ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?


Continue with login
НЕМЕСЕ
«ЖЕҢІЛДІКТЕР СЫЙЛАҢЫЗ» ҰСЫНЫМДАР БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ (бұдан әрі – сәйкесінше «Ережелер» және «Бағдарлама»).

2019 жылдың 2 қыркүйегінен бастап күшінде.

  1. Жалпы ережелер

1.1. Бағдарламаны «Филип Моррис Қазақстан» (әрі қарай – «ФМҚ») ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында www.iqos.com сайты арқылы (әрі қарай – «Сайт») және ФМҚ ішкі сауда нысандарында (әрі қарай – «IQOS дүкендері») өткізеді.

1.2. Бағдарламаның қатысушысы ретінде (бұдан әрі – «Пайдаланушы») ФМҚ IQOS жүйесінің кәмелетке толған пайдаланушыларының Деректер қорында (бұдан әрі – «ФМҚ деректер қоры») тіркелген кез келген кәмелетке толған тұлға болуы мүмкін.

1.3. Бағдарлама Пайдаланушы мен IQOS жүйесінің пайдаланушысы болып табылмайтын, Сайтта немесе IQOS дүкендерде IQOS жүйесін, соның ішінде «IQOS 2.4Р жиынтығын» және/немесе «IQOS 3 жиынтығын» сатып алмаған тек кәмелетке толған шылымқұмар болып табылатын оның Досы (бұдан әрі – «Дос») арасындағы өзара әрекеттестікке негізделіп жасалған .

  1. Пайдаланушының ұсыным кодын алу шарттары

2.1. Пайдаланушы оның алғашқы IQOS жүйесін сатып алғаннан кейін автоматты түрде 2 (екі) күннен кейін ФМҚ Деректер қорында тіркелу кезінде көрсетілген ұялы телефон нөміріне SMS-хабарламада және/немесе электрондық пошта адресіне жіберілген электрондық хатта жеке көп реттік ұсынымдар кодын (бұдан әрі – «код») алады (ұсынымдар кодының үлгісі: GC-**********).

2.2. Егер Пайдаланушы қандай да бір себептермен автоматты түрде кодты алмаған жағдайда, Пайдаланушы 8 8000 80 12 21 телефоны бойынша (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін), Сайттағы онлайн-чат арқылы, Telegram мессенджері арқылы, сондай-ақ 2121 нөміріне IQOS мәтіні жазылған SMS жіберу арқылы Қолдау қызметіне хабарласқаны жөн.

2.3. Пайдаланушы жоғарыдағы 2.2-тармақта сипатталған әдістермен өзінің кодын біле алады.

  1. Кодтарды беру және пайдалану

3.1. Пайдаланушының кодты тек Досының пайдалануы үшін осы Шарттардың 4-бөліміне сәйкес беруге мүмкіндігі бар.

3.2. Кодтарды көпшілік алдында, соның ішінде Интернет желісінде (әлеуметтік желілерді, форумдарды, топтарды, блоктарды қоса, бірақ онымен шектелмей) орналастыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұзушылық орын алған жағдайда, оны қолдану нәтижесінде алған код пен ваучерлер бұғатталуы мүмкін.

3.3. Пайдаланушының кодын Пайдаланушының 30 (отыз) Досы пайдалана алады, содан кейін Пайдаланушы 8 8000 80 12 21 телефоны бойынша (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін), Сайттағы онлайн-чат арқылы, Telegram мессенджері арқылы Қолдау қызметіне хабарласу арқылы жаңа код ала алады.

  1. Досының кодты пайдалануы

4.1. Досының ФМҚ-ның деректер қорында тіркелуі (Сайтта немесе IQOS дүкендерінде тіркелуі), сондай-ақ төмендегі 4.2-тармақта көрсетілген тауарды сатып алуы оның кодты пайдалануы үшін қойылатын міндетті талап болып табылады.

4.2. Код Сайттағы бір қоржынға салынған бір тапсырысқа немесе IQOS дүкеніндегі бір чектегі бүкіл тауарға Досына 15% мөлшерінде, егер ФМҚ-да басқасы көрсетілмесе, бір реттік шегерім береді, бұл ретте тапсырыстағы/чектегі тауарлардың біреуі сатылатын «IQOS 2.4P жиынтығы» немесе «IQOS 3 жиынтығы» болуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Досының 15% шегерімі Сайттағы және (немесе) IQOS дүкендеріндегі басқа шегерімдермен және арнайы ұсыныстармен жинақталмайды.

4.3. Досы Сайтта тапсырыс ресімдеген кезде «Сізде код бар ма?» жолында Пайдаланушының кодын көрсетуі тиіс. IQOS дүкенінен тауар сатып алған кезде Досы сатушы-кеңесшіге кодты хабарлауы тиіс.

4.4. Бір Досы кодты арнайы ұсыныс бойынша «IQOS 2.4Р жиынтығы» және/немесе «IQOS 3 жиынтығы» тауарларын сатып алу үшін бір рет қана пайдалана алады. IQOS дүкенінде код қолданылып жасалған сатылымға Досының төлем жасау сәтінде немесе Сайтта код қолданылып жасалған тапсырысты Досына жеткізген сәтте код сәтті қолданылған болып есептеледі.

  1. Пайдаланушының ваучерді алуы

5.1. Жоғарыдағы 1-4 бөлімдерде қарастырылған ережелер сақталған және Досы кодты сәтті қолданған жағдайда, Пайдаланушы IQOS дүкендерінде немесе Сайттағы бар бүкіл тауар топтамасына 15% шегеріммен 1 (бір) ваучер (әрі қарай – «ваучер») алады. Досы өзінің алғашқы IQOS жиынтығын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Пайдаланушыға ваучер жіберіледі.

5.2. Пайдаланушы ваучерді бір реттік бірегей код түрінде (ваучердің мысалы: VC-**********) ФМҚ-ның Деректер қорында тіркелген кезде көрсеткен ұялы телефон нөміріне SMS-хабарламамен және/немесе электрондық пошта адресіне электрондық хатпен автоматты түрде алады.

5.3. Жоғарыдағы 1-4 бөлімдерінде қарастырылған ережелерді сақтаған жағдайда кодты Достарының әрбір 3 (үшінші) рет сәтті қолданғаны үшін Пайдаланушы IQOS дүкендерінде немесе Сайтта сатылымда бар кез келген IQOS құрал-жабдықтарына 30% мөлшерінде шегерім беретін қосымша ваучер (бұдан әрі – «бонус ваучер») алады. Әрбір үшінші Досы өзінің алғашқы IQOS жиынтығын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Пайдаланушыға ваучер жіберіледі.

5.4. Пайдаланушы бір реттік бірегей код түрінде бонус ваучерді (ваучердің үлгісі: BONUS-*******) ФМҚ-ның деректер қорында тіркелген кезде көрсеткен ұялы телефон нөміріне SMS-хабарламамен және/немесе электрондық пошта адресіне электрондық хатпен автоматты түрде алады.

5.5. Бұл ретте ваучер және бонус ваучер IQOS дүкендерінде немесе Сайтта валютаның кез келген түрі немесе құнды қағаздардың түрі немесе төлем құралы болып табыламайды және болуы мүмкін емес. Ваучер және бонус ваучер оның Пайдаланушысына 5.1 және 5.3 тармақтарына сәйкес Сайтта тауар тапсырыстарына қолданылатын өзге ережелерді ескере отырып, тек қана шегерімдер ұсынады.

  1. Пайдаланушының ваучерді пайдалануы

6.1. Пайдаланушы Сайтта тапсырыс ресімдеген кезде «Сізде код бар ма?» жолында ваучерді (бонус ваучерді) қолдану арқылы немесе IQOS дүкендерінде тауарларға төлем жасаған кезде оны сатушы-кеңесшіге хабарлау арқылы пайдалана алады. Бір ваучер (бонус ваучер) Сайттағы бір тапсырысқа немесе IQOS дүкендеріндегі бір чекке жарамды. Сайтта ваучерді (бонус ваучерді) қолданып жасалған барлық тапсырыстар Сайттағы жеткізу шарттарына сәйкес тегін жеткізіледі.

6.2. Пайдаланушы Сайтта бір рет тапсырыс жасағанда немесе IQOS дүкенінде бір рет сауда жасағанда бір ғана ваучерді (бонус ваучерді) пайдалана алады. Ваучерді (бонус ваучерді) пайдаланып сатып алынған тауарды қайтарған немесе тапсырыстан бас тартқан жағдайда ваучер (бонус ваучер) қалпына келтірілмейді. Сыйлық сертификатын сатып алған кезде ваучер (бонус ваучер) қолданылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ваучерлер өзара жинақталмайды, сондай-ақ Сайттағы және (немесе) IQOS дүкендеріндегі басқа шегерімдермен және арнайы ұсыныстармен де жинақталмайды.

6.3. Егер Сайттағы ваучерді (ваучер бонусын) қолданумен жасалған тапсырыстың Пайдаланушыға байланысты емес себептер бойынша күші жойылған болса, онда осындай қолданылған ваучер (ваучер бонусы) жарамсыз болып есептеледі, себебі бір реттік болып табылады. Мұндай жағдайда Пайдаланушы жаңа ваучерді (ваучер бонусын) алу тәртібін анықтау үшін 8 8000 80 12 21 телефоны бойынша Қолдау қызметіне хабарласа алады немесе ваучерді (ваучер бонусын) қолдану әрекетінің орайы болмаған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде қолданылған ваучердің орнына жаңасын (ваучер бонусын) алу үшін Қолдау қызметінің қоңырауын күте алады.

  1. Қорытынды ережелер

7.1. Бағдарлама Шарттары бұзылған жағдайда, Пайдаланушы Бағдарламаға қатысудан шығарылуы мүмкін, ал код пен ваучерлердің (бонус ваучерлердің) күші қосымша ескертусіз жойылады.

7.2. Бағдарлама шарттары ФМҚ-ның қарауына қарай Сайтта немесе IQOS дүкендерінде жаңартылған Шарттарды жариялау арқылы өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін. Жаңартылған Шарттар осындай жарияланым жасалған сәттен бастап күшіне енеді. Бағдарлама Шарттарына өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін кодтарды және (немесе) ваучерлерді (бонус ваучерлерді) пайдалануды жалғастыра отырып, Пайдаланушы жаңартылған Бағдарлама Шарттарымен өзінің келісетінін растайды;

7.3. ФМҚ қосымша ескертусіз немесе себебін түсіндірместен бағдарламаны өткізуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

7.4. Пайдаланушы Шарттардың 3-бөліміне сәйкес Досына кодты беру сәтінде Бағдарлама Шарттарына келісімін береді.

7.5. Бағдарлама 2019 жылдың 14 ақпаны мен 31 желтоқсаны аралығында өткізіледі, содан кейін ФМҚ-ның қарауына қарай қайта басталуы мүмкін. Код пен ваучер (бонус ваучерлер) Бағдарламаның өткізілу кезеңінде ғана пайдаланылуы мүмкін. Бағдарлама аяқталғаннан кейін ваучерлер (бонус ваучерлер) мен кодтар қосымша ескертусіз жойылатын болады.

Бұл өнім зиянсыз болып табылмайды және өзіне тәуелді етеді.
Осы веб-сайт "Филип Моррис Қазақстан" ЖШС-не тиесілі, темекімен байланысты бұйымдар туралы ақпараттан тұрады және сайт Қазақстан Республикасында тұратын 18 жастан асқан темекі тұтынушыларына арналған.
Мен 18 жастан асқанымды және темекі тұтынушысы болып табылатынымды растаймын.
Осы сайтқа кіру үшін, жасыңыз 18-де немесе 18-ден асуы тиіс.