Құжаттар тізімі arrow-icon

ФМҚ ТҰТЫНУШЫСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАПСЫРУЫ БОЙЫНША

«ЭКО-АПГРЕЙД» БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Осы құжатта қолданылатын Терминдер мен Анықтамалар:

А) ҚР – Қазақстан Республикасы;

Ә) ФМҚ – «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС;

Б) Тұтынушы – жиырма бір жасқа толған және одан асқан, ФМҚ тұтынушыларының деректер қорында тіркелген темекі, темекі өнімдері және (немесе) құрамында никотин бар өнімді (никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препарат болып табылмайды) тұтынатын жеке тұлға;

В) Деректер қоры – ФМҚ Тұтынушыларының деректер қоры;

Г) Бағдарлама – ФМҚ Тұтынушысының қолданыста болған құрылғыны тапсыруы бойынша «ЭКО-АПГРЕЙД» Бағдарламасы;

Ғ)Ережелер – осы Бағдарламаға қатысу Ережелері;

Д) Сайтwww.iqos.kz; веб-сайты;

E) Жеке кабинет – Тұтынушының Сайттағы жеке кабинеті, ол соның ішінде Тұтынушы Деректер қорына тіркелген кезде көрсеткен мәліметтерді қамтиды, Тұтынушының ФМҚ компаниясымен осы Бағдарлама шеңберінде онлайн өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етуге бағытталған.

Ж) IQOS дүкені – ФМҚ компаниясының осы Бағдарлама жүзеге асырылатын ішкі сауда нысаны;

З) Серіктес – өзінің ішкі сауда нысандарында осы Бағдарламаның жүзеге асырылуын атқаратын ФМҚ серіктесі (бұдан әрі – «Cеріктес Дүкені»);

И) Қолдау қызметі – ФМҚ ұйымдастырған байланыс орталығы, оның көмегімен осы Бағдарлама жүзеге асырылады, телефон нөмірлері: 2121, +77780030576, +77780030576, +77780030577;

К) Телеграм арнасы – Тұтынушыларға арналған «IQOSKZ_Support_bot» ресми телеграм-бот;

Қ) Құрылғы – 12 ай бұрын сатып алынған, Қазақстан нарығы үшін өндірілген, кез келген күйдегі және Тұтынушының бағалауы бойынша осы Ережелердің 2.1.-тармағында көзделген сипаттамаларға ие болып табылатын, қолданыста болған IQOS электрлік темекі қыздыру жүйесінің кез келген үлгісі: 2.4, 2.4Р, сонымен бірге тұтқыш пен зарядтау құрылғысын қамтитын лимиттелген нұсқа, 3 немесе 3 Multi үлгісі, сондай-ақ қолданыста болған Lil Solid 2.0 электрлік темекі қыздыру жүйесі;

Л) Келісімшарт – осы Ережелерге №1 және 2 Қосымшаларда формалары келтірілген келісімшарт;

М) Код (Бірегей сәйкестендіру коды) – ФМҚ әрбір Тұтынушыға осы Ережелерде белгіленген тәртіппен беретін және соның ішінде осы Бағдарламаның орындалу деңгейін бақылап отыру үшін ФМҚ компаниясының ішкі мақсаттарына арналған дербес деректердің құпиялылығын сақтай отырып, Тұтынушыны сәйкестендіру мақсатында қызмет ететін бірегей символдар жиынтығы;

Н) Хабарлама – ФМҚ Тұтынушыға Деректер қорына тіркелген кезде өзі көрсеткен мобильді телефон нөміріне SMS мәлімдеме немесе Телеграм арнасы арқылы жолдайтын электрондық хабарлама.

2. Жалпы ережелер

2.1. Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне немқұрайлы қарамайтын ФМҚ компаниясы әлеуметтік жауапты ұйым ретінде Тұтынушылардың бағалауы бойынша әрі қарай қолдануға жарамсыз, өздері үшін коммерциялық құны жоқ және Тұтынушы 0 (нөл) теңге деп бағалайтын Құрылғыларды Тұтынушылардан қабылдау үшін, ФМҚ қызметінде пайдалану мақсаты үшін, оның ішінде ФМҚ барлық немесе кейбір осындай Құрылғыларды қалдық деп танып, оларды ҚР заңнамасына сәйкес әрі қарай кәдеге жарату немесе жою мүмкіндігін бағалауға бағытталған осы Бағдарламаны қабылдады. Бұл Бағдарлама оның ішінде, Құрылғылардың қоршаған ортаны ластамауына және барынша тиімді кәдеге жаратылуына бағытталған.

2.2. Бағдарлама ФМҚ тарапынан ҚР-ның бүкіл аумағында Бағдарлама іске қосылған мерзімнен бастап оны жүзеге асыратын белгілі бір арнада, бұдан әрі белгіленгендей, 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін барлық арналар үшін жүзеге асырылады. Бағдарламаның IQOS дүкендерінде әрекет ету мерзімінің басталатын күні:12 ай бұрын сатып алынған Құрылғылардың IQOS 2.4/2.4P үлгісіне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 18 сәуір, Құрылғылардың IQOS 3/IQOS 3 Multi үлгісіне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 21 сәуір, Құрылғылардың Lil Solid 2.0 үлгісіне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 20 қазан. Бағдарламаның Сайтта әрекет ету мерзімінің басталатын күні: 12 ай бұрын сатып алынған Құрылғылардың IQOS 2.4/2.4P үлгілеріне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 18 сәуір және Құрылғылардың IQOS 3/IQOS 3 Multi үлгілеріне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 21 сәуір, ал Құрылғылардың Lil Solid 2.0 үлгісіне қатысты тұрғыда — 2022 жылғы 20 қазан. Серіктестің/Серіктестердің Дүкендерінде Бағдарламаны іске қосу мерзімінің басталуы Серіктестермен тиісті келісімдерге қол жеткізуге байланысты, ол жайлы ФМҚ Серіктеспен/Серіктестермен тиісті келісімдер бекіткеннен кейін Сайтта жариялауға міндеттенеді, сонымен қатар Бағдарлама іске асырылатын Серіктестер Дүкендерінің тізімі жарияланады.

2.3. Ережелердің 2.1.-тармағында көзделген ФМҚ қағидалары мен мақсаттарын ұстанатын, қоршаған ортаға қамқорлық танытатын және өзінің бағалауы бойынша Құрылғыны әрі қарай пайдалануға жарамсыз, өзі үшін коммерциялық құндылығы жоқ және 0 (нөл) теңге көлемінде деп бағалаған Тұтынушы осы Бағдарламаға Құрылғыны ФМҚ компаниясына тапсыру арқылы қатысуға құқылы. ФМҚ компаниясына Бағдарлама аясында тапсыруға болатын Құрылғылардың саны, жыл сайын Бағдарламаның әрекет ету мерзімі ішінде, Ережелердің 2.4.-тармағында көзделген тәртіппен жасалатын тиісті Келісімшарт негізінде, тиісті жылдың 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсанында аяқталатын 1 (Бір) күнтізбелік жыл ішінде 3 (үш) бірлікті құрайды.

2.4. Бұл Бағдарламаға қатысу үшін Тұтынушы ФМҚ компаниясына Құрылғыны келесі тәртіппен бекітілуі тиіс Келісімшарт негізіндегі осы Ережелерге сәйкес тапсыруы тиіс:

2.4.1. Осы Ережелерге №1 Қосымшада келтірілген нысан бойынша Келісімшарт IQOS Дүкендерінде немесе Серіктес Дүкендерінде жоғарыда аталған Келісімшарттың қағаздағы нысанына қол қою немесе IQOS Дүкенінің немесе Серіктес Дүкенінің сатушысы белгілеген нұсқаулықтарға сәйкес немесе Тұтынушының сұранысы бойынша тиісті сатушы ұсынған ФМҚ-ның Хабарламасында Тұтынушының Құрылғыны ФМҚ компаниясына тапсыруымен бірге Тұтынушы және ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы жасасуға тиіс. Келісімшарттың қағаз түріндегі нысанына қол қойылған жағдайда, Тұтынушы мен ФМҚ (оның өкілі) оған қол қойғаннан кейін Келісімшарт бекітілген және күшіне енген болып саналады. IQOS Дүкенінде қағаз түріндегі Келісімшарт бекіту кезінде, Тұтынушы Тараптар Келісімшартты бекіткеннен кейін оның өзіне тиесілі данасын алады. Серіктес Дүкенінде қағаз түріндегі Келісімшартты жасасқан кезде, Тұтынушы Келісімшарттың өзіне тиесілі данасын Серіктес Дүкенінде қол қойған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кейін, бірақ 30 (отыз) күннен кешіктірмей, өздігінен алып кетуі тиіс. Олай болмаған жағдайда, Тұтынушы ФМҚ компаниясына немесе Серіктеске ешқандай кінәрат арта алмайды.

2.4.2. Осы Ережелерге №2 Қосымшада келтірілген нысан бойынша Келісімшарт Сайт арқылы, Қолдау қызметі немесе Телеграм арнасы арқылы келесі тәртіппен бекітілуі тиіс:

А) Сайт арқылы: Сайтта көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес Тұтынушы мен ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы және Сайтта ұсынылған ФМҚ Хабарламада. Егер Тұтынушыда досының коды болмаса, бұл Хабарлама Сайтта «Әрі қарай» батырмасын, немесе, егер Тұтынушы осы Ережелердің 2.5. тармағында қаралған тәртіппен Құрылғыны тапсырумен тиісті жолға досының кодын көрсеткен болса, «Жіберу» батырмасын басқаннан кейін бастамашылық етіледі;

Ә) Қолдау қызметі арқылы: Қолдау қызметінің операторы көрсеткен нұсқаулықтарға сәйкес Тұтынушы мен ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы және Қолдау қызметінің операторы ұсынған ФМҚ хабарламасында, осы Ережелердің 2.5. тармағында көзделген тәртіппен Құрылғыны тапсырумен;

Б) Телеграм арнасы арқылы: ФМҚ командалық хабарламаларда көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес Телеграм арнасы ішінде Тұтынушы мен ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы, «Иә, осы құрылғыны тапсырамын» батырмасын басқаннан кейін, осы Ережелердің 2.5. тармағында қаралған тәртіппен Құрылғыны тапсырумен.

2.4.3. Жоғарыда аталған 2.4.1. немесе 2.4.2. тармақтарда қаралған тәртіппен Келісімшартты бекіту арқылы Тұтынушы Ережелердің шарттарымен және Келісімшарт талаптарымен танысқанын және келісетінін растайды. Тұтынушы Келісімшартқа қол қойғаннан кейін, ол Бағдарламаның қатысушысы болып табылады, оған Код жіберіледі және «Экофренд» мәртебесі беріледі.

2.5. Тұтынушының Сайт арқылы, Қолдау қызметі немесе Телеграм арнасы арқылы осы Ережелерге №2 Қосымша нысаны бойынша бекіткен Келісімшартта қаралған өз міндеттемелерін орындауы шеңберінде ФМҚ атына Құрылғыны тапсыруы үшін, ФМҚ осы Ережелерге №3 Қосымшада көрсетілген мерзім ішінде Тұтынушының жоғарыда аталған Келісімшартты тиісті арна арқылы бекіткен кезде Сайтта немесе Қолдау қызметінің операторына немесе Телеграм арнасының модулінде көрсеткен мекенжайына курьер (ФМҚ өкілі) жіберуді қамтамасыз етеді. Тұтынушының курьерге Құрылғыны өткізіп беруі жөнелтпе құжат арқылы рәсімделеді. Егер Құрылғы Келісімшартта белгіленген мерзімде тапсырылмаса, Келісімшарт бұзылады.

2.6. Тұтынушы Ережелердің 2.4. және 2.5. тармақтарында көзделген тәртіп бойынша Құрылғыны өткізгеннен кейін Құрылғы ФМҚ меншігі болып табылады және Ережелердің 2.7. тармағында қаралған жағдайларды қоспағанда, Тұтынушыға қайтарылмайды.

2.7. Тұтынушы Серіктес Дүкенінде өзі бұрын бекіткен Келісімшартты бұзуға және Серіктес Дүкенінің сатушысы көрсеткен нұсқаулықтарға сәйкес және Құрылғыны Тұтынушының сұранысы бойынша тиісті сатушы ұсынған ФМҚ-ның Хабарламасында Тұтынушы мен ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы Серіктестің сол Дүкенінде ФМҚ-дан Тұтынушыға бір уақытта берумен Келісімшарт бекіткеннен кейін ФМҚ атына берілген Құрылғыны кері қайтарып алуға құқылы. Тараптар Келісімшартты бұзу және Құрылғыны Тұтынушыға басқа мерзім шеңберінде немесе өзге жағдайлар бойынша қайтаруды қарастырмаған, Келісімшарттың бұл түрі үшін Келісімшартты бұзу үшін ҚР заңнамасында тікелей көрсетілген негіздемелерді қоспағанда, Тұтынушы мұнымен келіседі.

2.8. Бұл Ережелердің 2.5. немесе 2.7. тармақтарына сәйкес Келісімшартты бұзған кезде, Тұтынушыға бұрын берілген «Экофренд» мәртебесі және бұрын жіберілген Код белсенсіз етіліп, күшін жояды.

2.9. Тұтынушыға Кодты ашық жариялауға, оның ішінде Интернет желісінде (әлеуметтік желілер, форумдар, топтар, блогтарты қосқанда және мұнымен шектелмей) орналастыруға жол берілмейді.

2.10. Тұтынушының осы Ережелердің немесе Бағдарламаның шарттары жөнінде сұрақтар туындаған жағдайда, ол 8 8000 80 12 21 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) телефоны бойынша, сайттағы онлайн-чат немесе Телеграм арнасы арқылы, сонымен қатар 2121 нөміріне IQOS мәтінімен SMS жолдау арқылы Қолдау қызметіне жүгінуге құқылы.

2.11. Егер Құрылғы осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмесе, Тұтынушы аталған Ережелердің шарттарын бұзған болса немесе өзге де жағдайлар бойынша ФМҚ қалауы бойынша, Тұтынушыға себебін түсіндірумен немесе түсіндірместен ФМҚ Тұтынушыдан Құрылғыларды қабылдауға және тиісті Келісімшартқа қол қоюдан бас тартуға құқылы.

3. Қорытынды ережелер

3.1. ФМҚ жаңартылған Ережелерді Сайтта жариялау арқылы бір жақты тәртіпте Ережелерді өзгерте алады және (немесе) толықтыра алады. Жаңартылған Ережелер осындай жариялау сәтінен бастап күшіне енеді. Жаңартылған Ережелер күшіне енгеннен кейін, онда қамтылған іс-әрекеттерді жүзеге асыра отырып, Тұтынушы жаңартылған Ережелермен келісетінін және оларды қабылдайтынын растайды.

3.2. ФМҚ ешқандай алдын ала ескертусіз немесе келісімсіз Ережелерді бір жақты тәртіпте жоюға, оның ішінде Хабарламада бұрын көрсетілген Мәртебені, Кодты өшіріп тастауға, өзгертуге, бас тартуға құқылы.

3.3. Бұл Ережелерді ФМҚ әзірлегендіктен, ФМҚ осы Ережелерді түсіндіруге (талдап түсінік беруге) қатысты ерекше құқыққа ие.

ФМҚ ТҰТЫНУШЫСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАПСЫРУЫ БОЙЫНША

«ЭКО-АПГРЕЙД» БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ № 1 ҚОСЫМША

IQOS ДҮКЕНДЕРІНДЕ НЕМЕСЕ СЕРІКТЕС ДҮКЕНДЕРІНДЕ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН КЕЛІСІМШАРТ НЫСАНЫ

КЕЛІСІМШАРТ

Күні [КК.АА.ЖЖЖЖ]
[қала / елді мекен] [Ішкі сауда нысанының атауы] (тапсырған орны)
(Жоғарыдағы жолдар Келісімшарттың қағаз түріндегі нысанын бекіту кезінде толтырылады)

Осы Келісімшарт мына тараптар арасында бекітілді:

«Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бұдан әрі «ФМҚ», бір тараптан, және

Аты-жөні
ЖСН

бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, екінші тараптан

Тұтынушының қолданыста болған құрылғысын ФМҚ компаниясына тапсыруы бойынша осы Келісімшартқа қол қойған күннен бастап күшіне енген, __________________ орналастырылған «ЭКО-АПГРЕЙД» Бағдарламасына қатысу Ережелеріне (бұдан әрі – «Ережелер») сәйкес, Тұтынушы келесі мүлікті қайтарымсыз негізде ФМҚ-ға өткізіп береді, ал ФМҚ Тұтынушыдан қабылдап алады:

Қолданыста болған IQOS құрылғысы:

Зарядтау құрылғысының сериялық нөмірі
Тұтқыштың сериялық нөмірі

(бұдан әрі – «Құрылғы»).

Тұтынушының бағалауы бойынша Құрылғы әрі қарай Тұтынушының қолдануына жарамсыз, Тұтынушы үшін құны 0 (нөл) теңге мөлшерінде бағаланатын, коммерциялық құндылығы жоқ болып табылады.

Келісімге қол қоя отырып, Тұтынушы Ережелермен және осы Келісімшартпен өзінің танысқанын және келісетінін растайды.

Тараптар Келісімге қол қоя отырып, Құрылғыны Тұтынушы Келісімшарт пен Ережелердің шарттары негізінде ФМҚ атына тапсырғанын растайды.

ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ:

Келісім шарттарымен келіскен және Құрылғыны қабылдаған:
ФМҚ
Келісім шарттарымен келіскен және Құрылғыны тапсырған:
Тұтынушы
Аты-жөні____________________________ Аты-жөні____________________________
қолы____________________________ қолы____________________________

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ФМҚ-ҒА ТАПСЫРУЫ БОЙЫНША

БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ № 2 ҚОСЫМШАСЫ

САЙТ АРҚЫЛЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ АРҚЫЛЫ БЕКІТУ ҮШІН КЕЛІСІМШАРТ НЫСАНЫ

КЕЛІСІМШАРТ

Күні [КК.АА.ЖЖЖЖ]

Осы Келісімшарт мына тараптар арасында бекітілді:

«Филип Моррис Қазақстан» ЖШС, бұдан әрі «ФМҚ», бір тараптан, және

Аты-жөні
ЖСН

бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, екінші тараптан

Тұтынушының қолданыста болған құрылғысын ФМҚ компаниясына тапсыруы бойынша осы Келісімшартқа қол қойған күннен бастап күшіне енген, __________________ орналастырылған «ЭКО-АПГРЕЙД» Бағдарламасына қатысу Ережелеріне (бұдан әрі – «Ережелер») сәйкес, Тұтынушы келесі мүлікті қайтарымсыз негізде ФМҚ-ға өткізіп береді, ал ФМҚ Тұтынушыдан қабылдап алады:

Қолданыста болған IQOS құрылғысы:

Зарядтау құрылғысының сериялық нөмірі
Тұтқыштың сериялық нөмірі

(бұдан әрі – «Құрылғы»).

Тұтынушының бағалауы бойынша Құрылғы әрі қарай Тұтынушының қолдануына жарамсыз, Тұтынушы үшін құны 0 (нөл) теңге мөлшерінде бағаланатын, коммерциялық құндылығы жоқ болып табылады.

Келісімге қол қоя отырып, Тұтынушы Ережелермен және осы Келісімшартпен өзінің танысқанын және келісетінін растайды.

Тұтынушыдан Құрылғыны қабылдап алу үшін ФМҚ курьерінің келу мерзімі Тұтынушы танысқан және келіскен Ережелерге №3 Қосымшада қаралған

Егер Тұтынушы курьерге (ФМҚ өкіліне) Құрылғыны Келісімшарт жасасқан күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде тапсырмаса, Тараптар аталған мерзім өткеннен кейін келесі күнтізбелік күні Келісімшартты бұзылатыны туралы келісімге келді.

ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ:

Келісім шарттарымен келісемін:
ФМҚ
Келісім шарттарымен келісемін:
Тұтынушы
Аты-жөні____________________________ Аты-жөні____________________________
қолы____________________________ қолы____________________________

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ФМҚ-ҒА ТАПСЫРУЫ БОЙЫНША

«ЭКО-АПГРЕЙД» БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ № 3 ҚОСЫМШАСЫ

ТҰТЫНУШЫДАН ҚОЛДАНЫСТА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАБЫЛДАП АЛУ ҮШІН КУРЬЕРДІҢ

КЕЛУ МЕРЗІМІ

Қалалар Тұтынушыдан қолданыста болған Құрылғыны қабылдап алу үшін курьердің келу мерзімі
Абай2
Ақкөл2
Ақсай2
Ақсу2
АқтауКүнбе-күн
АқтөбеКүнбе-күн
Алға2
АлматыКүнбе-күн
Арқалық7
Арыс2
АстанаКүнбе-күн
АтырауКүнбе-күн
Байқоңыр3
Балпық-
Балқаш-
Глубокое2
ЕсікКүнбе-күн
Жаңаөзен3
Жаркент2
Жезқазған4
Железинка2
Жетібай2
Зачаганск2
Зырян (Алтай)2
ҚонаевКүнбе-күн
ҚарағандыКүнбе-күн
Қаратау2
ҚаскелеңКүнбе-күн
Кентау2
Көкшетау2
Қордай2
ҚостанайКүнбе-күн
Қосшы2
Курчатов2
Құрық2
ҚызылордаКүнбе-күн
Лисаковск2
ӨскеменКүнбе-күн
Өтеген БатырКүнбе-күн
ПавлодарКүнбе-күн
ПетропавлКүнбе-күн
Риддер2
Рудный2
СараньКүнбе-күн
Сарыағаш2
СәтбаевКүнбе-күн
СемейКүнбе-күн
Степногорск2
ТалғарКүнбе-күн
Талдықорған2
ТаразКүнбе-күн
Текелі2
ТеміртауКүнбе-күн
Тобыл2
Түркістан-
ҰзынағашКүнбе-күн
ОралКүнбе-күн
Форт-Шевченко3
Хромтау2
Шардара2
ШахтинскКүнбе-күн
Шемонаиха2
Шиелі2
Шу-
ШымкентКүнбе-күн
ЕкібастұзКүнбе-күн

Жаңа құрылғыға жеңілдік алу туралы

«ЭКО-АПГРЕЙД» БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Кез келген тұтынушыға – жиырма бір жасқа толған және одан асқан, темекі, темекі өнімдерін және (немесе) құрамында никотин бар өнімді (никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препарат болып табылмайтын), «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС (бұдан әрі – «ФМҚ») тұтынушылардың деректер қорында тіркелген, «Экофренд» мәртебесіне ие (бұдан әрі – «Тұтынушы») ФМҚ ішкі сауда нысанында (бұдан әрі – «IQOS Дүкені») немесе https://kz.iqos.com (бұдан әрі – «Сайт») сайтында немесе ФМҚ серіктесінің Сайтта көрсетілген тиісті ішкі сауда нысанында (бұдан әрі – «Серіктес Дүкені»), не болмаса Тұтынушының қалауы бойынша тиісті Кодты пайдалана отырып, Қолдау қызметі арқылы төменде аталған іс-әрекеттердің бірін жүзеге асырушы жеке тұлғаға бір реттік мүмкіндік қамтамасыз ету:

1.1. 2022 жылдың 11 қазанынан бастап IQOS 2.4, IQOS 2.4.P, IQOS Multi немесе IQOS 3 үлгілеріндегі Құрылғыны пайдала отырып, «Экофренд» мәртебесін алған кезде:

А. IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс саны жағынан шектеулі болып табылады) Құрылғысын IQOS Дүкенінде сатып алған кезде: - 13 500 (Он үш мың бес жүз) теңге көлемінде жеңілдік алуға (әрі қарай – «Жеңілдік»);

Б. Серіктес Дүкенінде IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс осы Бұйрықтың 2-тармағында қарастырылған тәртіпте саны жағынан шектеулі болуы мүмкін) Құрылғысын сатып алған кезде, - мәні Тұтынушының Серіктестен осы Бұйрыққа №1 қосымшада келтірілген нысан бойынша 1-сома мөлшерінде сатып алатын Тауар бағасының бөлігін төлеу бойынша Тұтынушыны оның Серіктес алдындағы меншіктік міндетінен босату болып табылатын келісімшарт жасасуға (әрі қарай – «Келісімшарт»);

В. https://kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында осы В) тармақшасы шеңберінде Тұтынушының мүмкіндікті жүзеге асыру күніне әрекет ететін Тауарларды бөлшек сатып алу-сатудың Жария келісімшарты аясында Сайт арқылы рәсімдегеннен кейін IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс саны бойынша шектелген болып табылады) Құрылғысына Тапсырысты төлеген кезде, - тиісті Жария келісімшарт шеңберінде төлеуге жататын Тауар мен оны жеткізу құнын секілді Кепілді жарна (қолданылатын болса) сомасын жеңілдік мөлшеріндегі сомаға азайтуға.

1.2. 2022 жылғы 20 қазаннан бастап, Құрылғының Lil Solid 2.0 үлгісін қолдану арқылы «Экофренд» мәртебесіне ие болған жағдайда:

А. IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс саны бойынша шектеулі болып табылады) Құрылғысын IQOS Дүкенінде сатып алған жағдайда: - 9 000 (Тоғыз мың) теңге мөлшерінде бір реттік жеңілдік алуға (әрі қарай — «2-сома»);

Ә. Серіктес Дүкенінде IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс осы Бұйрықтың 2-тармағында қарастырылған тәртіпте саны жағынан шектеулі болуы мүмкін) Құрылғысын сатып алған кезде, - мәні Тұтынушының Серіктестен осы Бұйрыққа №1 қосымшада келтірілген нысан бойынша 2-сома мөлшерінде сатып алатын Тауар бағасының бөлігін төлеу бойынша Тұтынушыны оның Серіктес алдындағы меншіктік міндетінен босату болып табылатын келісімшарт жасасуға (әрі қарай – «Келісімшарт»);

Б. https://kz.iqos.com электрондық коммерцияның интернет-ресурсында осы В) тармақшасы шеңберінде Тұтынушының мүмкіндікті жүзеге асыру күніне әрекет ететін Тауарларды бөлшек сатып алу-сатудың Жария келісімшарты аясында Сайт арқылы рәсімдегеннен кейін IQOS Originals DUO немесе IQOS 3 DUO (IQOS 3 DUO үлгілері бойынша ұсыныс саны бойынша шектелген болып табылады) Құрылғысына Тапсырысты төлеген кезде, - тиісті Жария келісімшарт шеңберінде төлеуге жататын Тауар мен оны жеткізу құнын секілді Кепілді жарна (қолданылатын болса) сомасын 2-сома (жеңілдік) мөлшеріндегі сомаға азайтуға.

2. Осы Бұйрық шарттарында ФМҚ сату арналарында сатуға қолжетімді IQOS 3 DUO Құрылғыларының саны шектеулі. IQOS 3 DUO Құрылғыларын ФМҚ сату арналарында сату кемсітпеушілік тәсілмен, IQOS 3 DUO Құрылғысын сату алу туралы өзінің ықыласын білдірген және осы Бұйрық шарттарына сәйкес оны сатып алған алғашқы Тұтынушылардың қағидасы бойынша жүргізіледі. Осы Бағдарлама шеңберінде қолдану үшін Серіктестің Дүкендерінде қандай да бір үлгі Құрылғысының қолжетімділігі сәйкес келісім-шартта Серіктес пен ФМҚ арасында анықталған тәртіпте ФМҚ келісімімен Серіктестің талабы бойынша сандық жағынан шектелуі мүмкін. Бұл ретте мұндай шектеулер болған жағдайда сәйкес Құрылғыны Серіктес Дүкенінде сату кемсітпеушілік тәсілмен, сәйкес Құрылғыны сату алу туралы өзінің ықыласын білдірген және осы Бұйрық шарттарына сәйкес оны сатып алған алғашқы Тұтынушылардың қағидасы бойынша жүргізіледі. Тұтынушының жүгіну сәтінде ФМҚ сатылымдағы тауарлары сұрыптамасында да, Серіктестің сатылымдағы тауарлары сұрыптамасында да Құрылғылардың қандай да бір түсте (-терде) қысқа уақыттық болмауы ықтимал.

3. Осы Бұйрықта келтірілген жеке түсініктер олардың Сайтта орналастырылған ФМҚ басқа жария оферталарында келтірілген мәндерін есепке алумен ескерілуі тиіс.

4. Осы Бұйрықтың 1.1. тармағының Ә) қосалқы тармағында немесе 1.2. тармағының Ә) қосалқы тармағында көзделген Келісімшартты бекітуді Тараптар жазбаша жүзеге асырады:

А) Тұтынушы ФМҚ деректер қорына тіркелген кезде көрсеткен мобильді телефон нөмірі арқылы тиісті Тұтынушы мен ФМҚ арасында Серіктес Дүкенінің сатушысы көрсеткен нұсқаулықтарға сәйкес хабарлама алмасу және Тұтынушының сұранысы бойынша Серіктес Дүкенінің сатушысы ұсынған ФМҚ хабарламасында, сондай-ақ Интернет желісінде kz.pmiopen.com мекенжайында орналасқан ФМҚ Open Kazakhstan қосымшасында (бұдан әрі – «Веб-қосымша») ФМҚ атына «Шарттармен келісемін» деп тиісті Серіктес хабарлама жолдау арқылы, Веб-қосымшада тиісті амалдар орындау арқылы. Тұтынушы тарапынан да, Серіктес тарапынан да аталған А) қосалқы тармақта сипатталған барлық амалдар жиынтығы орындалған жағдайда Келісімшарт орындалған болып саналады.

Б) электр жарығы болмаған жағдайда, байланыспен проблема туындаған немесе өзге де ақаулықтар орын алған жағдайда – тараптардың әрқайсысы: Тұтынушы, Серіктес және ФМҚ тарапынан қағаз түріндегі тиісті Келісімшартқа қол қою арқылы. Қағаз түріндегі Келісімшартқа қол қою жағдайда, Тұтынушы Келісімшарттың өзіне тиесілі данасын тиісті Серіктес Дүкенінде қол қойған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кейін, бірақ 30 (отыз) күннен кешіктірмей өздігінен алып кетуі тиіс. Олай болмаған жағдайда, Тұтынушы ФМҚ компаниясына немесе Серіктеске ешқандай кінәрат арта алмайды. 5. Тараптар Осы Бұйрықтың 4-тармағының А) қосалқы тармағында көзделген тәртіпте бұрын жасасқан Келісімшартты жасасқаннан кейін дереу бұза алады: Тұтынушы – Серіктес Дүкенінің сатушысы көрсеткен нұсқаулықтарға сәйкес Тұтынушы мен ФМҚ арасында Хабарлама алмасу арқылы және Тұтынушының сұранысы бойынша сатушы ұсынған ФМҚ Хабарламасында, сондай-ақ Серіктес – Веб-қосымшада ФМҚ атына Серіктес хабарлама жолдау арқылы. ҚР Заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа уақыт кезеңінде немесе өзге де жағдайларда Келісімшартты бұзу қарастырылмаған.

6. Кодты қолдана отырып, Тұтынушы осы Бұйрықтың шарттарымен танысқанын және келісетінін, сондай-ақ осындай Кодты қолдана отырып, қолданыстағы «Эко-апгрейд» бағдарламасының қатысушыларын көтермелеу бойынша белсенділікті жүргізу ережелерінде көзделген белсенділікке қатысуға келісімін білдіреді.

7. Осы Бұйрық 2022 жылдың 11 қазанда күшіне енеді және 2022 жылдың 31-желтоқсанына дейін әрекет етеді, бұл ретте осы Бұйрықтың 1.1-тармағы Г) тармақшасының және 1.2-тармағы Г) тармақшасының шарттары ФМҚ Қолдау қызметі жұмысындағы сәйкес түзетулерді және көрсетілген шартты орындау үшін техникалық баптауларды орындағаннан кейін күшіне енеді, бұл туралы ФМҚ Сайтта сәйкес хабарландыруды жариялау арқылы хабарлайтын болады.

8. Тиісті жәйт атқарылғаннан кейін, осы Бұйрықты Қосымшамен бірге, сондай-ақ, осы Бұйрықтың 7-тармағында көзделген хабарландыруды Сайтта орналастыру қамтамасыз етілсін.

Бұл өнім зиянсыз емес және құрамында тәуелділік туғызатын никотин бар. Тек темекі шегуді немесе құрамында никотині бар өнімдерді тұтынуды жалғастыруды қалайтын 21 жасқа толған және одан асқан тұлғаларға арналған.

phone-icon 2121
ВЕБ-САЙТҚА КІРУ ШЕКТЕУЛІ Кіру Веб-сайтқа кіру тек қана 21 жастан асқан темекі тұтынушыларына сайтта тіркелгеннен кейін рұқсат етіледі.

SMS - коды бойынша кіру

SMS - кодты қабылдау Құпия сөзбен кiру
Аккаунтыңыз жоқ па?
Тіркелу

SMS - коды бойынша кіру

____

Алынған SMS-кодты теріңіз

59 сек
send-again-icon Кодты қайта жіберу
Растау Құпия сөзбен кiру
Аккаунтыңыз жоқ па?
Тіркелу

Жаңа құпиясөзді енгізіңіз:

Растау

Құпия сөзбен кiру

Растау Смс-код арқылы кіру
Аккаунтыңыз жоқ па?
Тіркелу

Құпия сөзбен кiру

Растау
Аккаунтыңыз жоқ па?
Тіркелу

ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?

ЖІБЕРУ Кіру

Құпиясөзді қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулықтар сіздің электронды поштаңызға жіберілді.

ҚҰПИЯСӨЗДІ ҰМЫТЫП ҚАЛДЫҢЫЗ БА?

ЖІБЕРУ Кіру

SMS - коды бойынша кіру

____

Алынған SMS-кодты теріңіз

59 сек
send-again-icon Кодты қайта жіберу
Растау Құпия сөзбен кiру
Аккаунтыңыз жоқ па?
Тіркелу

Жаңа құпиясөзді енгізіңіз:

Растау

Пароль изменен

Растау

Жеке деректерді жинау мен өңдеуге келісім беру

Мен 21 жасқа толғанымды және темекі өнімдерін, темекіні немесе никотині бар, бірақ никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препараттар болып табылмайтын өзге де өнімдерді тұтынушы екенімді растаймын. Мен ұсынған барлық деректер дұрыс.

Осы арқылы мен «Филип Моррис Қазақстан» ЖШС-не, БСН 040440000348 (бұдан әрі – «Компания») және Компания жұмысқа тартатын тұлғаларға менің дербес деректерімді, оның ішінде аудиожазба және (немесе) фото-/бейнетүсіру арқылы тегімді, атымды, әкемнің атын, туған күнімді, ЖСН, жынысымды, жеке басымды куәландыратын құжаттар деректерін, тұратын және тіркелген мекенжайымды, орналасқан жерімді, телефон(-дар)ымның нөмір(-лер)ін, электрондық пошта мекенжай(-лар)ымды, әлеуметтік желілердегі және хабарлама алмасуға арналған қосымшалардағы пайдаланушы ат(-тар)ымды, электрондық тұтыну жүйелері, темекіні қыздыруға арналған жүйелер, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, «IQOS» және «lil SOLID» электрлік темекі қыздыру жүйелері (бұдан әрі – «құрылғы») сияқты менің сатып алған және/немесе пайдаланатын құрылғы(-лар)дағы деректерді, темекі өнімдерін, темекіні немесе никотині бар, бірақ никотинге тәуелділікті емдеуге арналған препараттар болып табылмайтын өзге де өнімдерді тұтынушының дербес ұсынымдар кодын және мәртебесін келесі мақсаттарда жинау мен өңдеуге рұқсат беремін:

  • маған тауарларды сату және жеткізу, қызметтер көрсету үшін, оның ішінде Компания тауарларына кепілдікті қызмет көрсету және Компания тауарлары мен қызметтеріне ақы төлеу үшін;
  • маған Компания және оның үлестес тұлғалары туралы, Компанияның тауарлары мен қызметтері туралы, Компания белсенділіктері туралы, темекі өнімдеріне, темекіге немесе никотині бар өзге де бұйымдарға, құрылғыларға қатысты құқықтық актілердің жобалары және/немесе заңнама туралы, Компанияның тауарларына немесе қызметтеріне қатысты ғылыми зерттеулер немесе өзге де деректер туралы ақпарат ұсыну үшін;
  • бейілділік бағдарламалары бойынша Компанияның және/немесе серіктестердің міндеттемелерін орындауын қоса алғанда, белсенділіктерге, сауалнамаларға және зерттеулерге, акцияларға, іс-шараларға, бағдарламаларға, оның ішінде Компанияның немесе оның серіктестерінің бейілділік бағдарламаларына шақыру және қатысу үшін;
  • тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсарту, тұтынушының Компаниямен өзара әрекеттесу тәжірибесін жақсарту, коммуникациялар мен сервистік шешімдерді әзірлеу, сондай-ақ құрылғыларға қызмет көрсету кезінде оларды диагностикалау үшін;
  • маған Компанияның, оның серіктестерінің веб-сайттарына, әлеуметтік желілердің парақшаларына немесе мобильді қосымшаларына және басқа ақпараттық ресурстарына кіруді және оларды пайдалануды ұсыну үшін.

Мен жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін әңгімелесуді, телефон қоңырауларын шалуды, поштаны, телефонды (оның ішінде SMS, MMS), электрондық поштаны, әлеуметтік желілерді, мессенджерлерді, веб-сайттарды, электрондық ақпараттық ресурстарды және өзге де ақпараттық жүйелер мен мобильді қосымшаларды пайдалана отырып, маған хабарламалар жіберуді жүзеге асыру арқылы менімен байланысуға рұқсат беремін.

Компания жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Компания белгілеген мерзім шеңберінде менің Дербес деректерімді сақтауға, менің Дербес деректерімді Қазақстан аумағынан тыс жерлерге таратуға және оларды Қазақстаннан тыс жерлерде өңдеуге (трансшекаралық беру), менің Дербес деректерімді Компанияның үлестес тұлғалары мен серіктестеріне (контрагенттеріне), сондай-ақ Компанияның үлестес тұлғаларының серіктестеріне (контрагенттеріне) таратуға (беруге) құқылы (мен бұл ретте басқа тұлғалардың мүдделері қозғалмайтынын растаймын), мен туралы қосымша ақпаратты әлеуметтік желілерден немесе өзге де жария дереккөздерден өз бетінше және/немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып іздеуге және жинауға құқылы. Мен Компания мен жайлы жинаған Дербес деректерді жалпыға қолжетімді деп тануға келісімімді растаймын. Осы арқылы мен ұсынған деректер құпия емес және қолжетімділігі шектеулі деректер болып табылмайтынын және оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолжетімділігі шектеулі деректер туралы ережелер мен құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтынын растаймын.

Менің тегімді, атымды, әкемнің атын, электрондық поштамды және (немесе) мен Компания белсенділіктеріне қатысқан кезде әлеуметтік желілердегі және хабарлама алмасуға арналған қосымшалардағы пайдаланушы атымды жариялау жағдайын қоспағанда, Компания менің Дербес деректерімді жалпыға қолжетімді дереккөздерде жарияламайтын болады.

Заңда көзделген жағдайларда, мен осы Келісімді кері қайтарып ала аламын, сондай-ақ Дербес деректерді Компанияның info@iqos.kz электрондық поштасына электрондық хабарлама жіберу арқылы, Ілияс Жансүгіров, 90, Өтеген батыр ауылы, Іле ауданы, Алматы обл., Қазақстан, 040700 немесе B40A6M8 мекенжайына жазбаша сұрау жолдау арқылы немесе Компанияда қолжетімді өзге заңды тәсілде кез келген уақытта толықтыра аламын немесе өзгерте аламын, ол бойынша ақпарат маған 2121 нөмірі бойынша берілетін болады. Осы келісімді кері қайтарып алған жағдайда, менің барлық Дербес деректерім Компанияның дерекқорынан жойылуға жатады.

Мен ұсынған Дербес деректер Компанияға мені Компания үшін жеке анықталған тұлға ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Мен компанияға менің ұсынатын Дербес деректерім менің жеке, отбасылық немесе басқа да құпия емес екенін растаймын.

Осымен мен осы келісім беру (жасау) нысанын жазбаша мәміле нысанына теңестіруге Компаниямен келісімге келдім. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге берілген осы келісім жоғарыда баяндалған мақсаттар үшін, тәртіппен және шарттарда менің Дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісімімді бергенімді (ұсынғанымды) растау болып табылады және мен Компанияның дерекқор(-лар)ында тіркелген сәттен бастап туындаған мен және Компания арасындағы қатынастарымызға қолданылады.

Келісемін. SMS кодын алу Келіспеймін. Сайтқа өту
____

Алынған SMS-кодты теріңіз

59 сек
Кодты қайта жіберу
Растау
Егер IQOS.COM сайтының парақшаларын қарауды жалғастырсаңыз, сіз веб-сайтты пайдалану шарттарымен және Cookie файлдарын пайдалану туралы хабарламамен келісесіз.
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ МЕН ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
2020 жылдың 19 шілдесінен бастап жарамды
COOKIE ФАЙЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
2017 жылғы 10 қаңтарынан бастап жарамды
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Назар аударыңыз, бұл сайт Қазақстан Республикасында тұратын пайдаланушыларға арналған, және жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін біз сізді тұратын еліңізге бағыттауымыз қажет

Жалғастыру