Тауарларды сатып алу-сату талаптары ҚР ұлттық экономикасы Министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы №720 Бұйрығымен бекітілген Электронды сауданы жүзеге асыру Қағидаларына сәйкес электрондық нысанда офертада ұсыну үшін талап етілетін шартты жасасу тәртібі туралы мәліметтерді де қамтиды. Сатушы Веб-сайттың каталогында ұсынылған Тауарды төменде Офертада мазмұндалған Тауарларды сатып алу-сату талаптарында сатады, ал Сатып алушы сатып алады. Сатушы мен Сатып алушының барлық құқықтары мен міндеттемелері Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Пайдаланушы Тапсырысты Веб-сайт арқылы жүзеге асыру барысында Шартта мазмұндалған Тауарларды сатып алу-сату талаптарымен келіседі. Оферта, сатылымға қойылған және сатып алынатын Тауарлар туралы мәліметтерді қоса, сатып алу-сату шартының барлық елеулі талаптарын қамтиды. Шарт жасасу және Офертаны алу туралы ұсынысты растау ретінде Пайдаланушының Веб-сайтта тіркелуі болып табылады. Оферта акцептелген болып Тапсырысты рәсімдеу аяқталған сәттен бастап танылады (акцепт Сатып алушымен жасалған болып мойындалады). Сатып алушымен акцепт жасау, Сатып алушының Тауарды сатып алу талаптарымен танысқаны мен келісімін растау ретінде және де Сатушымен осы Оферта талаптарында Тауарды сату-сатып алу шартын жасасу үшін Сатып алушының келісімі растауы болып табылады.

2. Веб-сайтта тіркелу

Веб-сайтта тіркелу Тіркелу қалқыма терезесі арқылы жүзеге асырылады. Веб-сайтта тіркелу Тапсырысты рәсімдеу үшін міндетті болып табылады. Жасы он сегізге толмаған тұлғаның Веб-сайтта тіркелуге құқығы жоқ және ол осы Веб-сайттан дереу шығуы тиіс. Веб-сайтта тіркелу Пайдаланушыға Тапсырыс жасау құқығын береді. Сатушы Пайдаланушының тіркелу барысында ұсынған ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауапкершілікті көтермейді. Пайдаланушы үшінші тарапқа Пайдаланушы тіркелу барысында көрсеткен логин және құпиясөзін жарияламауға міндетті. Пайдаланушының логины мен құпиясөзінің қауіпсіздігіне немесе олардың үшінші тараппен рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдігі туындаған жағдайында Пайдаланушы Веб-сайттағы өзінің құпиясөзін дереу ауыстыруы тиіс.

3. Тауар және сатып алуды жасау тәртібі

Сатушы осымен Сатып алушыны Веб-сайтта ұсынылған Тауардың техникалық регламенттердің және стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне сендіреді. Сатып алушының тапсырысы төменде осы бөлімде көрсетілген шараларға сәйкес рәсімделеді. Сатып алушы Сатып алушының алдында өз міндеттемелерін тиісті орындау мүмкінсіздігін тудырған қате мәліметтер ұсынғаны үшін толық жауапкершілік көтереді. Тауар бойынша немесе Тауар құнын қайтару талаптары туралы қосымша мәліметтер алу үшін Сатып алушы 8-8000-80-12-21 нөмірі бойынша Қолдау қызметіне жүгінуге немесе info@iqos.kz мекенжайына электрондық хабарлама жіберуге құқылы. Тауарды беру күні Сатушымен біржақты Сатушының пікірі бойынша объективтік себептер болған жағдайда өзгертілуі мүмкін. Сатып алушы тапсырыс берген Тауарлардың Сатушының қоймасында болмаған жағдайында, соңғысы Сатып алушының көрсеткен телефон нөмірі бойынша немесе Сатып алушының электрондық поштасына электронды хабарлама жіберу арқылы Сатып алушыны сол туралы хабардар етіп, Сатып алушының көрсеткен Тауарын Тапсырыстан алып тастауға немесе Тапсырысты жоюға құқылы. Толық я болмаса ішінара төленген Тапсырыстың жойылған жағдайында жойылған Тауардың құнын Сатушы Сатып алушыға Тауар құны төленген немесе тараптардың келісімі бойынша өзге амал арқылы қайтарады.

Тапсырысты рәсімдеу тәртібі: Сатып алушы Тапсырысты рәсімдеуді келесі реттік әрекеттерді орындау арқылы жүзеге асырады:

  • Сатып алу бөліміне ауысып, тауарлар каталогынан Тауарды таңдап алуды жүзеге асыру және таңдап алынған Тауарларды "Кәрзеңкеге" қосу;
  • Сонымен бірге себетте Өнімдерінің салмағы 5 килограммнан аспауы тиіс. Бұл шектеу осы Оферта жарияланған күннен бастап қолданылады;
  • "Кәрзеңкедегі" сұрыпталым таңдалған Тауарға сәйкестігін тексеру және қажетті жағдайда "Кәрзеңкеден" Тауарларды алып тастау немесе қосу, одан кейін белгіленген "Тапсырысты рәсімдеу" мәтініне басу қажет;
  • "Жеке мәліметтер" секциясындағы тегі, аты, әкесінің аты, телефон нөмірінің нақтылығын тексеру, сонымен қатар тиісті бөлімде ұсынылған тізімнен керекті қаланы таңдау жолымен жеткізу мекенжайын және пошталық индексін, үйдің нөмірін, пәтердің нөмірін (қолданылатын болса) көрсету, одан кейін "Жеткізу" бөліміне ауысу үшін "Әрі қарай" -ды басу;
  • "Жеткізу" бөлімінде ұсынылған тізімнен (бар болған жағдайда) жеткізу амалын таңдау, одан кейін "Растау" бөліміне ауысу үшін "Әрі қарай"-ды басу қажет;
  • "Растау" бөлімінде Тапсырыстың жеткізу құнын қоса қорытынды құнымен танысу және ұсынылған тізімнен төлем жүргізу амалын таңдау;
  • Жеткізу талаптарын қоса, Шарт жасасу тәртібі және Офертамен танысуды және келісімді тиісті пункте белгілер қою арқылы растау, одан кейін "Төлеу"-ді басу;
  • төлем жүргізу парақшасында http://epay.kkb.kz банктік карта мәліметтерін енгізу және төлем жүргізуге арналған басқа да әрекеттерді атқару. Одан кейін, жүйе авторизация нәтижелері туралы хабарлайтын "Сатып алу" бөліміне қайта оралу жүзеге асырылады. Авторизация расталған жағдайында Тапсырыс берілген талаптарға сәйкес автоматты түрде орындалады;
  • Тапсырысқа сәтті төлем жүргізілгеннен кейін Сатып алушы Веб-сайтта тіркелу барысында Сатып алушымен көрсетілген электрондық поштасынан Тапсырыстың расталуы мен егжей-тегжейі туралы мәліметтермен электрондық хабарландыру алады.

4. Тауардың төлемі

Веб-сайт арқылы жүзеге асырылатын Тауардың бағасы теңгеде көрсетіледі және қосылған құн салығын қамтиды. Тауардың бағасы Веб-сайтта көрсетіледі. Сатып алушы тапсырыс берген Тауардың бағасы қате көрсетілген жағдайда Сатушы сол туралы Тапсырысты түзетілген баға бойынша растау немесе Тапсырысты жою үшін Сатып алушыны ақпараттандырады. Сатып алушымен байланыса алмаған жағдайда берілген Тапсырыс жойылған болып есептеледі. Егер де Таспырыс төленген болса, Сатушы Сатып алушыға Тапсырыстың төленген құнын осы Шартпен қарастырылған тәртіппен қайтарады. Веб-сайттағы Тауар бағасы Сатушымен бір жақты өзгертілуі мүмкін. Сонымен бірге, Сатып алушы тапсырыс берген Тауардың бағасы, Сатушы қате көрсеткен баға жағдайларын қоспағанда, өзгертуге жатпайды. Сатушының Тауарды Сатып алушыға дейін жеткізу бойынша шығыны Тауардың бағасына кірмейді. Жеткізу құны Тапсырысты рәсімдеу аяқталған сәтте, Жеткізу талаптарына сәйкес, Веб-сайтта көрсетілген тарифтерге сәйкес төленеді. Жеткізу құны жеткізудің мекен жайына, Тапсырыстың салмағы мен жеткізудің таңдалған амалына сәйкес есептеледі, сонымен бірге, бір Тапсырыстың салмағы (сонымен қатар оны жіберудің курьердің талаптарына сәйкес көлемді салмағы) 5 килограмман аспауы тиіс. Бұл шектеу осы Оферта жарияланған күннен бастап қолданылады. Сатушы Тапсырыстарды Сатушының талаптарына сәйкес және Сатып алушының сондай барлық талаптарын орындауымен тегін жеткізуді қолдануға құқылы. Тиісті тапсырыс бойынша Тауардың төлемі Сатып алушымен банктік карта арқылы Тапсырыс құнын 100 % (жүзпайыздық) алдын ала төлеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тапсырысты банктік картамен төлеу "Казкоммерцбанк" АҚ төлем парақшасы арқылы жүзеге асырылады. Тауарларды банктік картасымен онлайн төлеу барысында "Казкоммербанк" АҚ PCI DSS қауіпсіздік стандарты бойынша Сатып алушының банктік картасының мәліметтерін қорғайды және өңдейді. Сатып алушының банктік картасының мәліметтері тек мұқамдалған түрде ғана жіберіледі және Веб-сайтта сақталмайды. Сатушы Сатып алушының банктік картасының мәліметтеріне қолжеткізу мүмкіндігіне ие емес және оларды сақтамайды. Интернет-төлемдерін өңдеу қауіпсіздігін "Казкоммерцбанк" АҚ кепілдейді. Қосымша сәйкестендірудің қағидалары мен әдістері туралы ақпаратты банктік картаны берген банкте айқындау қажет. Егер де, банктік картаның онлайн төлемі кез келген себептермен мүмкін емес болса, бұл жағдайда Сатып алушы жүйенің қалыпқа келгеніне дейін банктік картамен төлеу арқылы Тауарды сатып ала алмайды. Сатып алушыда жасалған Тапсырыс бойынша сұрақтар туындаған жағдайда, Сатып алушы 8-8000-80-12-21 телефоны бойынша Сатушының Қолдау қызметіне жүгіне алады.

5. Тауарды жеткізу

Сатушы сатып алынған Тауарды жеткізуді ұсынады. Тауарларды жеткізу амалдары, құны және болжалды мерзімдері Жеткізу талаптарында және Тапсырысты рәсімдеу барысында көрсетіледі. Тауарды жеткізіп салудың максималды мерзімі жеткізу мекенжайына, жеткізу амалы мен Сатушының қоймасында сатып алынатын Тауардың бар болуына байланысты түрленеді. Тапсырыстың орындалу барысын Веб-сайттағы Менің бейінім бөлімінде бақылауға болады. Тауарларды жеткізу аймағы Қазақстан Республикасының маңымен шектелген. Жеткізу кідірістер Сатушының кесірінен емес орын алған болжанбаған мән-жайлар нәтижесінде болуы мүмкін. Егер де Тауар Сатып алушыға соңғысының байланысты дәлелді себептер бойынша жеткізу орнында жоқ болуына байланысты жеткізілмеген болса, Сатып алушыға 8-8000-80-12-21 телефоны бойынша (дүйсендіден жексенбіге дейін Астана уақытымен сағат 10:00-нан 19:00-ға дейін) Қолдау қызметімен байланысу қажет. Жеткізілу барысында Тапсырыс Сатып алушыға ұсынылады. Сатып алушының өтініші бойынша Тапсырыс, Тапсырыс туралы мәліметтерді (жіберу нөмірі мен Сатып алушының А.Т.Ә.) ұсына алатын жасы он сегізге толған үшінші тарапқа берілуі мүмкін. (бұдан әрі Сатып алушы және осындай үшінші тұлға "Алушы" деп аталады). Тапсырысты Алушы, Алушының жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті. Сатушы жасы он сегізге толмаған тұлғаның Тауарды алуды ниеттенген жағдайда кез келген уақытта Тапсырысты орындаудан және Тауарды беруден бас тартуға құқылы. Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдалу тәуекелі Сатып алушыға Тапсырыстың (Тауардың) оған берілген сәтінен бастап және Тапсырыстың жеткізілуін растайтын құжатқа Сатып алушының қолы қойылған кезден бастап өтеді. Тапсырыстың жеткізілмеген жағдайында Сатушы Сатып алушыға Тапсырыс жоғалуынының расталуын Сатушыдан алғаннан кейін Тапсырыстың Сатып алушымен алдын ала төленген және жеткізіп салудын құнын толық көлемде өтейді. Сатушының Сатып алушыға тауарды беру міндеті Тауарды курьермен Алушыға берген сәттен бастап орындалған деп есептеледі. Курьерден Тапсырысты қабылдау барысында Алушы жеткізілген Тауарды қарап шығуға және оны Тауардың мәлімделген саны, сұрыпталымы, жинақтылығы сәйкестігіне және ораманың тұтастығын тексеруге міндетті. Жеткізілген Тауарға наразылық болмаған жағдайда Алушы курьермен ұсынылған ілеспе жүкқұжатқа немесе жеткізу реестріне қол қояды. Жеткізу құжаттардағы қойылған қол Алушының Тауарға наразылықтары жоқтығын және Сатушы Тауарды жіберу бойынша толық және тиісті түрде өз міндетін орындағанын куәландырады. Жеткізілген Тауарға наразылықтар бар болған жағдайда (Тауардың ішіне толық салынбаған, жөнелтім тізімінде көрсетілгеннен ерекшеленітен Тауарды салу, басқа да наразылықтар) Алушының нұсқауы бойынша курьермен анықталған сәйкессіздіктер туралы акт құрастырылады және Тауар Сатып алушыға берілмейді. Сонымен бірге, Сатушының Қолдау қызметі курьерден ақпарат алғаннан кейін, тиісті Тауарды жеткізу бойынша одан арғы жасалатын әрекеттерді белгілеу немесе ақшалай қаражатты қайтару үшін Сатып алушымен байланысады. Пайдаланушы жеткізуді жүзеге асыру - бөлек қызмет екенін, Сатып алушымен Тауарды сатып алудың ажырамас бөлігі болып табылмайтынын, оның орындалуы Сатып алушының Тауарды алу және ол үшін төлемнің жүзеге асырылуы кезеңінің аяқталатынын түсінеді және келіседі. Осыған байланысты, кепілдікке қатысты Сатып алушының құқығын жүзеге асыру мақсаты үшін Тауарды жеткізіп салу және де тиісті сападағы Тауарды алмастыру немесе қайтару үшін Тауардың жеткізу құны бойынша шығынды қайтару немесе өтеу мүмкіндігін ұйғармайды.

6. Тауарды және ақшалай қаражатты қайтару. Тауарды ауыстыру.

Тауарды қайтару келесі мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Фурманов көшесі, 111/48А үй, 30-тұрғын емес жай, "Филип Моррис Қазақстан" ЖШС.

Тиісті сападағы Тауарды қайтару: Сатып алушы тапсырыс берілген Тауардан, оны алғанға дейін кез келген уақытта бас тартуға, ал кейін Тауарды алғаннан кейін оны Тауарды алған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күнде қайтаруға құқылы. Тиісті сападағы Тауарды, оның қолданыста болмаған, оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, бітемесі, затбелгісі, және де тапсырыс берілген тауарды сатып алу фактісін мен жағдайларын растайтын құжатты сақталған жағдайында қайтару мүмкін. Сатып алушының Тауардан жоғарыда көрсетілген бас тарту барысында, Сатушы қайтару үшін Сатып алушымен толтырылған өтінішімен және келесі құжаттардың пакетімен бірге Сатушының қоймасына қайтарылған Тауардың келіп түскен күнінен бастап күнтізбелік 15 күнде Сатып алушымен қайтарылған Тауардың жеткізілуімен байланысты Сатушының шығынын қоспағанда, сондай Тауардың құнын қайтарады: қазыналық чек, тауарлық жүкқұжат, жеке куәлік құжатының көшірмесі. Егер Сатып алушы тапсырыс берген Тауар Сатушының сатылымында жоқ болған жағдайда Сатып алушы осы Шартты орындаудан бас тартуға және көрсетілген Тауарға төленген ақшалай қаражаттың қайтарылуын талап етуге құқылы. Сатушы сатылымда болмаған Тауарға төленген ақшалай соманы Сатып алушының тиісті талабын алған күннен бастап күнтізбелік 15 күнде қайтаруға міндетті.

Тиісті сападағы Тауарды ауыстыру: Сатып алушы, тиісті сападағы Тауарды беру кезеңінен бастап күнтізбелік 14 күн ішінде тараптардың келісімі бойынша сатып алынған Тауарды, егер бағада айырмашылық болса, Сатушымен қажетті қайта есептеуді және Тауарды жеткізу үшін шығынын төлеуді жүргізіп, басқа Тауарға ауыстыруға құқылы. Тауарды ауыстыру үшін Сатушыда қажеттінің болмаған жағдайында Сатып алушы Сатушыға сатып алынған тауарды қайтаруға және жоғарыда көрсетілгендей оған төленген ақшалай қаражатын алуға құқылы.

Тиісті емес сападағы Тауарды қайтару: Тиісті емес сападағы Тауар деп түзетілмеген және өзінің қызметтік сапасын орындауды қамтамасыз ете алмайтын Тауар түсініледі. Алынған Тауар Веб-сайттағы сипаттамаға сәйкес болуы тиіс. дизайн немесе безендіру элементтерінің Веб-сайтта жарияланған сипаттамадан айырмашылығы тиісті емес сапаның белгісі болып табылмайды. Тауардың сыртқы түрі мен жинақтылығы, және де барлық Тапсырыстың жинақтылығын Сатып алушы Тауарды жеткізу кезеңінде тексеруі тиіс. Тапсырысты алғаннан кейін тауардың сыртқы кемшіліктеріне, оның санына, жинақтылығына және тауарлық түріне наразылықтар қабылданбайды. Егер Сатып алушыға тиісті емес сападағы Тауар берілген болса және де егер оның кемшіліктері Сатушымен ескертілмеген болса, Сатып алушы ҚР 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV "Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы" Заңының ережелерін қолдануға құқылы. Тауарға төленген ақшалай қаражатты қайтару туралы талаптар тиісті талапты ұсынған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде қанағаттандыруға жатады. Тауар құнын және де Тауарды жеткізу шығынын қайтару ақшалай қаражатты банктік картаға аудару арқылы жүзеге асырылады.

Тиісті емес сападағы Тауарды ауыстыру: Сатып алушы тиісті емес сападағы Тауарды ұқсас маркадағы (үлгідегі) Тауарға ауыстыруға құқылы. Осындай жағдайда, Сатып алушы Сатушының Қолдау Қызметіне 8-8000-80-12-21 телефоны бойынша жүгінуі тиіс. Тауарды (жинақтаушы бұйымды) ауыстырған жағдайда, кепілдік мерзімі қайта есептелмейді.

7. Жауапкершілік

Сатушы Веб-сайт арқылы сатып алынған Тауарларды лайықсыз пайдалану салдарынан Сатып алушыға келтірілген зиян үшін жауапкершілікті көтермейді. Сатушы өзінің Шартты сақтамаған салдары болып табылатын тапсырылған Тауар құныннан аспайтын соммада тікелей нақты, құжаттамалық расталған залал үшін ғана жауапты. Сатушы коммерциялық немесе кәсіпкерлік шығындарға (кіріс, табыс, келісімшарттар, күтілген экономика, мәліметтер мен абырой жоғалуын және ақталмаған шығынды қоса алғанда), жанама немесе Шарт жасасу немесе Сатып алушының Веб-сайтты пайдалана бастаған сәтінде шынайы көрінбеген басқа да кейінгі шығындары үшін жауапкершілікті көтермейді.

8. Құпиялылық және ақпаратты қорғау.

Пайдаланушының/Сатып алушының жеке мәліметтері ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы №94-V "Жеке мәліметтер және оларды қорғау туралы" Заңына сәйкес өңделеді. Жеке мәліметтерді жинау және өңдеуге келісім/пікір электрондық хабарламаларды алмасу арқылы жүзеге асырылады. Веб-сайтта тіркелу барысында Пайдаланушы келесі ақпаратты ұсынады: тегі, аты, әкесінің аты, байланыс телефон нөмірі, электрондық поштаның мекен жайы, туылған күні, жынысы, мекенжайы. Сатушыға өзінің жеке мәліметтерін ұсына отырып, сонымен қатар осы Шарт аясында Сатушы Пайдаланушы/Сатып алушы алдында өз міндеттемелерін орындау, Сатып алушыларға Тауардың жеткізілуін ұйымдастыру, Пайдаланушы/Сатып алушының қанағаттанарлығын және де Тауарлар сапасын бақылау мақсатында Пайдаланушы/Сатып алушы Сатушымен олардың өнделуіне келісімін береді. Пайдаланушыны/Сатып алушыны Тапсырыс және оны өндеу кезеңдері туралы ақпараттандыратын хабарландырулар автоматты түрде жіберіледі және олардың Пайдаланушымен/Сатып алушымен қабылданбауына жол берілмейді. Сатушы Пайдаланушы/Сатып алушымен сөйлескен телефондық сұхбаттардың жазылуын жүзеге асыруға құқылы. Сонымен бірге Сатушы: телефондық сұхбаттасу барысында алынған ақпаратқа рұқсат етілмеген қолжеткізу әрекетін және/немесе оны Тапсырыстарды орындауға тікелей қатысы жоқ үшінші тараптарға беруді болдырмауға міндеттенеді.

9. Қосымша талаптар

Пайдаланушы/Сатып алушы және Сатушы арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері қолданылады. Сатушы Шартты Пайдаланушы/Сатып алушыны ескертусіз біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. Шарттың жаңа нұсқасы, егер басқасы осы Шарттың талаптарымен қарастырылмаған болса, Веб-сайтта оны жариялаған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен кейін күшіне енеді. Шарттың жаңа нұсқасы күшіне енгеннен кейін, қажетті жағдайда шарттың бұрынғы нұсқасы Сатып алушыға телефону 8-8000-80-12-21 телефоны бойынша Қолдау қызметіне сұраныс жіберу арқылы қолжетімді. Шартты бұзу Тараптардың келісімімен, сондай-ақ Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған негіздемелер бойынша Шартты орындаудан (Шарттан бас тарту) біржақты бас тарту жағдайында мүмкін. Веб-сайт және ұсынылатын сервистер алдын алу немесе басқа жұмыстар жүргізу себептер, және де техникалық сипаттағы басқа да кез келген себептермен уақытша жартылай немесе толық қолжетімсіз болуы мүмкін. Сатушы Сатып алушының алыдн ала ескертуімен немесе онсыз да қажетті алдын алу немесе басқа да жұмыстарды мерзімді жүргізіп тұруға құқылы. Пайдаланушы/Сатып алушы тарапынан сұрақтар мен наразылықтар туындаған жағдайда ол Сатушыға 8-8000-80-12-21 телефоны бойынша жүгінуі мүмкін. Тараптар барлық туындаған дауларын келіссөздер арқылы шешуге тырысады, келісімге келмеген жағдайда дау Қазақстан республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес сот органдарына қарастыруға жіберілуі мүмкін. Сотпен осы Шарттың кез-келген қағидасының жарамсыздығын мойындау қалған қағидалардың жарамсыздығына әкеліп соқтырмайды.

Бұл өнім зиянсыз болып табылмайды және өзіне тәуелді етеді.
Осы веб-сайт шылым шегуді немесе құрамында никотин бар басқа өнімді тұтынуды жалғастырғысы келетін кәмелетке толғандарға арналған түтінсіз өнімдер туралы ақпараттан тұрады. ФМИ түтінсіз өнімдері шылым шегуден бас тартудың баламасы болып табылмайды және шылым шегуден бас тартуға көмектесуге арналмаған.
Жасыңыздың 18-ден асқанын және шылым шегетініңізді немесе құрамында никотин бар басқа өнімді тұтынатыныңызды, сондай-ақ Қазақстанда тұратыныңызды растауыңызды сұраймыз.

Туған күніңізді енгізіңіз:
Растау
Осы сайтқа кіру үшін, жасыңыз 18-де немесе 18-ден асуы тиіс.