IQOS-2020 КОДЫН ПАЙДАЛАНЫП, 10000 ТГ-ДЕН ҚЫМБАТ ТАПСЫРЫС ҮШІН 3000 ТГ ШЕГЕРІМ АЛЫҢЫЗ.
*Осы код барлық IQOS үлгілеріне әрекет етеді * Кодты басқа шегерімдермен және арнайы ұсыныстармен біріктіруге болмайды.

IQOS ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ТЕСТ-ДРАЙВ ЖАСАУ ШАРТТАРЫ

IQOS құрылғысына тест-драйв жасау осы Шарттармен көзделген талаптарға сәйкес келетін 21 жасқа толған жеке тұлғаға (әрі қарай – «Сатып алушы») IQOS құрылғысының қолданылу қағидатымен егжей-тегжейлі танысу, IQOS құрылғысы мен оның ерекшеліктері туралы жеке пікір қалыптастыру үшін, сондай-ақ тұтынушылық қасиеттерінің келесі талаптар бойынша Тұтынушының қажеттіліктеріне сәйкес келуі туралы әрі қарай шешім қабылдауға (әрі қарай – «Үлгі») мүмкіндік береді:

  1. Сатып алушыға бұрын қолданыста болған үлгі берілетін болады. Үлгінің моделі «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС-ның (әрі қарай – «Сатушы») қарауына қарай таңдалады. 
  2. Танысу үшін Үлгіні беру Сатып алушы IQOS.СOM веб-сайтында орналастырылған сәйкес өтінімді тіркегенде техникалық мүмкіндік болған жағдайда, Сатып алушыға Үлгіні бергенде және беруге қолжетімді IQOS құрылғысы болған жағдайда, сондай-ақ Тұтынушы жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімнің белгіленген нысаны негізінде жүзеге асырылатын IQOS жүйесінің пайдаланушыларының дерекқорына тіркелгенде ұсынылады.
  3. Тиісті өтінімді сәтті тіркегеннен кейін Сатушы Үлгінің тест-драйвының егжей-тегжейіне, оны жеткізуге және т. б. қатысты қосымша ақпаратты Сатып алушыдан алу үшін және/немесе Сатып алушыға беру үшін Сатып алушымен байланысуға құқылы.
  4. Үлгі Сатып алушыға оның көрсеткен мекенжайына Сатушының қаражаты есебінен жеткізіледі.
  5. Үлгіні жеткізу күнінен кешіктірместен, Сатушы Сатып алушының IQOS құрылғыларын алу фактісін растау, сипаттамаларын және басқа ақпаратты нақтылау мақсатында бақылау қоңырауын шалады. Сатушы Сатып алушыға Үлгіні тиісті пайдалану бойынша ақпараттық қолдау көрсету мақсатында тест-драйвтың бүкіл әрекет ету мерзімінде кез келген уақытта Сатып алушыға бақылау қоңырау шалуға құқылы. Осы арқылы Сатып алушы Сатушыға толық әрі шынайы ақпарат беруге, сондай-ақ Сатушының арадағы әңгімені жазып алатынына келіседі.
  6. Үлгі Сатып алушыға қайтару негізінде беріледі. Сатып алушы Үлгіні Сатушының қосымша белгілеген мерзімінде қайтарып беруі тиіс. Сатып алушының Үлгіні қайтарып беруі Сатушыдан телефон арқылы немесе Тараптармен қолданылатын байланыстың басқа арналары бойынша алған нұсқауларға сәйкес жүзеге асырылады.
  7. Үлгіні қайтарғаннан кейін Сатып алушы Сатушының веб-сайтында орналастырылған каталогтан (бар болған жағдайда) IQOS кез келген электрлік темекі қыздыру жүйесін таңдап алуға құқылы. Сатып алушы өзі таңдаған IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің құнын IQOS.COM электрондық коммерция веб-сайтында Тауарларды бөлшек сатып алу-сату жөніндегі Жария Шартымен көзделген шарттарға сәйкес төлейді.
  8. Егер танысу үшін Сатып алушыға берілген Үлгіні қайтарған сәтте Сатып алушы Сатушының веб-сайтында орналастырылған каталогтан қандай да бір IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесін таңдамайтын болса және IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің құнын төлемейтін болса, онда Сатып алушының бұндай әрекеттері IQOS.COM электрондық коммерция веб-сайтында Тауарларды бөлшек сатып алу-сату жөніндегі Жария Шартын орындаудан бас тарту болып саналады. 
  9. Сатушы Сатып алушыға танысып шығу үшін берген Үлгіні жоғалтқан, бүлдірген немесе жойған және салдарында берген Үлгіні Сатып алушы Сатушыға қайтарып беруге қабілетсіз болған жағдайда, сондай-ақ егер Сатып алушы осы Шарттың 5-т. сәйкес Сатушының оны қайтаруға белгілеген күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткенде танысып шығу үшін берілген Үлгіні қайтарып бермесе, Сатушы Сатушының құқықтарын сақтауға қажетті Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген кез келген іс-әрекеттерін жасауға, оған қоса, шектелместен, сот органдарына жүгінуге құқылы.
  10. Осы IQOS құрылғысының тест-драйв шарттарыIQOS.COM веб-сайтында танысуға қолжетімді «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС WWW.IQOS.COMэлектрондық коммерция вебсайтында Тауарларды бөлшек сатып алу-сату жөніндегі Жария шартымен реттеледі.
Бұл өнім зиянсыз болып табылмайды және өзіне тәуелді етеді.

ВЕБ-САЙТҚА КІРУ ШЕКТЕУЛІ

Веб-сайтқа кіру тек қана 21 жастан асқан темекі тұтынушыларына сайтта тіркелгеннен кейін рұқсат етіледі.
Егер IQOS.COM сайтының парақшаларын қарауды жалғастырсаңыз, сіз веб-сайтты пайдалану шарттарымен және Cookie файлдарын пайдалану туралы хабарламамен келісесіз.

АККАУНТЫҢЫЗ БАР МА?

ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?
-немесе-

ЖАҢА ПАЙДАЛАНУШЫ БОЛАСЫЗ БА?

Country

It looks like you are in United States
This website is intended for Kazakhstan