ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?


Continue with login
НЕМЕСЕ

IQOS ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ТЕСТ-ДРАЙВ ЖАСАУ ШАРТТАРЫ

IQOS құрылғысына тест-драйв жасау кәмелетке толған шылымқұмарға (әрі қарай – «КШ») IQOS құрылғысының қолданылу қағидатымен егжей-тегжейлі танысу, IQOS құрылғысы мен оның ерекшеліктері туралы жеке пікір қалыптастыру үшін, сондай-ақ тұтынушылық қасиеттерінің келесі талаптар бойынша КШ-дың қажеттіліктеріне сәйкес келуі туралы әрі қарай шешім қабылдау үшін 14 күнге алуға (әрі қарай – «Үлгі») мүмкіндік береді:

  1. КШ-ға бұрын қолданыста болған үлгі берілетін болады. Үлгінің моделі «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС-нің (әрі қарай – «Сатушы») қарауына қарай таңдалады.
  1. Үлгіні танысып шығу үшін беру нақты бір ішкі сауда объектісінде КШ-ға Үлгіні берудің техникалық мүмкіндігі болғанда және нақты бір ішкі сауда объектісінде беруге қол жетімді IQOS құрылғылары болған жағдайда, сондай-ақ жеке деректерді жинау мен өңдеуге келісім берудің белгіленген нысаны негізінде жүзеге асырылатын IQOS жүйесінің кәмелетке толған пайдаланушыларының дерекқорында КШ тіркелген кезде жүзеге асырылады.
  1. КШ Үлгіні қабылдау-тапсыру актісінде белгіленген мөлшерде Үлгі үшін алдын ала төлем жасағаннан кейін Үлгіні қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы қайтарымды негізде Үлгі КШ-ға беріледі. Сатып алушы Үлгіні қабылдау-тапсыру актісінде көрсетілген мерзімнен кешіктірмей Үлгіні қайтарып беруі тиіс. Сатып алушы Үлгіні қайтарып берген кезде Сатушы Үлгіні қабылдау-тапсыру актісіне Үлгінің қайтарып берілу фактісін растау үшін қол қояды.
  1. КШ Үлгіні қайтарып бергеннен кейін нақты бір ішкі сауда объектісіндегі IQOS электрлік темекі қыздыру жүйелерінің кез келгенін таңдап алуға құқылы. Бұл ретте, КШ өзі таңдап алған IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесі құнының қалған бөлігін төлеуі тиіс. КШ таңдап алған IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің құны мен Үлгіні қабылдау-тапсыру актісінде қарастырылған алдын ала жасалған төлем бөлігінің айырмасы құнының қалған бөлігі болып табылады.
  1. Егер КШ-ға танысу үшін берілген Үлгіні қайтарып беру сәтінде КШ нақты бір ішкі сауда объектісіндегі кез келген IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің біреуін таңдап алмаса және өзі таңдап алған IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесі құнының қалған бөлігін төлемесе, онда Сатып алушының алдын ала жасалған төлемінің сомасын КШ-ға ФМҚ тарапынан толық көлемде қайтарылады.
  1. Сатушының КШ-ға танысып шығу үшін берген Үлгісі жоғалып, бүлініп немесе құртылып қалған және соның салдарынан КШ Сатушыға берген Үлгіні қайтарып бере алмаған жағдайда, сондай-ақ егер КШ танысып шығу үшін берілген Үлгіні Үлгіні қабылдау-тапсыру актісінде қайтарып беру үшін белгіленген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өтісімен қайтармаса, Сатушы КШ-дың алдын ала жасаған төлемін Үлгіні уақтылы қайтарып бермеуден туындаған зиянның немесе жоғалған/бүлінген Үлгінің орнын толтыру ретінде ұстап қалуға құқылы, және КШ нақты бір ішкі сауда объектісіндегі IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің кез келгенін таңдап алып, IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесі құнының қалған бөлігін төлеу ниетіне қарамайды.

 

IQOS құрылғысына тест-драйв жасау шарттары IQOS ресми дүкендерінде танысып шығуға болатын «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС-нің ішкі сауда объектілеріндегі Жария бөлшек сауда шартымен реттеледі.

 

 

 

Бұл өнім зиянсыз болып табылмайды және өзіне тәуелді етеді.
Осы веб-сайт "Филип Моррис Қазақстан" ЖШС-не тиесілі, темекімен байланысты бұйымдар туралы ақпараттан тұрады және сайт Қазақстан Республикасында тұратын 18 жастан асқан темекі тұтынушыларына арналған.
Мен 18 жастан асқанымды және темекі тұтынушысы болып табылатынымды растаймын.
Осы сайтқа кіру үшін, жасыңыз 18-де немесе 18-ден асуы тиіс.